Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

1 ocena

Format:

mobi, epub, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

16,80

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor charakteryzuje konstytucyjne aspekty mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, polegającego na horyzontalnym wyrównaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (tzw. wpłat janosikowych) w polskim systemie finansowania samorządu terytorialnego, oraz analizuje orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.


W książce zostały przedstawione ogólne założenia finansowania samorządu terytorialnego na poziomie ustaw zasadniczych w państwach zdecentralizowanych oraz doktrynalne i aksjologiczne podstawy działania mechanizmu wyrównawczego. Autor uwzględnia przede wszystkim przepisy Konstytucji z 1997 r. i orzecznictwo polskiego sądu konstytucyjnego z odniesieniem do poprzednich ustaw zasadniczych. W publikacji zaprezentowano postulaty de lege ferenda odnoszące się do wciąż aktualnego problemu legislacyjnego konieczności zmiany systemu wpłat wyrównawczych, a w konsekwencji – całego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.


Publikacja adresowana do adwokatów, radców prawnych i sędziów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także pracowników naukowych i studentów prawa i administracji, studiów regionalnych i samorządowych oraz ekonomii.


The description of the corrective-compensatory mechanism in the Polish system of financing local government units and the analysis of the Constitutional Court Jurisdiction in this regard. The general rules for financing local government units at the level of fundamental laws in decentralized countries as well as doctrinal and axiological bases for the compensatory mechanism with regard to 1997 Constitution and Polish Constitutional Court Jurisdiction.


Liczba stron236
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-4387-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    11
  
  CZĘŚĆ I
  INSTYTUCJA WPŁAT KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZYCH NA TLE
  PRZEPISÓW KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I USTAW
  Rozdział I
  Konstytucyjne uwarunkowania finansowania działalności
  jednostek samorządu terytorialnego    19
  1.1. Uwagi ogólne – decentralizacja władzy publicznej i samodzielność finansowa samorządu terytorialnego    19
  1.2. Uwarunkowania finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego na tle poprzednich ustaw zasadniczych    25
  1.3. Uwarunkowania finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego na tle przepisów Konstytucji z 1997 r.    27
  
  Rozdział II
  Podstawy mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego    37
  2.1. Podstawy aksjologiczne i doktrynalne    37
  2.2. Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy w świetle ogólnych założeń systemu finansowania samorządu lokalnego    45
  2.3. Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy w świetle regulacji międzynarodowych    48
  2.4. Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy w polskim ustawodawstwie    52
  2.4.1. Przed rokiem 1989    52
  2.4.2. Po roku 1989    56
  
  CZĘŚĆ II
  WPŁATY KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZE W ORZECZNICTWIE
  TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
  Rozdział III
  Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wpłat
  korekcyjno-wyrównawczych    79
  3.1. Wprowadzenie    79
  3.2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego –
  omówienie chronologiczne    81
  3.2.1. Wyrok K 30/04    81
  3.2.2. Postanowienie K 13/06    85
  3.2.3. Wyrok K 14/11    87
  3.2.4. Postanowienie S 1/13    98
  3.2.5. Postanowienie K 10/13    99
  3.2.6. Wyrok K 13/11    100
  3.2.7. Postanowienie K 46/14    108
  3.2.8. Postanowienie K 33/14    110
  3.2.9. Wyrok K 18/17    112
  3.2.10. Postanowienie K 17/17    115
  
  Rozdział IV
  Ocena istoty mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego
  dokonana przez Trybunał Konstytucyjny    119
  
  Rozdział V
  Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy a zasada adekwatności
  finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego    137
  5.1. Podstawy doktrynalne i orzecznicze zasady adekwatności    137
  5.2. Zasada adekwatności a orzecznictwo dotyczące systemu korekcyjno-wyrównawczego    143
  
  Rozdział VI
  Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy a inne zasady konstytucyjne    147
  6.1. Zasada proporcjonalności    147
  6.2. Zasada równości    150
  6.3. Zasada sprawiedliwości społecznej    151
  6.4. Zasada solidarności społecznej    153
  6.5. Zasada podstawowego charakteru dochodów własnych
  i zasada przekazywania dochodów ze szczebla centralnego
  na rzecz samorządu    155
  6.6. Zasada zaufania społeczności lokalnej jednostki samorządu terytorialnego do państwa i stanowionego przez nie prawa    159
  6.7. Zasada ograniczonego władztwa podatkowego JST    161
  6.8. Zasada podmiotowości prawnej JST i ochrony jej praw
  majątkowych, w tym własności komunalnej    163
  
  Rozdział VII
  Ocena orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego    165
  
  CZĘŚĆ III
  WYKONANIE ORZECZEŃ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
  PRZEZ USTAWODAWCĘ. POSTULATY DE LEGE FERENDA
  Rozdział VIII
  Nieuchwalone projekty zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przed wyrokiem K 13/11    175
  
  Rozdział IX
  Ustawodawstwo polskie po wyroku K 13/11    181
  9.1. Projekt poselski („odrzucony”)    181
  9.2. Projekt rządowy („przyjęty”)    183
  
  Rozdział X
  Brak wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego    197
  
  Rozdział XI
  Zamierzenia legislacyjne    203
  
  Rozdział XII
  Możliwe sposoby wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Propozycje zmian systemu korekcyjno-wyrównawczego    207
  
  Zakończenie    213
  Bibliografia    217
  Streszczenie    229
  Indeks nazwisk    231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia