Statystyka. Pracownia ekonomiczna część 2

1 opinia

Wydawca:

Empi2

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania statystyki dla zawodu: technik ekonomista (341[02]/MEN/2008.05.20), technik handlowiec (23.05/T-5, T-3, SP/ MEN/1997) i technik rachunkowości (341[06]/SP/MEN 03.01.2000) na poziomie technikum i szkoły policealnej. W podręczniku przedstawiono przedmiot, zadania i organizację badań statystycznych, sposób prowadzenia obserwacji statystycznej, opracowanie materiału statystycznego oraz prezentację danych statystycznych. Omówiono także podstawowe wiadomości z analizy statystycznej, przeprowadzanej za pomocą różnych miar statystycznych oraz zadania i organizację statystyki publicznej. Zamieszczono liczne przykłady i ćwiczenia oraz aneks, zawierający ćwiczenia na obliczanie miar statystycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego – do wykorzystania w pracowni ekonomicznej. W każdym rozdziale uczeń znajdzie liczne przykłady i ćwiczenia w formie pytań sprawdzających i zadań do wykonania. Treści podręcznika zilustrowano różnego rodzaju wykresami i tabelami statystycznymi.
UWAGA! Podręcznik polecany jest do realizacji przedmiotu pracownia ekonomiczna.
Nr dopuszczenia: 08/2007


Liczba stron176
WydawcaEmpi2
ISBN-13978-83-65149-90-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Zamiast nudnego wstępu
  Część pierwsza: TEORIA STATYSTYCZNA
  1. Podstawowe wiadomości o statystyce
   1.1. Pojęcie i podział statystyki
   1.2. Przedmiot statystyki
   1.3. Rola statystyki w procesie podejmowania decyzji
   1.4. Podstawowe pojęcia statystyczne
   1.4.1. Zbiorowość statystyczna
   1.4.2. Jednostka statystyczna
   1.4.3. Cechy statystyczne
   Ćwiczenia
  2. Organizacja badania statystycznego
   2.1. Pojęcie, etapy i rodzaje badań statystycznych
   2.2. Przygotowanie badania statystycznego
   2.3. Metody obserwacji statystycznej
   2.3.1. Spis statystyczny
   2.3.2. Rejestracja
   2.3.3. Metoda reprezentacyjna
   2.3.4. Monografia
   2.3.5. Metoda bilansowa
   2.4. Techniki badań statystycznych
   Ćwiczenia
  3. Materiały statystyczne
   3.1. Pojęcie i rodzaje materiałów statystycznych
   3.2. Druki statystyczne
   3.3. Kontrola materiału statystycznego
   3.4. Błędy w materiale statystycznym
   Ćwiczenia
  4. Opracowanie materiału statystycznego
   4.1. Grupowanie statystyczne
   4.2. Pojęcie, budowa i rodzaje szeregów statystycznych
   4.3. Opracowanie materiału metodą kreskową
   4.4. Budowanie szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi
   4.5. Wiarygodność i dokładność danych statystycznych
   Ćwiczenia
  5. Prezentacja danych statystycznych
   5.1. Formy prezentacji danych statystycznych
   5.2. Tablice statystyczne
   5.3. Pojęcie i rodzaje wykresów
   5.3.1. Wykresy liniowe
   5.3.2. Wykresy powierzchniowe
   5.3.3. Wykresy obrazkowe
   5.3.4. Wykresy w układzie współrzędnych
   5.4. Kartogramy
   5.5. Prezentacja danych statystycznych za pomocą tekstu
   Ćwiczenia
  Część druga: PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ANALIZY STATYSTYCZNEJ
  6. Cel analizy statystycznej
   6.1. Analiza natężenia
   6.2. Analiza struktury
   6.3. Analiza tendencji centralnej
   6.3.1. Istota liczb średnich
   6.3.2. Średnia arytmetyczna
   6.3.3. Średnia harmoniczna
   6.3.4. Dominanta
   6.3.5. Mediana
   6.4. Szeregi symetrycznie i niesymetrycznie zbudowane
   Ćwiczenia
  7. Metody analizy rozproszenia
   7.1. Istota analizy rozproszenia (dyspersji)
   7.2. Miary rozproszenia
   7.3. Pojęcie i obliczanie odchylenia przeciętnego
   7.4. Pojęcie i obliczanie odchylenia standardowego
   7.5. Pojęcie i obliczanie odchylenia ćwiartkowego
   7.6. Współczynniki zmienności
   Ćwiczenia
  8. Analiza dynamiki
   8.1. Istota i cel analizy dynamiki
   8.2. Przyrost absolutny i względny
   8.3. Indeksy indywidualne
   8.4. Obliczanie średniego tempa dynamiki
   8.5. Indeksy agregatowe
   Ćwiczenia
  9. Analiza współzależności
   9.1. Istota i cel analizy współzależności
   9.2. Metoda porównawcza analizy współzależności
   9.3. Układanie tablic korelacyjnych
   9.4. Metoda graficzna w analizie korelacji
   9.5. Współczynnik korelacji i współczynnik korelacji rang
   Ćwiczenia
  10. Zadania i organizacja statystyki publicznej
   10.1. Podstawa prawna i organizacja statystyki publicznej
   10.2. Udostępnianie danych statystycznych
   10.3. Klasyfikacje i nomenklatury opracowywane przez organy statystyki publicznej
   10.4. Rejestr REGON a obowiązki przedsiębiorców związane ze statystyką publiczną
   Ćwiczenia
  Część trzecia: ANEKS (Barbara A. Cichańska)
  1. Wyszukiwanie informacji statystycznych w Internecie
  2. Sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym
  3. Obliczanie miar statystycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego
   3.1. Średnia arytmetyczna
   3.1.1. Powtórzenie wiadomości o średniej arytmetycznej
   3.1.2. Średnia arytmetyczna dla szeregu szczegółowego – wykorzystanie funkcji
   statystycznej ŚREDNIA
   3.1.3. Średnia arytmetyczna dla szeregu punktowego
   3.1.4. Średnia arytmetyczna dla szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi
   3.2. Odchylenie przeciętne
   3.2.1. Powtórzenie wiadomości o odchyleniu przeciętnym
   3.2.2. Odchylenie przeciętne dla szeregu szczegółowego – wykorzystanie funkcji
   statystycznej ODCHYLENIE ŚREDNIE
   3.2.3. Odchylenie przeciętne dla szeregu punktowego
   3.2.4. Odchylenie przeciętne dla szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi
   3.3. Odchylenie standardowe
   3.3.1. Powtórzenie wiadomości o odchyleniu standardowym
   3.3.2. Odchylenie standardowe dla szeregu szczegółowego – wykorzystanie funkcji
   statystycznej ODCHYLENIE STANDARDOWE POPULACJI
   3.3.3. Odchylenie standardowe dla szeregu punktowego
   3.3.4. Odchylenie standardowe dla szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi
   3.4. Miary dynamiki
   3.4.1. Powtórzenie wiadomości o miarach dynamiki
   3.4.2. Obliczanie przyrostu absolutnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego
   3.4.3. Obliczanie przyrostu względnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego
   3.4.4. Obliczanie tempa wzrostu za pomocą arkusza kalkulacyjnego
   3.4.5. Obliczanie indeksów
  4. Prezentacja danych statystycznych
  Bibliografia
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia