Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,20  52,00

Format: pdf

44,2052,00

cena zawiera podatek VAT

Dzięki temu, że prezentowane w książce problemy są podzielone na część dotycząca teorii i praktyki PPP oraz prezentująca analizę branży wodno-kana­lizacyjnej publikacja jest skierowana zarówno do osób pragnących pogłębić swoja wiedzę o partnerstwie, jak i tych, które zainteresowane sa w szcze­gólności problemami sektora wodno-kanalizacyjnego. Odbiorcami książki mogą być zarówno praktycy - przedstawiciele administracji rządowej i samo­rządowej oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, jak również studenci i pracownicy nauki.


Liczba stron224
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-436-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

 

  

Wprowadzenie 7

  

  

Rozdział l

  

Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych 9

  

1.1. Rewolucja przemysłowa a infrastruktura 9

  

1.2. Okres koncesji 10

  

1.3. Zwiększenie interwencjonizmu państwa 12

  

1.4. Zmiana polityki finansowania 14

  

1.5. Przegląd rozwoju infrastruktury na ziemiach polskich 16

  

1.6. Obecne tendencje 17

  

  

Rozdział 2

  

Partnerstwo publiczno-prywatne 21

  

2.1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 21

  

2.2. Cele, korzyści i zagrożenia wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego 23

  

2.3. Formy organizacyjno-prawne partnerstwa publiczno-prywatnego 24

  

  

Rozdział 3

  

Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego 33

  

3.1. Struktura organizacyjna projektu PPP 33

  

3.2. Przygotowanie projektu 37

  

3.3. Struktura finansowania projektu PPP 38

  

3.4. Odpowiedzialność władz publicznych 42

  

  

Rozdział 4

  

Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych 49

  

4. l. Projekt inwestycyjny 50

  

4.2. Etapy realizacji projektu 50

  

4.3. Cel i determinanty projektu 51

  

4.4. Cechy projektów infrastrukturalnych 53

  

4.5. Efektywność projektów infrastrukturalnych 55

  

  

Rozdział 5

  

Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 61

  

5.1. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego 61

  

5.2. Identyfikacja i pomiar ryzyka 67

  

5.3. Alokacja ryzyka 68

  

  

Rozdział 6

  

Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego 75

  

6.1. Podatność projektów infrastrukturalnych na działania społeczne i polityczne 75

  

6.2. Uwarunkowania społeczne 76

  

6.3. Uwarunkowania polityczne 80

  

6.4. Uwarunkowania administracyjne (biurokratyczne 82

  

  

Rozdział 7

  

Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego 85

  

7.1. Identyfikacja przepisów prawa 85

  

7.2. Rodzaje umów w partnerstwie publiczno-prywatnym 88

  

7.3. Kontrakt koncesyjny 91

  

7.4. Umowa spółki inwestycyjnej 94

  

7.5. Umowy kredytowe 95

  

7.6. Kontrakty wykonawcze 96

  

7.7. Umowa eksploatacyjna 97

  

7.8. Umowy handlowe 97

  

  

Rozdział 8

  

Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 101

  

8.1. Wydajność projektu 101

  

8.2. Problemy prywatyzacji majątku publicznego 102

  

8.3. Rynkowa konkurencja 104

  

8.4. Dodatkowe preferencje 106

  

8.5. Koszt kapitału 107

  

8.6. Regulacje ekonomiczne 109

  

  

Rozdział 9

  

Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 115

  

9.1. Nadzór nad realizacją projektu 115

  

9.2. Zabezpieczenia finansowe 119

  

9.3. Ubezpieczenie projektu 122

  

  

Rozdział 10

  

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 125

  

10.1. Wielka Brytania 125

  

10.2. Irlandia 127

  

10.3. Niemcy, Francja, Włochy 128

  

10.4. Stany Zjednoczone 129

  

10.5. Japonia 130

  

10.6. Nowe kraje UE 131

  

10.7. Kraje rozwijające się 134

  

  

Rozdział 11

  

Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej 135

  

11.1. Cel wytycznych 136

  

11.2. Struktury PPP 136

  

11.3. Struktury prawne i regulacyjne 140

  

11.4. Finansowe i gospodarcze następstwa PPP 143

  

11.5. Integracja finansowania dotacyjnego 145

  

11.6. Koncepcja PPP, planowanie i wdrożenie 148

  

11.7. Proponowane zmiany legislacyjne 149

  

  

Rozdział 12

  

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 153

  

12.1. Doświadczenia Polski w stosowaniu PPP 153

  

12.2. Bariery rozwoju projektów PPP 157

  

12.3. Uregulowania prawne 158

  

12.4. Zadania Krajowego Funduszu Drogowego 161

  

  

Rozdział 13

  

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym 165

  

13.1. Przedmiot umowy 165

  

13.2. Strony umowy 166

  

13.3. Przygotowanie transakcji PPP 166

  

13.4. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym 169

  

13.5. Warunki dodatkowe 170

  

  

Rozdział 14

  

Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 181

  

14.1. Autostrada A-2 181

  

14.2. Saur Neptun Gdańsk Polska SA 186

  

14.3. Inne przykłady 189

  

  

Zakończenie 191

  

Pojęcia i ich definicje 193

  

Bibliografia 199

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia