Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,30  49,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,3049,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu jest opracowaniem prezentującym współczesną wiedzę na temat uzależnienia od alkoholu, pochodzącą z badań naukowych i obserwacji klinicznych. Wiedza naukowa jest bogato ilustrowana wypowiedziami pacjentów uczestniczących w różnych ośrodkach i programach terapeutycznych.


W książce Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu Czytelnik znajdzie:


• Omówienie zjawiska normatywnego i nienormatywnego używania alkoholu oraz opis skutków biologicznych i psychospołecznych używania tej substancji.
• Prezentację najważniejszych badań nad uwarunkowaniami alkoholizmu oraz omówienie wybranych koncepcji wyjaśniających etiopatogenezę i patomechanizmy utrzymywania się zaburzenia używania alkoholu.
• Analizę postępowania diagnostycznego oraz metod pomiaru stosowanych w badaniach przesiewowych i klinicznych – szczególną wartością tej części jest prezentacja treści na przykładzie diagnozy pacjenta.
• Opis zjawisk, które mają istotne znaczenie dla przebiegu i obrazu klinicznego szkodliwego używania alkoholu, bywają impulsem do rozpoczęcia leczenia (zjawisko „punktu zwrotnego” albo „osiągnięcia dna”).
• Prezentację różnych koncepcji głodu alkoholowego oraz najbardziej aktualne wyniki badań nad jego istotą i znaczeniem w przebiegu leczenia.
• Omówienie najważniejszych modeli terapii krótko- i średnioterminowych szeroko stosowanych w leczeniu ambulatoryjnym i stacjonarnym alkoholików.
• Suplement dotyczący badań nad zmianami stylu picia, zwłaszcza ilością i częstością wypijanego alkoholu przez Polaków w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19.


Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną na świecie, legalną substancją psychoaktywną, która nie tylko przynosi ludziom poczucie przyjemności i odprężenia, lecz także jest źródłem cierpienia dla pijących i ich najbliższych.
Mimo upływu lat i ogromnej zmiany w rozumieniu zjawiska szkodliwego picia i uzależnienia od alkoholu, nadal w różnych środowiskach można się spotkać z wieloma przesądami i stereotypami na ten temat. Uzależnienie od alkoholu, zwłaszcza potwierdzone diagnozą kliniczną, jest często powodem naznaczenia i odrzucenia społecznego. Choć powszechne jest już uznawanie uzależnienia jako choroby, nadal można zaobserwować traktowanie alkoholizmu jako grzech, przejaw słabej woli lub charakteru i oczekiwanie, że alkoholik „weźmie się w garść”. W wielu środowiskach obecna jest opinia, że alkoholicy to osoby z „marginesu społecznego”, odznaczający się jakąś biologiczną, wrodzoną „wadą”. Tymczasem wiedza pochodząca z badań naukowych pokazuje, że alkoholicy to mężczyźni i kobiety, w różnym wieku i o różnym stopniu wykształcenia, pochodzący z różnych środowisk, często z tzw. „dobrych rodzin”, którzy wymagają specjalistycznych, dostosowanych do ich potrzeb i gotowości do zmiany oddziaływań terapeutycznych.


Czytelnik uzyskuje dostęp do ogromniej wiedzy empirycznej prezentowanej w monografii w sposób jasny i wszechstronny, a równocześnie ma okazję uczestniczyć w dyskusji nad tą wiedzą, prowadzoną przez Autorów. Lektura monografii Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu to znakomita okazja do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań z wielu obszarów używania i nadużywania alkoholu.
Z recenzji prof. dr hab. Czesława Czabały


Liczba stron440
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21366-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  Rozdział 15
  Alkohol i jego wpływ na organizm i zachowanie człowieka    15
    1.1. Alkohol i jego krótkotrwałe działanie    16
      1.1.1. Efekty działania alkoholu a jego stężenie we krwi     20
      1.1.2. Metabolizm alkoholu – proces wchłaniania, przemiany i wydalania     23
      1.1.3. Pobudzająco-sedatywne działanie alkoholu    30
      1.1.4. Czy wszyscy reagują podobnie na alkohol, czyli o reakcjach nietypowych    34
    1.2. Długotrwałe działanie alkoholu na organizm    37
      1.2.1. Fizyczne i somatyczne konsekwencje szkodliwego picia     38
      1.2.2. Zdrowie psychiczne – zaburzenia neuropoznawcze i zespoły otępienne    43
      1.2.3. Konsekwencje i koszty społeczne    49
  Rozdział 2 51
  Kiedy picie alkoholu przestaje być normalne    51
    2.1. Wzorce picia – kryteria społeczne, ilościowe i prototypowe    52
    2.2. Zaburzenia używania alkoholu w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych i zachowania     59
      2.2.1. Szkodliwe i uzależnione picie – podejście kategorialne    62
      2.2.2. Zaburzenia używania alkoholu – podejście dymensjonalno-kategorialne    69
      2.2.3. Co to jest uzależnienie mieszane i krzyżowe?    73
    2.3. Ryzyko uzależnienia od alkoholu i jego konsekwencje w okresie adolescencji i późnej dorosłości    74
      2.3.1. Zaangażowanie adolescentów i młodych dorosłych w używanie alkoholu oraz jego konsekwencje    75
      2.3.2. Wzorce używania alkoholu w późnej dorosłości     81
  Rozdział 3    84
  Jakie są biologiczne uwarunkowania zaburzenia używania alkoholu    84
    3.1. Badania rodowodowe    86
      3.1.1. Jak bardzo podobne są bliźnięta pod względem sposobów picia?    86
      3.1.2. Badania na dziećmi adoptowanymi i studia rodzinne     87
      3.1.3. Czy istnieje gen alkoholizmu?     89
    3.2. Neuroadaptacyjne zmiany w mózgu pod wpływem intensywnego używania alkoholu    92
      3.2.1. Neuroadaptacja układu nagrody    92
      3.2.2. Co wyjaśniają koncepcje sensytyzacji i allostazy?     93
  Rozdział 4 100
  Co nauka wnosi do rozumienia przyczyn zaburzeń używania alkoholu     100
    4.1. Jak bardzo jest złożony problem uwarunkowań zaburzeń używania alkoholu?     101
    4.2. Co wnoszą do wiedzy o sposobach picia psychologia i socjologia?     103
      4.2.1. Jak uczymy się różnych wzorców picia?     103
      4.2.2. Czy to, co myślimy o sobie i świecie, warunkuje sposób picia?    111
      4.2.3. Jakie cechy temperamentu/osobowości odgrywają znaczącą rolę?    117
    4.3. Jakie ścieżki rozwoju szkodliwego picia odkryto dzięki badaniom w perspektywie cyklu życia?     130
      4.3.1. Zaburzenia destrukcyjne i depresyjno-lękowe a szkodliwe picie alkoholu    132
      4.3.2. Czy dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych i niealkoholowych piją alkohol z innych przyczyn?    138
  Rozdział 5 154
  Typologie, czyli o różnicach między osobami uzależnionymi od alkoholu     154
    5.1. Różnice indywidualne    154
    5.2. Przyczyny i objawy uzależnienia – znaczenie czynników biologicznych i środowiskowych    160
      5.2.1. Typologie oparte na różnicach w obrazie klinicznym i przyczynach uzależnienia    161
      5.2.2. Dwa czy więcej typów zaburzeń używania alkoholu?    165
    5.3. Typologie alkoholików pierwotnych i wtórnych w kontekście efektów leczenia     167
      5.3.1. Typologie oparte na różnicach w genezie zaburzenia i skuteczności farmakoterapii i psychoterapii    168
      5.3.2. Cztery czy pięć typów zaburzeń używania alkoholu?    172
    5.4. Obraz kliniczny – alkoholicy wysoko- i niskofunkcjonujący     174
  Rozdział 6 177
  Diagnoza i autodiagnoza szkodliwego używania i uzależnienia od alkoholu     177
    6.1. Typy i poziomy diagnozy zaburzeń używania substancji psychoaktywnych     178
      6.1.1. Diagnoza różnicowa zaburzeń używania alkoholu i zaburzeń współwystępujących    182
      6.1.2. Diagnoza strukturalno-funkcjonalna dla celów terapeutycznych    190
      6.1.3. Diagnozowanie w procesie terapii i oceny jej skuteczności     198
    6.2. Jakość diagnozy zaburzeń używania alkoholu a kompetencje diagnozującego     201
    6.3. Jakie narzędzia najczęściej wykorzystuje się w badaniach przesiewowych i klinicznych?     204
      6.3.1. Metody stosowane w diagnozie różnicowej zaburzeń używania alkoholu    204
      6.3.2. Metody pomiaru pojedynczych objawów szkodliwego picia     210
      6.3.3. Metody pomiaru motywacji do zmiany w procesie leczenia     214
  Rozdział 7 220
  Gdy zaburzenie używania alkoholu to nie jedyny problem w zakresie zdrowia psychicznego 220
    7.1. Jajko czy kura? Związki przyczynowo-skutkowe między zaburzeniem używania alkoholu i innymi zaburzeniami psychicznymi     221
    7.2. Koncepcja samoleczenia problemów i zaburzeń psychicznych     224
    7.3. Co najczęściej towarzyszy uzależnieniu od alkoholu i jakie z tego wynikają konsekwencje dla efektów leczenia?    227
      7.3.1. Depresja i tendencje samobójcze    227
      7.3.2. Zaburzenia lękowe i PTSD    232
      7.3.3. Zaburzenia osobowości     236
      7.3.4. Ból i zaburzenia snu     238
    7.4. Te nieszczęsne emocje – czy koncentracja na trzeźwości wystarcza do poprawy stanu psychicznego?    239
  Rozdział 8 241
  Dno niejedno ma imię    241
    8.1. Czym jest „dno” i jak się je rozumie współcześnie?    241
      8.1.1. Modele „dna” – perspektywy psychologii zdrowia i psychologii klinicznej     242
      8.1.2. Wybrane koncepcje „dna”     244
    8.2. Jakie koncepcje „dna” znajdują zastosowanie w leczeniu?     247
      8.2.1. Czy doświadczenie „dna” jest konieczne do rozpoczęcia terapii?    247
      8.2.2. Ograniczenia koncepcji „dna” – czy zawsze pomaga?     248
      8.2.3. Odbicie od „dna”, czyli o teorii zachowania zasobów    250
  Rozdział 9    254
  Czym jest głód alkoholu i jak z nim sobie radzić    254
    9.1. Czym jest i jak powstaje głód alkoholu?    255
      9.1.1. Definicje głodu – perspektywa badaczy i pacjentów     255
      9.1.2. Jak powstaje głód, pragnienie alkoholu?     259
    9.2. Pomiar głodu – wyzwanie dla badaczy    265
    9.3. Głód jako predyktor przebiegu i efektów leczenia     266
    9.4. Radzenie sobie: czujność i inne sposoby    268
    9.5. Kilka refleksji na koniec     270
  Rozdział 10    272
  Terapia dla VIP-ów czy terapia dla alkoholików? 272
    10.1. Dlaczego tak mało uzależnionych się leczy?    273
    10.2. Paradygmaty, metody i techniki terapii uzależnienia     276
      10.2.1. Ujęcia przednaukowe     277
      10.2.2. Filozofia AA jako przykład modelu duchowego     278
      10.2.3. Alkoholizm jako choroba i jego leczenie    281
      10.2.4. Modele poznawczo-behawioralny i motywacyjny    283
      10.2.5. Modele integracyjne     290
    10.3. Odwieczne pytania    292
      10.3.1. Ograniczenie picia czy abstynencja?     292
      10.3.2. Leki, psychoterapia, a może to i to?     296
      10.3.3. Dla kogo AA?     301
      10.3.4. Jaka terapia dla kogo?    303
    10.4. Dlaczego ważne w terapii uzależnień (i nie tylko) są relacja i sojusz terapeutyczny?    305
  Rozdział 11 312
  Jak żyć, będąc uzależnionym, w ciągłym ryzyku nawrotu     312
    11.1. Osoby uzależnione na różnych etapach procesu zdrowienia. Co pomaga?     313
      11.1.1. Czym jest zdrowienie i jakie są jego cele?    313
      11.1.2. Proces i etapy (fazy) zdrowienia    316
      11.1.3. Zdrowienie z perspektywy jednostki     320
    11.2. O nawrotach (także pełzających) i dlaczego to takie ważne    325
      11.2.1. Różne rozumienie nawrotu     325
      11.2.2. Modele nawrotu     327
      11.2.3. Podstęp, czyli nawrót pełzający    333
    11.3. Sytuacje wysokiego i niskiego ryzyka    336
    11.4. Profilaktyka nawrotów    337
    11.5. Nie pić i być szczęśliwym     343
  Suplement. Koronawirus i inne kryzysy a alkohol    346
  Bibliografia     350
  Indeks rzeczowy     403
  O Autorach     411
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia