Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych. Wydanie II

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

64,60  76,00

Format: pdf

64,6076,00

cena zawiera podatek VAT

„Monografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie związane z problematyką efektywnego i bezpiecz­nego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych w Polsce i na świecie. Wyniki prowadzonych badań mogą być wykorzystane (...) jako niezwykle inte­resujące źródło informacji dla osób wykluczonych społecznie i/lub finansowo, tradycyjnych instytucji bankowych oraz innych uczestników rynku finan­sowego (...).
(...) może być wykorzystywana nie tylko jako podręcznik akademicki dla studentów nauk ekonomicznych i prawniczych, ale stanowić również praktycz­ny poradnik i cenne źródło informacji dla praktyków zatrudnionych w coraz liczniejszej grupie podmiotów mikrofinansowych. Poza tym może stanowić in­teresującą lekturę dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem tej formy instytucji finansowych na rynku."
Z recenzji dr hab. Agnieszki Alińskiej prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


„Należy wskazać, iż jest to pozycja bardzo interesująca, wartościowa i posiadająca duże walory poznawcze. Charakteryzując jej najważniejsze cechy pragnę zwrócić uwagę na:
• praktyczny wymiar zaprezentowanej w niej treści, przyczyniający się do lepszego poznania istoty mikrofinansów i zrozumienia ich problemów oraz formułowanych przed nimi wyzwań,
• aktualność jej tematyki oraz zawartych w niej analiz, rozpatrywaną szczególnie w świetle bieżącej dyskusji nad przyszłością mikrofinansów,
• przedstawienie autorskich punktów widzenia poruszanych w książce problemów, opartych nie tylko na dogłębnych studiach literaturowych, ale głów­nie na własnych rozważaniach i spostrzeżeniach.
Jestem przekonany, iż ta ciekawa i potrzebna na polskim rynku wydawniczym książka zainteresuje środowisko naukowe oraz praktyków zajmujących się problematyką działania instytucji mikrofinansowych, czy też szerzej problemami współczesnych finansów".
Z recenzji dr. hab. Jacka Adamka prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano istotę mikrofinansów oraz współczesne problemy stojące przed instytucjami mikrofinansowymi na świecie, w Europie oraz w Polsce. Pokazano ewolucję tego segmentu, również w kontekście kryzysu finansowego, a także przyczyny i zasadność funkcjonowania tego typu instytucji na całym świecie. Książka charakteryzuje się obszerną analizą danych dotyczących współczesnych instytucji mikro­finansowych oraz wskazaniem dróg ich rozwoju, z uwzględnieniem najważniejszych celów działalności.


Liczba stron336
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-406-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wstęp 5

Rozdział 1
Mikrofinanse w teorii finansów 13
1.1. Mikrofinanse jako subdyscyplina nauki o finansach 13
1.2. Przesłanki rozwoju mikrofinansów 22
1.2.1. Asymetria informacji 28
1.2.2. Koszty transakcyjne 37
1.3. Zakres mikrofinansów 38
1.3.1. Mikrokredyty 39
1.3.2. Mikrooszczędności 43
1.3.3. Mikroubezpieczenia 51
1.3.4. Produkty dodatkowe 56
1.4. Miejsce mikrofinansów w ograniczaniu wykluczenia finansowego 64

Rozdział 2
Mechanizmy oferowania produktów mikrofinansowych 77
2.1. Rodzaje instytucji mikrofinansowych 77
2.2. Spółdzielnie kredytowe 84
2.3. Pożyczki grupowe 92
2.4. Grupy solidarnej odpowiedzialności 100
2.4.1. Grupy dobierane niezależnie 100
2.4.2. Grupy samodzielnego doboru 103
2.5. Mechanizmy motywacyjne stosowane w umowach mikropożyczkowych 108
2.6. Główni odbiorcy usług mikrofinansowych 118

Rozdział 3
Światowy rynek instytucji mikrofinansowych 127
3.1. Geneza mikrofinansów 127
3.2. Instytucje mikrofinansowe w krajach rozwijających się 132
3.3. Działalność instytucji mikrofinansowych w Unii Europejskiej 143
3.4. Mikrofinanse w Europie Wschodniej i Środkowej Azji 162

Rozdział 4
Instytucje mikrofinansowe w Polsce 171
4.1. Historia mikrofinansów w Polsce 171
4.2. Banki spółdzielcze 174
4.3. Banki mikrofinansowe 179
4.4. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 181
4.5. Fundusze pożyczkowe 190
4.6. Fundusze poręczeń kredytowych 204
4.7. Pozostałe instytucje mikrofinansowe 217

Rozdział 5
Kierunki i perspektywy rozwoju mikrofinansów oraz instytucji mikrofinansowych 241
5.1. Strategie działalności mikrofinansowej 241
5.1.1. Problematyka modeli aktywności mikrofinansowej na świecie 241
5.1.2. Optymalizacja oraz elastyczność produktów mikrofinansowych 257
5.2. Uwarunkowania rozwoju mikrofinansów 264
5.2.1. Warunki rozwoju mikrofinansów 264
5.2.2. Rozwój mikrofinansów w Europie 275
5.2.3. Wyzwania dla mikrofinansów w Polsce 287
5.3. Scenariusze rozwoju mikrofinansów i instytucji mikrofinansowych 301

Zakończenie 311
Bibliografia 319
Spis tabel 329
Spis rysunków 333

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia