X

  WSTĘP 9
  ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MODELU ANALIZY FINANSOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 13
    1.1 Analiza finansowa jako system retro- i prospektywny 13
    1.2. Cel i zakres informacji finansowej przedsiębiorstwa 20
    1.3. Powiązanie analizy finansowej z procesem decyzyjnym przedsiębiorstwa 29
  ROZDZIAŁ 2. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 35
    2.1. Pojęcie efektywności działalności gospodarczej i jej wyznaczniki – dyskusyjne zagadnienia 35
    2.2. Wieloaspektowe pojęcie wyniku finansowego 37
    2.3. Miejsce wyniku finansowego w strukturze celów przedsiębiorstwa 41
    2.4. Metody i zakres analizy wyniku finansowego 45
    2.5. Rentowność kapitałów własnych jako miara efektywności działalności gospodarczej 50
    2.6. Obszary analizy efektywności bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 51
    2.7. Rozwinięcie modelu analizy efektywności bieżącej działalności przedsiębiorstwa 55
    2.8. Analiza przyczynowa zmian rentowności kapitału własnego 62
    2.9. Wykorzystanie analizy efektywności w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa 64
  ROZDZIAŁ 3. ANALIZA ZMIAN STRUKTURALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI BILANSOWYCH – UJĘCIE STATYCZNE 69
    3.1. Potencjał informacyjny bilansu 69
    3.2. Zakres analizy zmian strukturalnych 80
    3.3. Modele analizy zmian strukturalnych 84
      3.3.1. Model analizy zmian struktury majątkowej 84
      3.3.2. Model analizy zmian struktury kapitałowej 91
      3.3.3. Model analizy zmian struktury majątkowo-kapitałowej 97
  ROZDZIAŁ 4. WYKORZYSTANIE ANALIZY PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PROCESIE DECYZYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWA (UJĘCIE DYNAMICZNE) 103
    4.1. Podstawy modelu oceny przepływów pieniężnych w ujęciu retro- i prospektywnym 103
    4.2. Ogólny model prospektywnej analizy przepływów pieniężnych 109
    4.3. Model oceny przepływów pieniężnych w działalności operacyjnej (ujęcie retrospektywne) 114
    4.4. Model oceny przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej 121
    4.5. Model oceny przepływów pieniężnych z działalności finansowej 125
  ROZDZIAŁ 5. ANALIZA FINANSOWA W REALIZACJI POLITYKI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 131
    5.1. Istota polityki kredytowej i jej związek z płynnością finansową 131
    5.2. Podstawy oceny zdolności kredytowej kontrahenta 134
    5.3. Model oceny wiarygodności 151
  ROZDZIAŁ 6. ANALIZA RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ WYKORZYSTANIE W PROCESIE DECYZYJNYM 159
    6.1. Struktura ryzyka i możliwość jej oceny 159
    6.2. Zakres oceny ryzyka według obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa 162
      6.2.1. Model oceny ryzyka operacyjnego 162
      6.2.2. Model oceny ryzyka finansowego 167
  ROZDZIAŁ 7. ANALIZA FINANSOWA W ZŁOŻONYCH STRUKTURACH KAPITAŁOWYCH W POWIĄZANIU ZE SPECYFIKĄ ICH PROCESÓW DECYZYJNYCH 193
    7.1. Identyfikacja i struktura decyzji złożonych struktur kapitałowych 193
    7.2. Informacyjne podstawy skonsolidowanych sprawozdań finansowych 203
    7.3. Model analizy finansowej w złożonych strukturach kapitałowych 214
      7.3.1. Specyfika analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych 214
      7.3.2. Zakres i etapy analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych 219
      7.3.3. Model wstępnej analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych 221
      7.3.4. Model analizy wskaźnikowej w złożonych strukturach kapitałowych 227
  ZAŁĄCZNIK 239
  BIBLIOGRAFIA 245
  SPIS RYSUNKÓW 251
  SPIS TABEL 254
Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

254

Kategoria

Finanse i bankowość

ISBN-13

978-83-7246-429-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Gabriela Łukasik
2.5 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

W procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa analiza finansowa stanowi podstawę systemu informacji niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu zarządzania. Dysponowanie określonym systemem informacji z wykorzystaniem metod analizy finansowej pozwala na wczesne przygotowanie przedsiębiorstwa do zmian otoczenia, identyfikację ryzyka, wybór właściwych form zabezpieczenia się przed jego skutkami oraz konstrukcję właściwych scenariuszy sytuacyjnych. Działanie współczesnych przedsiębiorstw w warunkach coraz szybszych zmian otoczenia oraz wzrastającej niepewności powoduje wzrost roli informacji w prawidłowym i skutecznym jego funkcjonowaniu.


W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia analizy finansowej w ujęciu modelowym zgodnie z założeniami, że niezbędne jest skupianie się w coraz większym stopniu na analizie ex ante i traktowanie analizy ex post jako bazy warunkującej antycypowanie określonych wielkości ekonomicznych charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa.


W pracy skupiono się na następujących głównych zagadnieniach:


- strukturze procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa i jego potrzebach informacyjnych z uwzględnieniem podstawowych obszarów działalności,


- sposobie i zakresie wykorzystania informacji retrospektywnych w procesach decyzyjnych,


- zakresie finansowych informacji prospektywnych dla wyznaczenia scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa,


- specyfice procesów decyzyjnych i analizie finansowej w złożonych strukturach kapitałowych


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
0
1
0
0
1
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!