Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych

Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,65

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia „Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych” stanowi kompleksowe omówienie problematyki prawnej ochrony wartości konstytucyjnej jaką jest prywatność. Autorka poddaje analizie stosowne postanowienia Konstytucji RP z 1997 r. (art. 47-51 oraz art. 53 ust. 2, ust. 6 i ust. 7) oraz przepisy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wskazując na rozbieżności w krajowym oraz konwencyjnym standardzie ochrony prywatności jednostki. O walorach opracowania decyduje zarówno bogaty materiał bibliograficzny, jak również liczne odwołania do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz judykatów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz administracyjnych.


Liczba stron271
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7996-538-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     8
  
  Wstęp     9
  
  ROZDZIAŁ I 15
  Zagadnienia wprowadzające     15
    1. Rozwój idei ochrony wolności i praw jednostki     15
    2. Wolność a prawo – współczesne rozstrzyganie o sferze chronionego dobra     21
    3. Prywatność – między prawem a wolnością     26
    4. Funkcje prawa     28
      4.1. Uwagi ogólne     28
      4.2. Funkcje konstytucji     31
      4.3. Funkcje prawa do prywatności     33
    5. Efekt horyzontalny norm konstytucyjnych dotyczących prywatności jednostki     34
  
  ROZDZIAŁ II     39
  Uniwersalny i europejski standard ochrony wolności i praw człowieka – casus pra-wa do prywatności     39
    1. Obowiązek państwa przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i jego następstwa w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 roku     39
    2. Uniwersalny system ochrony praw człowieka a prawo do prywatności     45
      2.1. Uwagi ogólne     45
      2.2. Standard ochrony prywatności wynikający z Międzynarodowego Paktu Praw Oby-watelskich i Politycznych     47
    3. Europejski system ochrony praw człowieka     50
      3.1. Prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka     52
      3.2. Prawo do prywatności w Karcie Praw Podstawowych     69
  
  ROZDZIAŁ III     81
  Koncepcje prawa do prywatności w dorobku doktryny i judykatury wybranych państw     81
    1. Uwagi ogólne     81
    2. Godność i wolność – wspólny krąg kulturowy i różne paradygmaty ochrony prywatno-ści     82
    3. Prawo do prywatności w USA     83
      3.1. Rozwój prawa do prywatności w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ujęciu histo-rycznym     83
      3.2. Prywatność i prawo do prywatności w dorobku doktryny amerykańskiej w ujęciu porównawczym     86
        3.2.1. Uwagi ogólne     86
        3.2.2. S.D. Warrena i L.D. Brandeisa prawo do bycia pozostawionym w spokoju (right to be let alone)     87
        3.2.3. Prywatność jako ograniczony dostęp do jednostki według Ruth Gavison     89
        3.2.4. Prywatność jako kontrola nad informacjami o sobie według Charlesa Frieda     91
        3.2.5. Godność, nienaruszalna osobowość a prywatność w ujęciu Edwarda Blou-steina     92
        3.2.6. Prywatność jako intymność w teorii Toma Gerety’ego oraz prywatność jako sekretność według Richarda Posnera     93
        3.2.7. Teoria czynów niedozwolonych naruszających prywatność Williama Prossera     94
      3.3. Konstytucjonalizacja prawa do prywatności w USA     98
    4. Prawo do prywatności w Niemczech    104
      4.1. Źródła prawa do prywatności w niemieckim porządku prawnym    104
        4.1.1. Godność człowieka jako wartość nadrzędna w stosunku do pozostałych praw konstytucyjnych w niemieckiej Ustawie Zasadniczej    106
        4.1.2. Ogólne prawo osobistości jako jedna z podstaw ochrony prywatności w niemieckim porządku prawnym    108
    4.2. Konstytucyjna ochrona tajemnicy telekomunikacji oraz nienaruszalności mieszkania w Ustawie Zasadniczej RFN    110
  
  ROZDZIAŁ IV     112
  O pojęciu prywatności i prawa do prywatności w dorobku polskiej doktryny    112
    1. Uwagi ogólne    112
    2. Koncepcja jednolitego prawa osobistości i teoria sfer    113
    3. Sfera życia prywatnego jako odrębne dobro osobiste    116
    4. Sfera intymna i prawo do intymności    116
    5. Prywatność a autonomia jednostki    119
  
  ROZDZIAŁ V 126
  Ochrona prywatności w Konstytucji RP z 1997 roku oraz w dorobku orzeczniczym sądów i Trybunału Konstytucyjnego    126
    1. Uwagi ogólne    126
    2. Godność jako źródło prawa do prywatności w prawie polskim    134
    3. Podmiot chronionej prywatności    143
    4. Przedmiot chronionej prywatności    146
      4.1. Prawo do ochrony życia prywatnego, czci i dobrego imienia oraz prawo do decy-dowania o swoim życiu osobistym    150
      4.2. Prawo do ochrony życia rodzinnego oraz prawo rodziców do wychowania dzieci    162
      4.3. Wolność i tajemnica komunikowania się    168
      4.4. Nienaruszalność mieszkania    173
      4.5. Ochrona informacji o sobie jako autonomia informacyjna jednostki    175
      4.6. Wolność sumienia i wyznania w aspekcie indywidualnym    187
  
  ROZDZIAŁ VI    195
  Granice ochrony prywatności. Aspekty konstytucyjne    195
    1. Uwagi ogólne    195
    2. Konstytucyjne wymogi dotyczące ograniczenia prawa do prywatności    196
      2.1. Wymóg ustawowego ograniczenia w zakresie korzystania z prawa lub wolności w ustawie (przesłanka formalna)    196
      2.2. Ochrona interesu publicznego jako przesłanka materialna ograniczenia konstytucyj-nych praw i wolności     199
      2.3. Zasada proporcjonalności i zakaz naruszenia istoty poszczególnych praw i wolności    212
    3. Zróżnicowanie granic ochrony poszczególnych komponentów prywatności ze względu na rodzaj chronionego dobra    218
      3.1. Granice ochrony poszczególnych komponentów prywatności w stanach zwyczaj-nych    218
      3.2. Granice ochrony poszczególnych komponentów prywatności w stanach nadzwy-czajnych    221
    4. Kolizja wartości konstytucyjnych jako przesłanka ograniczenia prawa do prywatności    223
      4.1. Prywatność jako wartość konstytucyjna    223
      4.2. Prywatność a jawność rozprawy    228
      4.3. Prywatność a wolność słowa    231
      4.4. Prywatność a prawo obywateli do informacji o działalności organów władzy pu-blicznej    235
      4.5. Prywatność a porządek publiczny i bezpieczeństwo demokratycznego państwa    238
      4.6. Prywatność a dochodzenie praw stanu cywilnego. Prawo do prywatności matki a prawo filiacji ojca biologicznego    241
  
  Podsumowanie    243
  
  Bibliografia    252
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia