Pielęgniarstwo onkologiczne

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

107,80  154,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 154,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 92,40 zł  


107,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Pielęgniarstwo onkologiczne” to nowe wydanie cenionej na rynku wydawniczym publikacji.
Autorzy przygotowali kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących pielęgniarskiej opieki onkologicznej.
W książce przedstawiono:
-stosowane terapie onkologiczne,
-procesy pielęgnacyjne w schorzeniach układów i narządów człowieka,
-zagadnienia profilaktyki oraz diagnostyki, w których rola pielęgniarki jest coraz istotniejsza,
-rehabilitację w zakresie fizycznym i psychologicznym,
-opiekę paliatywną i terminalną, obejmującą pacjentów i ich rodziny.
Redaktorzy naukowi do współpracy zaprosili przede wszystkim pielęgniarki, które na co dzień zajmują się bezpośrednią opieką nad pacjentami z chorobą nowotworową. Podręcznik nie powstałby jednak bez udziału innych specjalistów, jak: lekarze, farmakolodzy, psycholodzy, rehabilitanci, z którymi pielęgniarki ściśle współpracują w zapewnieniu profesjonalnej opieki.
Publikacja adresowana jest do studentów pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, a także do pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego.


Rok wydania2020
Liczba stron638
KategoriaPielęgniarstwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6148-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO – Anna Koper, Katarzyna Bandoch 1
    1.1 Terminologia oraz podstawy teoretyczne pielęgniarstwa onkologicznego    1
    1.2. Historia polskiej onkologii    5
    1.3. Rozwój pielęgniarskiej opieki onkologicznej    7
    1.4. Kształcenie przed- i podyplomowe    9
    1.5. Specyfika opieki onkologicznej    11
    1.6. Organizacje działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa    16
    1.7. Organizacje udzielające pomocy pacjentom onkologicznym    21
  Piśmiennictwo    24
  2. JAKOŚĆ W PIELĘGNIARSTWIE ONKOLOGICZNYM – Anna Koper, Agnieszka Murkocińska 27
    2.1. Genealogia, terminologia i metodyka zapewniania jakości w pielęgniarstwie    28
      2.1.1. Aspekty oceny jakości opieki    28
    2.2. Systemy zapewniania jakości    32
    2.3. Działania na rzecz zapewniania jakości w pielęgniarstwie onkologicznym    36
  Piśmiennictwo    49
  3. PODSTAWY TEORETYCZNE NOWOTWORÓW 51
    3.1. Wstęp – Jan Cisowski    51
    3.2. Terminologia i etiologia    51
      3.2.1. Etiologia    54
      3.2.2. Fazy procesu nowotworowego    59
  Piśmiennictwo    60
    3.3. Epidemiologia nowotworów złośliwych – Tomasz Mierzwa    61
      3.3.1. Epidemiologia nowotworów na świecie    62
      3.3.2 Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce w 2016 roku    67
  Piśmiennictwo    68
  4. PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH – Beata Hoffman, Krzysztof Jan Koper    71
    4.1. Profilaktyka pierwotna    71
    4.2. Profilaktyka wtórna    72
      4.2.1. Badania profilaktyczne    72
      4.2.2. Badania przesiewowe    81
      4.2.3. Badania genetyczne    81
    4.3. Rola pielęgniarki w profilaktyce onkologicznej    82
  Piśmiennictwo    87
  5. OPIEKA PIELĘGNIARSKA W DIAGNOSTYCE SCHORZEŃ ONKOLOGICZNYCH – Maria Jolanta Wełna, Beata Kaźmierczak    89
    5.1. Specyfika pracy pielęgniarki    89
    5.2. Udział pielęgniarki w diagnostyce histopatoogcznej    92
      5.2.1. Postępowanie z tkankami przeznaczonymi do badania histopatologicznego    94
    5.3. Udział pielęgniarki w diagnostyce obrazowej    95
    5.4. Udział pielęgniarki w diagnostyce laboratoryjnej    101
  Piśmiennictwo    103
  6. OPIEKA AMBULATORYJNA W ONKOLOGII – Renata Matyjasek, Magdalena Burzych 105
    6.1. Zasady funkcjonowania ambulatoryjnej specjalistycznej onkologicznej opieki medycznej    106
    6.2. Rola i zadania pielęgniarki/położnej w ambulatoryjnych zabiegach diagnostyczno-leczniczych    113
      6.2.1. Badania i zabiegi endoskopowe    114
      6.2.2. Zabiegi chirurgiczne    123
      6.2.3. Rany onkologiczne    130
      6.2.4. Badania cytologiczne i kolposkopowe    145
  Piśmiennictwo    150
  7. OPIEKA PIELĘGNIARSKA W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 155
    7.1. Specyfika opieki pielęgniarskiej w chirurgii – Bernadeta Rutkowska    155
    7.1. Okres przedoperacyjny    157
      7.1.2. Okres pooperacyjny    159
      7.1.3. Przygotowanie pacjenta do życia po leczeniu chirurgicznym    164
      7.1.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych chirurgicznie     165
  Piśmiennictwo    167
    7.2. Opieka w terapii nowotworów przewodu pokarmowego – Marta Korecińska, Wojciech Zegarski    168
  Piśmiennictwo    171
      7.2.1. Opieka nad pacjentem z wyłonioną stomią w chirurgii jelita grubego – Marta Korecińska    172
  Piśmiennictwo    182
    7.3. Opieka w terapii neurochirurgicznej nowotworów – Robert Ślusarz    184
      7.3.1. Kliniczne aspekty procesów rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego    184
      7.3.2. Rola i zadania zespołu pielęgniarskiego w opiece nad chorym z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego     186
      7.3.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne występujące u chorego z procesem rozrostowym OUN    189
  Piśmiennictwo    195
    7.4. Opieka w terapii nowotworów głowy i szyi – Katarzyna Kisiel    197
      7.4.1. Nowotwory głowy i szyi    197
      7.4.2. Problemy pielęgnacyjne    200
  Piśmiennictwo    207
    7.5. Pielęgnacja pacjenta z rakiem płuca – Ewa Madajewska, Anna Sędłak    209
      7.5.1. Rak płuca    209
      7.5.2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie    211
      7.5.3. Opieka pielęgniarska nad chorym z drenażem założonym do jamy opłucnej    214
      7.5.4. Wybrane problemy pielęgnacyjne    219
  Piśmiennictwo    222
    7.6. Opieka w terapii nowotworów piersi – Beata Borzych    223
      7.6.1. Opieka pielęgniarska    226
  Piśmiennictwo    232
    7.7. Opieka w terapii chirurgicznej nowotworów w obrębie układu moczowo-płciowego – Edyta Szortyka    233
      7.7.1. Nowotwory układu moczowego    233
  Piśmiennictwo    247
    7.8. Opieka w terapii nowotworów ginekologicznych – Aleksandra Mazur    248
      7.8.1. Najczęściej występujące nowotwory narządów płciowych    249
  Piśmiennictwo    264
    7.9. Opieka w terapii nowotworów gruczołów wewnątrzwydzielniczych – Katarzyna Kisiel    266
      7.9.1. Nowotwory gruczołów wewnątrzwydzielniczych    266
  Piśmiennictwo    276
    7.10. Opieka w terapii nowotworów skóry i tkanek miękkich – Bernadeta Rutkowska    279
      7.10.1. Pielęgnowanie chorych z nowotworem skóry    279
      7.10.2. Pielęgnowanie chorych z nowotworem tkanek miękkich    282
      7.10.3. Wybrane problemy pielęgnacyjne w schorzeniach onkologicznych skóry i tkanek miękkich    282
  Piśmiennictwo    284
  8. LECZENIE SYSTEMOWE NOWOTWORÓW – Krzysztof Jan Koper, Agnieszka Koper 287
    8.1. Rodzaje i strategie leczenia systemowego – podstawowe pojęcia    287
    8.2. Podział chemioterapii    288
    8.3. Leki przeciwnowotworowe    289
      8.3.1. Podział leków cytotoksycznych ze względu na mechanizm działania    292
      8.3.2. Podział leków cytotoksycznych według ich działania w poszczególnych fazach cyklu komórkowego    301
      8.3.3. Leczenie ukierunkowane molekularnie (celowane)    301
      8.3.4. Immunoterapia    305
      8.3.5. Hormonoterapia    308
    8.4. Ocena skuteczności terapii systemowej 312 8.¢.1. Ocena skuteczności immunoterapii    313
    8.5. Podsumowanie     314
  Piśmiennictwo    315
  9. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY PRACY Z LEKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI – Sławomir Wileński    321
    9.1. Miejsce i funkcja Pracowni Cytostatycznej w strukturze apteki    321
    9.2. Drogi podania i postacie leków przeciwnowotworowych    325
    9.3. Zasady bezpiecznej pracy z lekiem przeciwnowotworowym    332
  Piśmiennictwo    337
  10. OPIEKA PIELĘGNIARSKA W LECZENIU SYSTEMOWYM – Zofia Jędrusik, Beata Kaźmierczak 339
    10.1. Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego    339
    10.2. Pielęgnowanie chorych w trakcie leczenia systemowego    340
      10.2.1. Metody podawania leków przeciwnowotworowych    344
      10.2.2. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych leczenia systemowego    350
      10.2.3. Postępowanie po wynaczynieniu leków przeciwnowotworowych    360
    10.3. Opieka pielęgniarska po leczeniu systemowym    364
  Piśmiennictwo    365
  11. OPIEKA PIELĘGNIARSKA W RADIOTERAPII – Barbara Cichocka, Sylwia Dahms, Małgorzata Trzcińska367
    11.1. Specyfika opieki pielęgniarskiej w radioterapii    367
      11.1.1. Rola i zadania pielęgniarki w teleradioterapii    367
      11.1.2. Pielęgnowanie pacjenta w brachyterapii    390
      11.1.3. Rola i zadania pielęgniarki w łagodzeniu objawów ubocznych radioterapii    405
      11.1.4. Problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych promieniami jonizującymi    412
  Piśmiennictwo    419
  12. UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROWADZENIU ŻYWIENIA – Katarzyna Walkowiak 421
    12.1. Żywienie enteralne i parenteralne    422
    12.2. Pielęgnacja dostępu naczyniowego    431
    12.3. Znaczenie opieki pielęgniarskiej w żywieniu    433
  Piśmiennictwo    435
  13. OPIEKA W SCHORZENIACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO – Janina Schabowska 437
    13.1. Choroby układu krwiotwórczego    437
      13.1.1. Białaczki    438
      13.1.2. Szpiczak mnogi (myeloma multiplex)    445
    13.2. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami rozrostowymi krwi    446
    13.3. Pielęgnacja chorych z gorączką neutropeniczną    449
  Piśmiennictwo    451
  14. OPIEKA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM KOŚCI – Renata Jakobi, Barbara Jakobi-Banaś    453
    14.1. Nowotwory kości, objawy i leczenie     454
      14.1.1. Badania diagnostyczne    456
      14.1.2. Najczęściej występujące objawy i ich leczenie     456
      14.1.3. Metody leczenia nowotworów kości    458
    14.2. Rola i zadania pielęgniarki     460
      14.2.1. Opieka pielęgniarska przed zabiegiem amputacji kończyn    460
      14.2.2. Postępowanie pielęgniarskie po zabiegu amputacji kończyny    461
  Piśmiennictwo    464
  15. SPECYFIKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI – Krystyna Piskorz-Ogórek     467
    15.1 Wpływ hospitalizacji dziecka z chorobą nowotworową na jego zdrowie     468
      15.1.1 Reakcja dziecka i rodziców na chorobę nowotworową i hospitalizację    472
      15.1.2. Reakcja dziecka i rodziców na hospitalizację    473
      15.1.3. Wsparcie rodziców dotkniętych chorobą nowotworową dziecka    476
    15.2. Choroby nowotworowe u dzieci    479
      15.2.1. Rozpoznanie nowotworów u dzieci    483
      15.2.2. Leczenie nowotworów wieku dziecięcego    492
    15.3. Specyfika opieki nad dzieckiem    496
      15.3.1. Profilaktyka bólu u dzieci z chorobami nowotworowymi i leczenie pacjenta z bólem nowotworowym    500
      15.3.2. Odżywianie dzieci z chorobą nowotworową    504
      15.3.3. Problemy związane ze stosowaniem obwodowych i centralnych cewników żylnych    510
      15.3.4. Sztuka komunikacji z chorym dzieckiem    514
      15.3.5. Edukacja zdrowotna dzieci z chorobą nowotworową i ich opiekunów jako przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji    518
  Piśmiennictwo    520
  16. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA W ONKOLOGII – Bożena Kawiecka-Dziembowska 523
    16.1. Problemy psychologiczne    524
    16.2. Reakcje na chorobę nowotworową    526
      16.2.1. Zaburzenia psychiczne u chorych na nowotwory    531
      16.2.2. Psychospołeczne następstwa choroby nowotworowej    533
    16.3. Wsparcie i terapia psychologiczna w psychoonkologii    534
      16.3.1. Psychologiczne aspekty rehabilitacji chorych onkologicznie    539
      16.3.2. Psychoterapia elementarna w pracy pielęgniarki onkologicznej    540
  Piśmiennictwo    544
  17. REHABILITACJA ONKOLOGICZNA – Ilona Dymek 547
    17.1. Rehabilitacja chorych po leczeniu nowotworów w obrębie głowy i szyi    547
    17.2. Rehabilitacja przed i po leczeniu nowotworów piersi    552
      17.2.1. Okres wczesny pooperacyjny – szpitalny    553
      17.2.2. Kinezyterapia – okres późny    554
      17.2.3.Terapia przeciwobrzękowa    554
    17.3. Rehabilitacja po leczeniu nowotworów w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich i kości    560
    17.4. Rehabilitacja po leczeniu nowotworów płuc    563
      17.4.1. Postępowanie przedoperacyjne    567
    17.5. Rehabilitacja po zabiegach w obrębie jamy brzusznej    570
    17.6. Rehabilitacja po operacjach neurochirurgicznych    572
    17.7. Rola pielęgniarki w rehabilitacji    577
  Piśmiennictwo    577
  18. OPIEKA PALIATYWNA I TERMINALNA – Aleksandra Burchacka    581
    18.1. Specyfika opieki paliatywnej    581
      18.1.1. Dylematy etyczne w opiece paliatywnej    583
      18.1.2. Formy opieki w zależności od potrzeb i stanu chorego    585
      18.1.3. Zasady współpracy z podstawową opieką zdrowotną    587
      18.1.4. Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej    587
      18.1.5. Najczęściej występujące dolegliwości u chorych objętych opieką paliatywną    588
      18.1.6. Ból w opiece paliatywnej    596
      18.1.7. Leki stosowane w leczeniu bólów nowotworowych    598
    18.2. Jakość życia pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej    600
    18.3. Wsparcie chorego i jego rodziny    601
  Piśmiennictwo    602
  19. ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ONKOLOGII – Renata Jakobi    605
  Piśmiennictwo    612
  SKOROWIDZ    613
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia