Technologie ,,zero emisji”

-20%

Technologie ,,zero emisji”

1 opinia

Redakcja:

Jan Jabłoński

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,6017,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematem publikacji są środki wdrażania technologii „zero emisji”, czyli procesy technologiczne i urządzenia techniczne, które służą do eliminowania odpadów z praktyki przemysłowej w sposób bezpośredni lub pośredni, przy czym za odpady uznano surowce i półprodukty niewchodzące w skład wyrobu finalnego oraz te zasoby energii, których obecność w wyrobie finalnym jest zbędna ze względów technicznych i technologicznych. Zakres tego opracowania obejmuje dziedziny działalności przemysłowej wybrane spośród uznanych w Polsce za szczególnie uciążliwe dla środowiska, a więc: przemysł energetyczny, hutnictwo i przemysł metalurgiczny, przemysł odlewniczy, powierzchniową obróbkę metali, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł materiałów budowlanych, przemysł chemiczny i przemysł papierniczy. Każdej z wymienionych dziedzin poświęcono osobny rozdział. Ponadto do opracowania włączono rozdziały poświęcone energooszczędnym silnikom elektrycznym i spalinowym, przemysłowi meblarskiemu oraz symbiozie przemysłowej. Wprowadzenie do tematu stanowią dwa rozdziały o treści ogólnej. Niniejsza publikacja może być wykorzystana w pracy naukowej i dydaktycznej na uczelniach technicznych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska. Adresatami książki są również wszystkie osoby związane zawodowo lub pozazawodowo z zapobieganiem degradacji środowiska: nauczyciele, pracownicy administracji, planiści, biznesmeni, politycy, a także pracownicy nauki i studenci uczelni uniwersyteckich (geografii, chemii, biologii), akademii rolniczych, uniwersytetów przyrodniczych, wyższych szkół zawodowych i niektórych studiów podyplomowych.


Liczba stron454
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-063-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP (Jan Jabłoński)    7
  ROZDZIAŁ 1 (Jan Jabłoński) 11
  Wprowadzenie do problemu technologii „zero emisji” 11
    1.1. Technologie „zero emisji” jako kierunek zapobiegania degradacji środowiska    11
    1.2. Niejednoznaczność pojęcia „technologie »zero emisji«”    14
    1.3. Umiejscowienie technologii „zero emisji” w ochronie środowiska    17
    1.4. Klasyfikacja technologii „zero emisji”    21
    1.5. Perspektywy technologii „zero emisji”    24
  Literatura    25
  ROZDZIAŁ 2 (Jan Jabłoński)    27
  Dwa podejścia do ochrony środowiska 27
    2.1. Wprowadzenie    27
    2.2. Podejście „od skutku”    31
    2.3. Podejście „od źródła”    36
    2.4. Wnioski    41
  Literatura    41
  ROZDZIAŁ 3 (Krzysztof Jesionek)    43
  Technologie „zero emisji” w przemyśle energetycznym    43
    3.1. Wprowadzenie    43
    3.2. Podstawowe paliwa energetyczne    46
    3.3. Produkty związane z procesami spalania    50
    3.4. Konwencjonalny blok energetyczny parowy    55
    3.5. Oddziaływanie przemysłu energetycznego na środowisko    63
    3.6. Ograniczanie wpływu elektrowni na środowisko    69
    3.7. Podsumowanie    79
  Literatura    81
  ROZDZIAŁ 4 (Mirosław Karbowniczek, Zygmunt Wcisło)    83
  Problematyka odpadów w przemyśle metalurgicznym 83
    4.1. Wprowadzenie    83
    4.2. Etapy produkcji hutniczej    85
    4.3. Charakterystyka technologii metalurgicznych w aspekcie „zero emisji”    88
    4.4. Technologie zagospodarowania odpadów metalurgicznych    93
    4.5. Techniki zintegrowane z wybranymi procesami metalurgicznymi    103
  Literatura    107
  ROZDZIAŁ 5 (Andrzej Modrzyński)    111
  Technologie „zero emisji” w przemyśle odlewniczym stopów żelaza    111
    5.1. Charakterystyka procesu technologicznego wytwarzania odlewów ze stopów żelaza    111
    5.2. Emisja odpadów w procesie produkcyjnym wytwarzania odlewów ze stopów żelaza    119
    5.3. Wybór optymalnych technologii wytwarzania odlewów ze stopów żelaza z punktu widzenia ograniczenia emisji szkodliwych odpadów    127
    5.4. Podsumowanie    136
  Literatura    139
  ROZDZIAŁ 6 (Jacek Jackowski)    141
  Technologie „zero emisji” w przetwórstwie stopów aluminium 141
    6.1. Wprowadzenie    141
    6.2. Technologia wytwarzania aluminium i jego stopów    142
    6.3. Przetwarzanie stopów aluminium    145
    6.4. Odpady w procesach wytwarzania i przetwarzania stopów aluminium    147
    6.5. Sposoby wykorzystania odpadów stopów aluminium    148
    6.6. Wnioski    160
  Literatura    161
  ROZDZIAŁ 7 (Leszek Małdziński) 163
  Technologie „zero emisji” w procesach obróbki cieplno-chemicznej    163
    7.1. Wprowadzenie    163
    7.2. Wiadomości ogólne    165
    7.3. Podstawy regulowanego azotowania gazowego    166
    7.4. Przegląd stosowanych obecnie procesów azotowania gazowego    170
    7.5. Regulowane azotowanie gazowe ZeroFlow    173
    7.6. Azotowanie metodą ZeroFlow w warunkach przemysłowych    186
    7.7. Podsumowanie    194
  Literatura    194
  ROZDZIAŁ 8 (Dorota Czarnecka-Komorowska)    197
  Technologie „zero emisji” w przetwórstwie tworzyw sztucznych    197
    8.1. Wprowadzenie    197
    8.2. Bilans obciążeń środowiskowych spowodowanych tworzywami sztucznymi    202
    8.3. Recykling materiałów polimerowych    205
    8.4. Technologie przetwarzania materiałów polimerowych    208
    8.5. Techniki BAT w produkcji polimerów    221
    8.6. Podsumowanie    223
  Literatura    224
  ROZDZIAŁ 9 (Marek Gawlicki)    227
  Technologie „zero emisji” w przemyśle materiałów budowlanych 227
    9.1. Wprowadzenie    227
    9.2. Przemysł mineralnych materiałów wiążących    228
    9.3. Przemysł cementowy    229
    9.4. Namiar surowcowy do produkcji klinkieru portlandzkiego    230
    9.5. Wytwarzanie klinkieru portlandzkiego    234
    9.6. Produkcja cementów powszechnego użytku    242
    9.7. Przemysł wapienniczy    246
    9.8. Przemysł gipsowy    251
    9.9. Produkcja betonów    253
    9.10. Produkcja ceramiki budowlanej    255
    9.11. Podsumowanie    256
  Literatura    257
  ROZDZIAŁ 10 (Sławomir Binkowski, Iwona Binkowska)    259
  Technologie „zero emisji” w przemyśle rafineryjnym    259
    10.1. Wprowadzenie    259
    10.2. Transport i magazynowanie ropy    261
    10.3. Odsalanie i destylacja ropy naftowej    261
    10.4. Konwersja produktów pierwotnych    267
    10.5. Wytwarzanie olejów bazowych    272
    10.6. Oleje napędowy i opałowy    275
    10.7. Emisje rafineryjne    280
    10.8. Podsumowanie    286
  Literatura    286
  ROZDZIAŁ 11 (Kari Pieniniemi)    289
  Technologie „zero emisji” w przemyśle celulozowo-papierniczym 289
    11.1. Przemysł celulozowo-papierniczy w Europie    289
    11.2. Główne aspekty środowiskowe w przemyśle celulozowo-papierniczym    292
    11.3. Czystsza produkcja masy i papieru    297
    11.4. Modyfikacje procesów w cyklu redukcji zanieczyszczenia ściekami płynnymi    299
    11.5. Oczyszczanie ścieków    313
    10.6. Redukcja emisji do powietrza    322
  Literatura    330
  ROZDZIAŁ 12 (Paweł Idziak)    331
  Technologie „zero emisji” w konstrukcji silników elektrycznych 331
    12.1. Wprowadzenie    331
    12.2. Opis maszyny elektrycznej jako wytworu produkcji przemysłowej    333
    12.3. Ważniejsze materiały konstrukcyjne wykorzystywane przy produkcji maszyn elektrycznych    338
    12.4. Ważniejsze współczesne technologie wytwórcze wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn    351
    12.5. Paradoks „maszyny energooszczędnej”    356
    12.6. Dotychczasowe technologie recyklingu maszyn elektrycznych    358
    12.7. Zagrożenia środowiskowe wywołane pracą napędów elektrycznych    362
    12.8. Podsumowanie    365
  Literatura    367
  ROZDZIAŁ 13 (Jerzy Merkisz)    369
  Rozwój silników spalinowych w aspekcie ekologicznym 369
    13.1. Wprowadzenie    369
    13.2. Emisja z silników o zapłonie iskrowym oraz o zapłonie samoczynnym    371
    13.3. Systemy napędowe pojazdów    373
    13.4. Konwencjonalne silniki spalinowe    377
    13.5. Rozwój układów wtryskowych oraz zapłonowych silników o zapłonie iskrowym    380
    13.6. Możliwości zmniejszenia zużycia paliwa we współczesnych pojazdach    384
    13.7. Podsumowanie    393
  Literatura    393
  ROZDZIAŁ 14 (Robert Kłos, Beata Fabisiak) 395
  Technologie „zero emisji” w przemyśle meblarskim 395
    14.1. Wprowadzenie    395
    14.2. Nowoczesne materiały i produkty drewnopochodne wykorzystywane w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz    396
    14.3. Wybrane nowoczesne technologie produkcji mebli    401
    14.4. Idea „zero emisji” we współczesnym wzornictwie    408
    14.5. Podsumowanie    417
  Literatura    417
  ROZDZIAŁ 15 (Emilia den Boer) 419
  Symbioza przemysłowa a technologie „zero emisji”    419
    15.1. Wprowadzenie    419
    15.2. Podstawowe definicje    420
    15.3. Produkty uboczne zamiast odpadów    421
    15.4. Przykłady symbiozy przemysłowej    424
    15.5. ZeroWIN – w kierunku redukcji ilości odpadów w sieciach przemysłowych    431
    15.6. Podsumowanie    434
  Literatura    435
  ANEKS – Klasyfikacja technologii „zero emisji”    437
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia