Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka

Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka

1 opinia

Format:

ibuk

Część I
Materialnoprawne aspekty ścigania wykroczeń]


Piotr Aszkiełowicz
Wykroczenia popełniane na obszarze chronionego krajobrazu. Analiza wybranych przypadków


Michał Błoński
Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy w prawie wykroczeń


Anna Chodorowska
Niezgodne z prawem usunięcie drzewa — delikt administracyjny czy wykroczenie?


Michał Gornowicz
Spożywanie napojów alkoholowych na stadionach piłkarskich a bezpieczeństwo imprez masowych


Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Kolizja drogowa w świetle kodeksu wykroczeń i praktyki policyjnej


Grzegorz Michalski
„Nieidealny” zbieg idealny znamion przestępstwa i wykroczenia w jednym czynie — uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2016 r


Dorota Mocarska
Prawnokarna granica zdarzeń drogowych


Agnieszka Sadło-Nowak
Przedawnienia karalności wykroczenia


Aneta Starowicz
Sankcja karna i administracyjna za wykroczenie drogowe, tj. przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym


Anna Chodorowska, Arkadiusz Tomczyk
Analiza wybranych wykroczeń pozakodeksowych na przykładzie ustawy — Prawo łowieckie i ustawy o broni i amunicji


Maciej Zając
Z problematyki wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji


Część II
Normatywne i praktyczne aspekty postępowania w sprawach o wykroczenia


Ireneusz Bembas
Nadzór procesowy nad zatrzymaniem osoby na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia


Urszula Buczek
Pokrzywdzony w ramach czynności wyjaśniających — wybrane uprawnienia


Agnieszka Choromańska
O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego (ze szczególnym uwzględnieniem opinii psychiatrycznej) w optyce procedury
wykroczeniowej


Anna Kalisz
Zakres kompetencji inspektora pracy w ściganiu sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika


Dorota Niewiarowska
Zatrzymanie osoby w postępowaniu w sprawach o wykroczenia


Izabela Nowicka
Ofiara czynu zabronionego jako wykroczenie


Monika Porwisz
Środki przymusu zabezpieczające prawidłowy przebieg postępowania w procedurze administracyjnej, cywilnej, karnej, wykroczeniowej — analiza komparatywna


Tomasz Smoliński, Magdalena Tyska
Zakres prawny postępowania szczególnego w sprawach o wykroczenia


Bibliografia


Liczba stron304
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-713-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia