Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej

Geneza, rozmieszczenie i struktura [od końca XVIII w. do II wojny światowej]

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

16,47  27,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

16,4727,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest poświęcona mniejszości niemieckiej w Polsce Środkowej. Mieści się w nurcie badawczym geografii historycznej. Autor podejmuje w niej analizę uwarunkowań osadnictwa niemieckiego i omawia pochodzenie terytorialne, rozkład przestrzenny, przemieszczenia oraz struktury demograficzno-społeczne ludności niemieckiej napływającej do regionu łódzkiego. Druga część publikacji dotyczy problematyki obecności mniejszości niemieckiej rozpatrywanej na płaszczyźnie społecznej i w strukturach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Autor przygląda się także usytuowaniu tej grupy etnicznej w społeczeństwie polskim w kontekście ewolucji poczucia narodowościowego kolejnych pokoleń osadników, ich stosunku do spraw i społeczności kraju osiedlenia oraz procesów integracji i asymilacji w warunkach zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej.


Rok wydania2020
Liczba stron378
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-752-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD AUTORA    11
  
  WSTĘP    15
  • Zakres merytoryczny i cele pracy    16
  • Pojęcia podstawowe i uwagi metodologiczne    17
  • Przyczyny migracji zagranicznych     28
  • Zakres przestrzenny opracowania    30
  
  GENEZA I STRUKTURA PRZESTRZENNA
  
  I. OSADNICTWO NIEMIECKIE NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ DO 1815 ROKU    37
  • Okres przedrozbiorowy    37
  • Lata 1793–1806    47
  • Okres Księstwa Warszawskiego    60
  II. OSADNICTWO NIEMIECKIE NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ W LATACH 1815–1830    65
  • Proimigracyjna polityka Królestwa Polskiego    66
  - System przywilejów i gwarancji     66
  - Działania werbunkowe rządu za granicą     74
  - Sytuacja gospodarcza w krajach niemieckich    76
  - Osadnictwo niemieckie w kontekście polityki gospodarczej rządu Królestwa Polskiego    78
  • Pochodzenie geograficzne migrantów    80
  • Struktura społeczno-zawodowa osadników    85
  • Rozmiary i rozmieszczenie osadnictwa niemieckiego w latach 1815–1830    89
  - Szacunki dotyczące liczby osadników    89
  - Osadnictwo niemieckie w przestrzeni regionu    91
  III. OSADNICTWO NIEMIECKIE NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ W OKRESIE MIĘDZYPOWSTANIOWYM (1831–1863)    103
  • Powstanie listopadowe i jego konsekwencje    103
  - Skutki gospodarcze    106
  - Skala i kierunki migracji popowstaniowej    110
  • Polityka migracyjna w okresie międzypowstaniowym    114
  • Pochodzenie geograficzne i struktura migrantów    117
  • Rozmiary i rozmieszczenie osadnictwa niemieckiego w okresie międzypowstaniowym    119
  - Osadnictwo na obszarach wiejskich    119
  - Osadnictwo w miastach    127
  - Łódź jako ośrodek koncentracji osadników niemieckich    130
  IV. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ W LATACH 1864–1918    139
  • Zniesienie pańszczyzny i jego skutki    139
  • Rozmiary i rozmieszczenie osadnictwa niemieckiego w okresie popowstaniowym    140
  - Przemieszczenia osadników niemieckich    140
  - Liczebność i rozkład przestrzenny mniejszości niemieckiej w świetle wyników spisu z 1897 roku    144
  - Łódź jako główne skupisko ludności niemieckiej w okresie popowstaniowym    152
  - Potencjał ekonomiczny i struktura zawodowa mniejszości niemieckiej    158
  - Mniejszość niemiecka na początku XX wieku    163
  • I wojna światowa    167
  - Wysiedlenia ludności niemieckiej    167
  - Okupacja niemiecka Polski Środkowej i jej skutki     170
  V. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA NA ZIEMIACH POLSKI ŚRODKOWEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (1919–1939)    175
  • Pierwsze lata powojenne    175
  • Liczba i rozmieszczenie mniejszości niemieckiej    177
  - Ludność niemiecka w świetle wyników spisu powszechnego z 1921 roku    177
  - Ludność niemiecka w latach 30.    182
  • Struktura społeczno-zawodowa ludności niemieckiej    194
  - Działalność rolnicza    195
  - Działalność pozarolnicza    198
  • System oświaty narodowościowej     201
  - Szkolnictwo niemieckie w świetle polityki oświatowej    201
  - Szkolnictwo powszechne    205
  - Szkolnictwo ponadpodstawowe     211
  
  MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W KOŚCIELE EWANGELICKIM I POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE
  
  VI. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W STRUKTURACH KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO    219
  • Formowanie się struktur Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce Środkowej    219
  • Lata 1807–1815    224
  • Okres Królestwa Polskiego do powstania styczniowego    226
  - Parafie i duszpasterstwo ewangelickie w okresie przedpowstaniowym    226
  - Utworzenie parafii i budowa świątyni ewangelicko-augsburskiej w Łodzi    230
  - Wierni innych niż ewangelicko-augsburskie wyznań    233
  - Parafie i duszpasterstwo ewangelickie w okresie międzypowstaniowym    234
  - Struktura organizacyjna Kościołów protestanckich na szczeblu ponadparafialnym    238
  - Szkolnictwo ewangelickie    240
  • Okres popowstaniowy    244
  - Liczebność i struktura ludności protestanckiej    244
  - Ludność narodowości niemieckiej wyznania katolickiego     250
  - Duszpasterstwo i szkolnictwo ewangelickie w okresie popowstaniowym    253
  - Rozmieszczenie ludności ewangelickiej na początku XX wieku    259
  - Duszpasterstwo ewangelickie w łódzkim ośrodku przemysłowym     261
  • Lata wielkiej wojny 1914–1918    267
  • Okres II Rzeczypospolitej     269
  - Obsada duszpasterska i struktura organizacyjna Kościoła ewangelicko-augsburskiego    269
  - Rozmieszczenie i struktura ludności protestanckiej w świetle wyników spisu z lat 1921 i 1931    270
  - Łódzki ośrodek duszpasterstwa ewangelickiego    279
  - Sytuacja prawna Kościołów protestanckich w II Rzeczypospolitej    282
  - Kościół ewangelicko-augsburski w przededniu II wojny światowej    284
  VII. INTEGRACJA SPOŁECZNA I PROCESY ASYMILACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ    289
  • Poczucie przynależności narodowej osadników niemieckich w XIX wieku    290
  - Separacja przestrzenna i społeczno-zawodowa    291
  - Odrębność religijna    293
  • Mniejszość niemiecka a dążenia niepodległościowe Polaków    295
  • Stosunki narodowościowe w okresie popowstaniowym    299
  - Uwłaszczenie chłopów i jego konsekwencje    299
  - Antagonizmy narodowościowe w miastach fabrycznych    300
  • Proces polonizacji do 1914 roku    301
  - Ewolucja poczucia przynależności narodowej w miastach i na obszarach wiejskich    302
  - Rola duszpasterstwa w procesach integracji i asymilacji    306
  - Konwersja wyznaniowa i małżeństwa mieszane    311
  - Niemieckie szkolnictwo i znajomość języka polskiego    313
  - Antyasymilacyjna polityka władz rosyjskich i świadomość narodowa mniejszości niemieckiej na przełomie wieków    317
  • Okres I wojny światowej    322
  • Mniejszość niemiecka w okresie międzywojennym    325
  - Mniejszość niemiecka w pierwszych latach powojennych    325
  - Polityka mniejszościowa i sytuacja prawna mniejszości niemieckiej po I wojnie światowej    328
  - Polityka oświatowa    332
  - Samoorganizacja społeczna mniejszości niemieckiej    334
  - Rola Kościoła w kształtowaniu stosunków narodowościowych    337
  - Polityka narodowościowa w latach 30.    343
  - Integracja i asymilacja mniejszości niemieckiej w okresie międzywojennym – próba oceny    345
  
  ZAKOŃCZENIE    351
  BIBLIOGRAFIA    357
  SPIS RYCIN    375
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia