Telekardiologia w niewydolności serca jest pierwszym w Polsce opracowaniem tego tematu przez czołowych ekspertów w tej dziedzinie. Adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, personelu ośrodków rehabilitacyjnych i całego pionu inżynieryjno-technicznego opracowującego metodologię telemedycyny.
Mamy nadzieję, ze lektura książki i zawarte w niej dane naukowe, metodologia i pokazane możliwości telemedycyny będą stymulowały czytelników do coraz szerszego wykorzystywania jej w codziennej praktyce klinicznej, poprawiając stan kliniczny i rokowania chorych z niewydolnością serca.


Liczba stron160
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6055-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp do telekardiologii    1
  Niewydolność serca – epidemia XXI wieku    7
  Definicja e-zdrowia i procesu telemonitorowania    11
    3.1. Wstęp    11
    3.2. E-zdrowie i telemedycyna – definicje    11
    3.3. Metody usług telemedycznych    14
    3.4. E-Health w niewydolności serca    16
    3.5. Polskie doświadczenia na podstawie projektu TELEREH-HF    17
    3.6. Podsumowanie    18
  E-edukacja i samodzielny monitoring 21
    4.1. Aplikacje mobilne    21
    4.2. Strony internetowe    25
    4.3. Podsumowanie    29
  Wsparcie telefoniczne i telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca    31
    5.1. Wstęp    31
    5.2. Wsparcie telefoniczne i telemonitoring w niewydolności serca    31
    5.3. Dane z opublikowanych badań    32
    5.4. Projekt TELEREH-HF    38
    5.5. Podsumowanie    38
  Nieinwazyjne metody monitorowania hemodynamicznego 41
    6.1. Wstęp    41
    6.2. Kardiografia impedancyjna    42
    6.3. Impedancja płucna    43
    6.4. Technologie elektromagnetyczne    4
    6.5. Spektroskopia, bioimpedancja elektryczna    48
    6.6. Podsumowanie    50
  Zdalne monitorowanie terapeutycznych urządzeń wszczepialnych    53
    7.1. Definicja    53
    7.2. Opis metody    53
    7.3. Zalecenia    54
    7.4. Oceniane parametry    55
    7.5. Przegląd badań klinicznych dotyczących telemonitoringu    59
    7.6. Rozwój telemonitoringu w Polsce    64
    7.7. Nowości z zakresu telemonitorowania kardiologicznych urządzeń wszczepialnych    65
    7.8. Podsumowanie    65
  Zdalny monitoring wszczepialnych urządzeń hemodynamicznych 67
    8.1. Wstęp    67
    8.2. Monitorowanie skurczowego ciśnienia tętniczego w prawej komorze i ciśnienia rozkurczowego w tętnicy płucnej    68
    8.3. Monitorowanie ciśnienia w tętnicy płucnej    70
    8.4. Monitorowanie ciśnienia w lewym przedsionku    72
    8.5. Urządzenie wspomagające lewą komorę oraz urządzenie wspomagające pracę obu komór    75
    8.6. Podsumowanie    77
  Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna    81
    9.1. Wstęp    81
    9.2. Zdalne monitorowanie treningu fizycznego    82
    9.3. Efektywność telerehabilitacji kardiologicznej    85
    9.4. Kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – technologia i organizacja    86
    9.5. Korzyści i ograniczenia hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej    90
    9.6. Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna w ramach projektu TELEREH-HF    91
    9.7. Podsumowanie    92
  Zdalne wsparcie psychologiczne chorych z niewydolnością serca    95
    10.1. Główne problemy psychologiczne i jakość życia osób z niewydolnością serca – najważniejsze definicje    95
    10.2. Diagnoza, rodzaje i cele interwencji psychologicznej w leczeniu niewydolności serca    97
    10.3. Pomoc psychologiczna z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji    98
    10.4. Wpływ teleopieki na funkcjonowanie psychologiczne pacjentów z niewydolnością serca    101
    10.5. Wsparcie psychologiczne ze strony innych członków zespołu leczącego    105
    10.6. Podsumowanie    108
  Nowe możliwości monitorowania chorych z niewydolnością serca 111
    11.1. Zdalne monitorowanie farmakoterapii    111
    11.2. Varia    115
    11.3. Podsumowanie    124
  Zalety i ograniczenia telemedycyny u pacjentów z niewydolnością serca    127
    12.1. Wstęp    127
    12.2. Zalety i ograniczenia    127
    12.3. Cyfryzacja ochrony i organizacji zdrowia    131
    12.4. Podsumowanie    132
  Zagadnienia prawne i etyczne w telekardiologii. Teleinformatyczne środki przekazu jako narzędzie do realizacji świadczeń medycznych    135
    13.1. Wstęp    135
    13.2. Pojęcie telemedycyny    137
    13.3. Podstawy prawne wykorzystywania teleinformatycznych środków przekazu w trakcie realizacji świadczeń medycznych    138
    13.4. Dopuszczalność wykorzystywania teleinformatycznych środków przekazu w trakcie wykonywania czynności pomocniczych    140
    13.5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystywaniem narzędzi teleinformatycznych w okresie epidemii    141
    13.6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie świadczeń realizowanych na odległość    142
  Postscriptum, czyli telemedycyna w kompleksowej, skoordynowanej opiece nad pacjentami z niewydolnością serca w Polsce    147
  Skorowidz    157
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia