Konteksty kulturowe średniowiecznego eposu irańskiego Garšāspnāme i ich źródła

1 opinia

Format:

epub, mobi, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

41,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor analizuje wybitne dzieło epiki perskiej XI wieku – Garšaspname autorstwa Asadiego z Tusu. Bada dwa porządki eposu: heroiczno-mityczny i relacyjno-opisowy, szczegółowo omawia osobę Garšaspa, bohatera i protagonisty eposu, jego charakter, pełnione funkcje i relacje z innymi postaciami dawnej tradycji irańskiej w różnych etapach rozwoju związanego z nią mitu. Snuje też interesujące rozważania na temat kontekstu geograficzno-podróżniczego mitu o Garšaspie.


Na polskim i światowym rynku nie istnieje monografia poświęcona w całości temu dziełu, stanowiącemu skarb kultury Iranu. Badania, których rezultatem jest monografia, opierały się na oryginalnym perskim tekście eposu oraz tworzących jego kontekst źródłach w językach orientalnych, głównie perskim i arabskim. Została w nich zastosowana autorska i całkowicie nowatorska metoda badawcza, polegająca na zdefiniowaniu porządków narracyjnych (przestrzeni narracyjnych) utworu i badaniu kontekstów kulturowych każdej z nich.


Książką zainteresują się orientaliści, specjaliści z zakresu iranistyki i arabistyki, historycy, historycy kultury, religioznawcy, osoby zainteresowane historią oraz kulturą Iranu i Bliskiego Wschodu w starożytności i średniowieczu.


The author analyses Garšāspnāme, a Persian epic masterpiece, written by Asadi of Tus. He explores two genres of epic: heroic-mythic and narrative, describes the character of Garšāsp, the protagonist of the work and discusses the hero’s personality, performed functions and relationships to other figures of the old Iranian tradition at various stages of the myth development. He also discusses the geographical and travel context of the Garšāsp myth.


Liczba stron458
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-4271-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ PIERWSZA
  WPROWADZENIE
  I. Wstęp    11
  1. Uwagi edytorskie    11
  2. Uwagi dotyczące terminologii    14
  II. Metodologia i stan badań nad Garšāspnāme    16
  1. Specyfika badań    16
  2. Metodologia    20
  3. Stan badań    24
  III. Główne założenia monografii    31
  
  CZĘŚĆ DRUGA
  CHARAKTERYSTYKA DZIEŁA
  IV. Asadi i jego twórczość    39
  V. Analiza formalna i omówienie rzeczywistości przedstawionej dzieła    49
  1. Forma, język, struktura    50
  2. Omówienie treści Garšāspnāme    58
  VI. Porządki narracyjne utworu    103
  1. Porządek heroiczno-mityczny    104
  2. Porządek relacyjno-opisowy    108
  3. Realia historyczne    112
  4. Język i styl a porządki narracyjne utworu    114
  5. Leksyka dzieła w relacji do porządków narracyjnych    120
  
  CZĘŚĆ TRZECIA
  KONTEKSTY KULTUROWE GARŠĀSPNĀME I ICH ŹRÓDŁA
  VII. Mężny Kэrэsaspa. Konteksty kulturowe porządku heroiczno-mitycznego    129
  1. Kərəsāspa i jego czyny w irańskiej tradycji mitycznej i epickiej    129
  Awesta    130
  Tradycja zachowana w piśmiennictwie średnioperskim    133
  Epika nowoperska – Šāhnāme Ferdousiego    145
  Pozostałe przekazy    154
  2. Postać i czyny Garšāspa z eposu Asadiego w świetle tradycji mitycznej i epickiej    159
  Pochodzenie i charakterystyka postaci Garšāspa    160
  Garšāsp w roli smokobójcy    162
  Motyw awestyjskiego Gandarewy w Garšāspnāme    164
  Kābul w tradycji mitycznej i epickiej a przekaz Garšāspnāme    171
  Pozostałe czyny Kərəsāspy / Garšāspa w eposie Asadiego    179
  3. Garšāsp i Zahhāk w kontekście ortodoksji i heterodoksji w obrębie irańskiego obszaru kulturowego    181
  Charakterystyka Zahhāka w tradycji irańskiej i jego relacja z Gar - šāspem    181
  Analiza postaci Zahhāka w świetle materiału mitycznego – aspekty smoczy, żeński i bliźniaczy    185
  Epicki motyw Haftvāda w kontekście Zahhāka i tożsamości Garšāspa    192
  Charakter postaci Kərəsāspy / Garšāspa w świetle relacji z Zahhākiem    197
  4. Postać Garšāspa w kontekście pozostałych bohaterów epiki perskiej oraz rola motywu inicjacji    200
  Goštāsp    201
  Esfandiār i Rostam    203
  Czyny bohatera Garšāspnāme w perspektywie mitu inicjacyjnego    207
  5. Kontekst topograficzny wybranych wątków narracji porządku heroiczno-mitycznego    211
  Charakterystyka Māzandarānu w Šāhnāme    212
  Māzandarān w tradycji awestyjskiej i średnioperskiej oraz dane Garšāspnāme    215
  6. Interferencja porządków heroiczno-mitycznego i relacyjno-opisowego oraz elementy kontekstu hellenistycznego    223
  Roślinność o ludzkim kształcie, wyspa Simorgha i zaklęte miejsca    224
  Legenda o Miedzianym Grodzie    230
  Legenda o Aleksandrze Macedońskim    240
  7. Podsumowanie    247
  VIII. Realia geograficzne i osobliwości odległych krajów i mórz południowych. Konteksty kulturowe porządku relacyjno-opisowego    248
  1. Charakterystyka źródeł    248
  2. Konteksty kulturowe porządku relacyjno-opisowego Garšāspnāme w świetle dostępnego materiału źródłowego    270
  Główne elementy konstytutywne kontekstów kulturowych porządku relacyjno-opisowego Garšāspnāme    270
  Kontekstowość w obszarze topografii    271
  Rola toponimiki    271
  Chiny    276
  Afryka    280
  Indie    281
  Sarandib    282
  Okolice Sarandibu    293
  Wyspy i miejsca odpowiadające toponimom poświadczonym
  źródłowo    296
  Wyspy i miejsca bez nazwy w Garšāspnāme lub nieznane większości pozostałych źródeł    304
  Kontekstowość w obszarze zjawisk otaczającego świata    313
  Egzotyczna flora i elementy przyrody nieożywionej    313
  Egzotyczna fauna    320
  Fantastyczne stworzenia i zjawiska    327
  Kontekstowość w obrębie egzotyki etnicznej – „dzicy” i obcy w Garšās pnāme    342
  Mieszkańcy odległych krain w zwierciadle demonologii przybyszów    342
  Wyspiarze, pływacy, ludożercy, „dzicy"    352
  Egzotyka Indii i obyczajowość ich mieszkańców    359
  Imiona własne, tytuły, etnonimy    365
  3. Ustalenia nauki a konteksty kulturowe porządku relacyjno-opisowego Garšāspnāme    375
  Osoby Bohu i Mehrāğa oraz dzieje ich konfliktu    376
  Szlak ekspedycji Garšāspa i położenie królestwa Mehrāğa    383
  Tradycje nawigacji oceanicznej Irańczyków w epoce przedmuzułmańskiej i w pierwszych wiekach islamu a przekaz Garšāspnāme    396
  
  CZĘŚĆ CZWARTA
  PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWA DALSZYCH BADAŃ
  NAD GARŠĀSPNĀME    423
  BIBLIOGRAFIA    431
  INDEKS OSÓB I WYBRANYCH POSTACI MITOLOGICZNYCH
  I LITERACKICH    444
  INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH    450
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia