Executive remuneration and corporate performance

Evidence from the Warsaw Stock Exchange companies

1 opinia

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,25  99,00

Format: epub, mobi

74,2599,00

cena zawiera podatek VAT

The topic of this monograph refers to the remuneration of executives and its relationship with corporate performance. The thesis provides the review of the compensation and corporate governance theories with the focus on the principal-agent theory, which describes the conflict of interests between shareholders and executives. It delivers a broad review of corporate governance models, and its control mechanisms. Executive remuneration is a motivational mechanism that should solve the agency problem by aligning incentives of the managers and the shareholders. The monograph involves the review of the structures of remuneration across selected countries, including Poland. It shows different performance measures and their correlations with the executive remuneration in the international studies.
The main objective of this monograph is to examine the relationship of executive remuneration of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE), particularly the chief executing officer (CEO) total compensation and corporate performance, measured by the changes in market valuation. The hypothesis of this paper is:
The total CEO compensation has a positive relationship with firm performance measured by the stock valuation for non-financial companies listed on the Warsaw Stock Exchange.


This study is the first of such complexity in the area of executive remuneration in Poland.
Prof. dr hab. Maria Aluchna


An original study both on Polish and international scale. The author undertook a difficult task and performed it in a way that demonstrated his high competences.
Dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK


The research problems raised in the monograph are important and current. Their cognitive value derives from the perennial attempts to identify and evaluate the relationship between top executive remuneration and the economic performance of companies. The application value of the monograph should also be emphasised. The results of research conducted on a sample of Polish public companes can provide interesting conclusions for legislative initiatives aimed at modifying existing and creating new corporate governance standards on the Polish capital market. In this context, any attempt to describe and evaluate the management remuneration policy deserves recognition.
Dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ


Temat książki dotyczy wynagrodzeń kadry zarządczej i ich roli w wynikach przedsiębiorstwa. Zawiera ona przegląd teorii z tematyki wynagrodzeń oraz ładu korporacyjnego, ze szczególnym naciskiem na teorię agencji, która opisuje konflikt interesów pomiędzy udziałowcami a kadrą zarządczą. W pracy przedstawiony jest przegląd modeli ładu korporacyjnego, a także wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontrolnych. Wynagrodzenie kadry zarządczej pełni funkcję motywacyjnego mechanizmu kontrolnego, który powinien łagodzić skutki problemu agencji poprzez zbliżenie celów menadżerów i akcjonariuszy. Praca przedstawia różne struktury wynagrodzeń kadry zarządczej w wybranych krajach, w tym w Polsce. Zawiera ona także przegląd wskaźników mierzących wyniki przedsiębiorstwa oraz ich powiązania z wynagrodzeniem kadry zarządczej w ujęciu międzynarodowym.
Głównym celem książki jest zbadanie roli wynagrodzenia kadry zarządczej, zwłaszcza prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz identyfikacja związków pomiędzy wynagrodzeniem a wynikami przedsiębiorstw.
Hipoteza badawcza:
Całkowite wynagrodzenie prezesów jest pozytywnie powiązane z wynikami firmy, mierzonymi wyceną rynkową akcji dla spółek spoza sektora finansowego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Jest to pierwsze tak kompleksowe badanie wynagrodzeń kadry zarządzającej w Polsce.
Prof. dr hab. Maria Aluchna


Recenzowana rozprawa jest opracowaniem oryginalnym zarówno w skali krajowej, jak i w skali międzynarodowej. Autor podjął się trudnego zadania wykonał je w sposób świadczący o Jego wysokich kompetencjach.
Dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK


Podjęta w monografii problematyka badawcza jest ważna i aktualna. Jej walory poznawcze związane są z podejmowanymi od wielu lat próbami identyfikacji i oceny zależności występujących między wynagrodzeniami naczelnej kadry kierowniczej a wynikami ekonomicznymi spółek. Należy też podkreślić walor aplikacyjny monografii. Wyniki badań prowadzonych na próbie polskich spółek publicznych mogą dostarczyć interesujących wniosków dla potrzeb inicjatyw legislacyjnych mających na celu modyfikację istniejących i tworzenie nowych standardów nadzoru korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym. W tym kontekście każda próba opisu i oceny zjawiska, jakim jest polityka wynagradzania kadry kierowniczej zasługuje na uznanie.
Dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ


Liczba stron228
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21147-9
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Acknowledgments    9
  Introduction    11
  1. Corporate governance and compensation theory 17
    1.1. Introduction    17
    1.2. Definition of corporate governance    17
    1.3. Compensation theory    22
      1.3.1. Reinforcement and expectancy theories    22
      1.3.2. Equity theories     25
      1.3.3. Agency theory    28
      1.3.4. Transaction cost theory and incomplete contracts theory    34
      1.3.5. Resource dependency theory    36
      1.3.6. Compensation theory summarised     38
    1.4. Corporate governance models    39
      1.4.1. Simple financial model     39
      1.4.2. Stewardship model    40
      1.4.3. Stakeholder model    42
      1.4.4. Political model    44
      1.4.5. Corporate governance models summarised    46
    1.5. Control mechanisms    46
      1.5.1. Internal control mechanisms    47
      1.5.2. External control mechanisms    52
      1.5.3. Motivational mechanisms    56
    1.6. Conclusions    56
  2. Corporate governance and executive remuneration:An international comparison 59
    2.1. Introduction    59
    2.2. Corporate governance models across selected countries    59
      2.2.1. Geographical taxonomy of corporate governance models    59
      2.2.2. Corporate governance in the United States    61
      2.2.3. Corporate governance in the United Kingdom    64
      2.2.4. Corporate governance in Germany    66
      2.2.5. Corporate governance in Poland     69
    2.3. Executive remuneration across selected countries    72
      2.3.1. Components of executive remuneration    72
      2.3.2. Executive remuneration in the United States    74
      2.3.3. Executive remuneration in the European Union    85
      2.3.4. Executive remuneration in Poland    95
    2.4. Conclusions    100
  3. Corporate performance and executive remuneration    101
    3.1. Introduction    101
    3.2. Factors of corporate performance    101
      3.2.1. Defining performance    103
      3.2.2. Internal performance factors    105
      3.2.3. External performance factors    112
    3.3. Determinants of executive remuneration    114
      3.3.1. The significance of determinants of executive remuneration    114
      3.3.2. Managerial labour market as a determinant of executive remuneration    115
      3.3.3. The role of the board of directors in executive remuneration    117
      3.3.4. Sales, profits, and total assets as determinants of executive remuneration     119
      3.3.5. Other determinants of executive remuneration    122
    3.4. The influence of executive compensation on performance    123
    3.5. Conclusions    144
  4. The influence of CEO compensation on performance of companies listed on the Warsaw Stock Exchange    145
    4.1. Introduction    145
    4.2. Hypothesis development    145
    4.3. Data Analysis    147
      4.3.1. Sources of Data    147
      4.3.2. Scope of data sample    151
      4.3.3. The breakdown of CEO remuneration    152
    4.4. Research method    161
      4.4.1. Tools used    161
      4.4.2. Variables    161
    4.5. Descriptive statistics    173
    4.6. Model     176
    4.7. Assessment of the quality of the model    176
    4.8. Results    178
    4.9. Discussion     181
  Conclusions     183
  Bibliography    187
  List of tables    197
  List of figures    199
  List of equations    201
  List of abbreviations    203
  Tools used     205
  Appendices    211
  Appendix I: Regression results for t for 2011–2015    211
    Model Summary    211
    Coefficients    212
    Correlations with unstandardised residual    214
  Appendix II: Regression results for t+1 for 2011–2015    216
    Model Summary    216
    Coefficients    216
    Correlations with unstandardised residual    218
  Appendix III: Regression results for t+2 for 2011–2015    220
    Model Summary    220
    Coefficients    220
    Correlations with unstandardised residual    222
  Appendix IV: Regression results for sample with state-owned companies excluded, 2011–2015    224
    Model Summary    224
    Coefficients    224
    Correlations with unstandardised residual    226
    List of excluded companies     228
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia