Bioanalityka. Tom. I

Nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,30  119,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

83,30119,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Bioanalityka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która stanowi szybko rozwijający się obecnie dział chemii analitycznej. Bioanaliza zaczyna odgrywać kluczową rolę w szybko rozwijających się dziedzinach współczesnej bionauki w ramach genomiki, proteomiki, metabolomiki, lipidomiki i innych. Umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi, w zależności od rodzaju podejmowanego problemu, jest niezwykle ważne i często decyduje o powodzeniu zarówno kolejnych etapów jak i całości badań.


Duże zainteresowanie bioanalityką, w tym kształcenie na poziomie przedmiotów podstawowych i specjalnościowych, jak również funkcjonowanie specjalności „Bioanalityka” na wielu uczelniach, potrzeby laboratoriów klinicznych czy medycyny sądowej, czy kontroli jakości produktów spożywczych i żywności, skłoniły redaktorów naukowych do przygotowania niniejszej książki. Przedstawione w niej zagadnienia będą przydatne studentom i pracownikom naukowym, pracownikom laboratoriów badawczych również z pokrewnych dziedzin.


Książka ta jest opracowaniem zbiorowym, w którym znakomici specjaliści z różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce przedstawili – potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe oraz perspektywy dalszego rozwoju bioanalityki.


„Publikacja została przygotowana przez znakomitych analityków o dużym doświadczeniu, często na podstawie przeprowadzanych własnych badań. Podręcznik uwzględnia praktycznie wszystkie aspekty bioanalityki. Prezentuje zarówno zagadnienia teoretyczne związane z interdyscyplinarnym charakterem bioanalityki (badania medyczne i farmaceutyczne, analizę produktów spożywczych i żywnościowych, analizę surowców naturalnych jako źródła substancji aktywnych biologicznych, badania środowiskowe), jak i przedstawia możliwości i potencjalne aplikacje metodologiczne. Jako chemik analityk jestem przekonany, że podręcznik będzie pomocny zarówno studentom i pracownikom naukowym uniwersytetów i politechnik oraz praktykom pracujących w różnego typu laboratoriach medycznych, farmaceutycznych czy środowiskowych. Zaletą książki jest krytyczne podejście do prezentowanego materiału, omawiane są zarówno zalety jak i ograniczenia poszczególnych metodyk analitycznych. W wielu rozdziałach przedstawione zostały tendencje rozwojowe w danej technice analitycznej, np. miniaturyzację stosowanej aparatury badawczej (lab-on-chip).”
Z recenzji prof. Waldemara Wardenckiego


Pierwszy tom składa się z dwóch części:
Część A Bioanaliza jako źródło informacji dla diagnostyki, terapii medycznej i dla celów sądowych
CZĘŚĆ B Surowce naturalne jako źródło substancji biologicznie aktywnych


Liczba stron450
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21287-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz podstawowych skrótów XIX
  Część I    1
  Bioanaliza jako źródło informacji dla diagnostyki, terapii medycznej i dla celów sądowych    1
  1. Bioanalityka w transformacji in vitro i in vivo związków biologicznie aktywnych dla potrzeb diagnostyki biomedycznej     3
    1.1. Wprowadzenie     3
    1.2. Metabolizm związków biologicznie aktywnych     3
    1.3. Terapeutyczne monitorowanie leków     4
    1.4. Metody analityczne w oznaczaniu i identyfikacji leków w próbkach biologicznych     6
    1.5. Dwuwymiarowa chromatografia cieczowa w analizie leków     8
    1.6. Zastosowanie elektrochemii oraz spektrometrii mas w naukach „-omicznych”     13
    1.7. Biologiczne systemy in vitro do badaniametabolizmu leków     17
    1.8. Podsumowanie     18
  Podziękowanie     19
  Piśmiennictwo     19
  2. Badania proteomiczne w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych     23
    2.1. Wprowadzenie     23
    2.2. Podstawy biologiczne chorób neurodegeneracyjnych     23
    2.3. Spektrometria mas (MS) w analizie proteomicznej     25
      2.3.1. Strategie w identyfikacji białek     25
    2.4. Zastosowanie analizy proteomicznej w badaniach nad schorzeniami neurodegeneracyjnymi     29
    2.5. Podsumowanie     30
  Piśmiennictwo     30
  3. Bioanalityka medyczna – techniki separacyjne w diagnostyce medycznej chorób neurologicznych i zaburzeń na wybranych przykładach     33
    3.1. Wprowadzenie     33
    3.2. Potencjał bioanalityki medycznej     34
    3.3. Klasyfikacja technik bioanalitycznych     35
      3.3.1. Techniki separacyjne w diagnostyce medycznej chorób neurologicznych i zaburzeń na wybranych przykładach     36
    3.4. Podsumowanie     40
  Piśmiennictwo     40
  4. Oznaczanie substancji endogennych w matrycach biologicznych     43
    4.1. Wprowadzenie     43
    4.2. Krew     44
    4.3. Mocz     45
    4.4. Tkanki     48
    4.5. Ślina     50
    4.6. Wydychane powietrze     51
    4.7. Niekonwencjonalne matryce biologiczne w badaniach bioanalitycznych     52
    4.8. Podsumowanie     54
  Piśmiennictwo     54
  5. Analityka oligonukleotydów antysensownych     57
    5.1. Wprowadzenie     57
    5.2. Oligonukleotydy antysensowne     57
    5.3. Przygotowanie próbek oligonukleotydów antysensownych do analiz chromatograficznych     58
      5.3.1. Strącanie białek     58
      5.3.2. Rozkład enzymatyczny    58
      5.3.3. LLE     59
      5.3.4. SPE     59
      5.3.5. Hybrydyzacja     60
    5.4. Analiza chromatograficzna oligonukleotydów antysensownych     61
      5.4.1. IP RP HPLC     61
      5.4.2. IEC     63
      5.4.3. HILIC     63
      5.4.4. SEC     64
    5.5. Oznaczanie oligonukleotydów antysensownych     65
    5.6. Podsumowanie    69
  Podziękowanie     69
  Piśmiennictwo     69
  6. Analityczna ocena metabolizmu fosfolipidów w warunkach fizjologii i patologii    73
    6.1. Wprowadzenie     73
    6.2. Ocena lipidomu jako źródła informacji o fizjologii lub patofizjologii komórki i organizmu     73
    6.3. Metabolizm fosfolipidów    73
    6.4. Przygotowanie materiału biologicznego do analizy fosfolipidów i ich metabolitów    75
    6.5. Podejście analityczne do oceny profilu fosfolipidowego w ujęciu klasycznym i wielkoskalowym     77
    6.6. Oznaczanie kwasów tłuszczowych (fosfolipidowych i wolnych)     79
    6.7. Ocena procesu peroksydacji fosfolipidów     82
    6.8. Ocena metabolizmu fosfolipidów zachodzącego z udziałem enzymów     84
      6.8.1. Endokanabinoidy     84
      6.8.2. Eikozanoidy     86
    6.9. Podsumowanie    88
  Piśmiennictwo     88
  7. Lipidomika – strategie analityczne i zastosowania     91
    7.1. Wprowadzenie     91
    7.2. Lipidomika     92
      7.2.1. Lipidy – struktura chemiczna    92
      7.2.2. Techniki oznaczeń końcowych wykorzystywane w lipidomice     94
      7.2.3. Techniki przygotowania próbki w lipidomice     97
      7.2.4. Strategie analityczne w lipidomice na podstawie spektrometrii mas    98
      7.2.5. Lipidomika niecelowana – analiza danych     99
    7.3. Lipidomika – zastosowania    102
      7.3.1. Lipidomika gronkowca złocistego Staphylococcus aureus     102
      7.3.2. Lipidomika mleka kobiecego    107
      7.4. Podsumowanie     108
  Piśmiennictwo     108
  8. Lipidomika w otyłości olbrzymiej 113
    8.1. Wprowadzenie    113
    8.2. Otyłość olbrzymia – paradoks rozwoju cywilizacyjnego     113
    8.3. Lipidy – obszar potencjalnych badań związków bioaktywnych     114
    8.3. Ocena zmian profilu kwasów tłuszczowych w surowicy i tkance tłuszczowej u pacjentów z otyłością olbrzymią     117
    8.4. Identyfikacja nieznanych lub mało poznanych grup kwasów tłuszczowych – ich rola w patogenezie otyłości olbrzymiej    121
    8.5. Podsumowanie     126
  Podziękowanie     126
  Piśmiennictwo     126
  9. Oznaczanie zasadowych leków psychotropowych w płynach biologicznych i tkankach metodą RP-HPLC 129
    9.1. Wprowadzenie     129
    9.2. Przygotowanie próbek     131
      9.2.1. Wirowanie     131
      9.2.2. Wytrącanie białka    131
      9.2.3. Ekstrakcja ciecz–ciecz    132
      9.2.4. Dyspersyjna mikroekstrakcja ciecz–ciecz     133
      9.2.5. Ekstrakcja ciało stałe–ciecz    134
      9.2.6. Ekstrakcja do fazy stałej    135
      9.2.7. Mikroekstrakcja     136
      9.2.8. Ekstrakcja wspomagana mikrofalami     136
      9.2.9. QuEChERS     137
    9.3. RP-HPLC     137
      9.3.1. Fazy ruchome zawierające wodę i modyfikator organiczny    137
      9.3.2. Fazy ruchome zawierające dodatek soli     137
      9.3.3. Fazy ruchome o niskich wartościach pH     137
      9.3.4. Fazy ruchome o odczynie zasadowym     141
      9.3.5. Fazy ruchome z dodatkiem blokerów grup silanolowych    141
      9.3.6. Fazy stacjonarne     141
      9.3.7. Rozdzielanie enancjomerów leków psychotropowych    143
    9.4. Podsumowanie     143
  Piśmiennictwo     143
  10. Badania substancji psychoaktywnych stosowanych w dopingu: metody przesiewowe i potwierdzeniowe    147
    10.1. Wprowadzenie     147
    10.2. Procedury przesiewowe (ITP)    149
      10.2.1. Substancje nieprogowe    149
      10.2.2. Substancje progowe    150
    10.3. Procedury potwierdzeniowe (CPs)     150
      10.3.1. Substancje nieprogowe – jakościowe procedury potwierdzeniowe     150
      10.3.2. Substancje progowe – ilościowe procedury potwierdzeniowe    151
    10.4. Badania substancji psychoaktywnych     151
      10.4.1. Metody przesiewowe (ITP) dla substancji psychoaktywnych    151
      10.4.2. Metody potwierdzeniowe (CPs) dla substancji psychoaktywnych    152
      10.4.3. Pochodne fenyloetyloaminy – modyfikacje     153
      10.4.4. Kokaina – interpretacja i czas    155
      10.4.5. Morfina i inne środki opioidowe – złożoność metabolizmu     157
      10.4.6. Δ9-tetrahydrokanabinol (THC) i syntetyczne kanabinoidy    159
      10.4.7. Kilka słów o efedrynach – biotransformacja     160
    10.5. Podsumowanie     160
  Piśmiennictwo     161
  11. Techniki separacyjne w analizie materiału biologicznego na zawartość wybranych związków siarki    163
    11.1. Wprowadzenie     163
    11.2. Rola w organizmie    163
      11.2.1. Niskocząsteczkowe tiole    163
      11.2.2. Tiolakton homocysteiny i jego metabolity     164
      11.2.3. Albumina i koenzym A    165
      11.2.4. Tiosiarczany, siarkowodór i produkty jego przemiany    166
    11.3. Problemy towarzyszące oznaczaniu związków siarki     166
      11.3.1. Najczęściej analizowany materiał biologiczny     166
      11.3.2. Pobieranie i przechowywanie próbek     167
      11.3.3. Przygotowanie próbki do analizy     168
    11.4. Zastosowanie technik separacyjnych do oznaczania wybranych związków siarki     174
      11.4.1. Chromatografia cieczowa    175
      11.4.2. Elektroforeza kapilarna    176
      11.4.3. Chromatografia gazowa     177
    11.5. Podsumowanie     178
  Piśmiennictwo     178
  12. Zastosowanie chromatografii planarnej w analizie farmaceutycznej i klinicznej     181
    12.1. Wprowadzenie     181
    12.2. Monitorowanie leków    182
    12.3. Wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych    184
    12.4. Analiza szlaków metabolicznych    185
    12.5. Badania przesiewowe w ramach analizy toksykologicznej     185
    12.6. Badania czystości enancjomerów     188
    12.7. Chromatografia planarna w toksykologii sądowej     191
    12.8. Podsumowanie     193
  Piśmiennictwo     193
  13. Lotne związki organiczne wytwarzane w matrycach biologicznych 197
    13.1. Wprowadzenie     197
    13.2. Lotne związki organiczne wydzielane przez bakterie     198
      13.2.1. Węglowodory     199
      13.2.2. Ketony     199
      13.2.3. Aldehydy     199
      13.2.4. Estry     199
      13.2.5. Związki zawierające azot    199
      13.2.6. Związki siarki     200
      13.2.7. Kwasy organiczne    200
      13.2.8. Alkohole, fenole i związki aromatyczne     200
      13.2.9. Związki nieorganiczne    201
    13.3. LZO jako potencjalne markery chorób     203
      13.3.1. Próbki kału    203
      13.3.2. Próbki moczu     203
      13.3.3. Zainfekowane tkanki    203
      13.3.4. Ślina jako matryca w badaniach LZO     204
      13.3.5. Potencjalne biomarkery w ślinie     204
    13.4. Wydychane powietrze    205
    13.5. Podsumowanie     206
  Podziękowanie     206
  Piśmiennictwo     207
  14. Mleko ludzkie a ksenobiotyki    211
    14.1. Wprowadzenie     211
    14.2. Mleko ludzkie     211
    14.3. Zanieczyszczenia środowiskowe    212
      14.3.1. Zanieczyszczenia organiczne     213
      14.3.2. Metale ciężkie     216
      14.3.3. Farmaceutyki     216
      14.3.4. Mikotoksyny     218
    14.4. Oznaczanie ksenobiotyków w mleku    219
    14.5. Podsumowanie     219
  Piśmiennictwo     220
  15. Wybrane metody instrumentalne w datowaniu plam krwawych dla celów sądowych     223
    15.1. Wprowadzenie     223
    15.2. Procesy fizykochemiczne towarzyszące degradacji plam krwawych     225
    15.3. Metody spektroskopowe wykorzystywane w datowaniu plam krwawych    226
      15.3.1. Analiza barwy i spektroskopia UV-Vis     227
      15.3.2. Pomiary czasów życia fluorescencji     230
      15.3.3. Spektroskopia wibracyjna    231
    15.4. Redefiniując problem czasu – zmodyfikowana metodyka datowania względnego     234
      15.4.1. Czynniki wpływające na mechanizmy starzeniowe krwi    234
      15.4.2. Datowanie śladów krwawych jako problem porównawczy – nowe ujęcie datowania względnego    235
    15.5. Podsumowanie     236
  Piśmiennictwo     236
  16. Badania materiału pochodzenia biologicznego metodami spektrometrii wibracyjnej 239
    16.1. Wprowadzenie     239
    16.2. Mikrospektroskopia ramanowska w badaniach komórek i tkanek organizmu żywego    239
      16.2.1. Mikrospektroskopia ramanowska w badaniach komórek organizmu ludzkiego     239
      16.2.2. Dwuwymiarowa analiza korelacyjna w badaniach komórek organizmu ludzkiego    241
      16.2.3. Analiza patologicznych erytrocytów w zakażeniu pasożytniczym i bakteryjnym     242
      16.2.4. Mikrospektroskopia ramanowska w badaniach zdrowej tkanki mózgowej     243
      16.2.5. Mikrospektroskopia ramanowska w badaniach epileptycznej tkanki mózgowej     243
    16.3. Badania papieru piśmiennego dla celów kryminalistycznych     244
      16.3.1. Starzenie się papieru    245
      16.3.2. Metody spektrometryczne badania papieru     246
      16.3.3. Różnicowanie próbek papieru na podstawie stanu ich zachowania – badania modelowe     247
    16.4. Podsumowanie     250
  Piśmiennictwo     251
  17. Analiza włosów i jej możliwe zastosowania     253
    17.1. Wprowadzenie     253
    17.2. Budowa włosa     254
    17.3. Cykl życia włosa     255
    17.4. Analiza pierwiastkowa włosów jako alternatywa w stosunku do badania krwi i moczu    255
    17.5. Przygotowanie próbek włosów przed etapem analizy pierwiastkowej    257
    17.6. Różne aspekty wykorzystania włosów ludzkich     259
    17.7. Podsumowanie     270
  Piśmiennictwo     270
  18. Bioobrazowanie pierwiastków w tkankach klinicznych techniką LA-ICPMS     273
    18.1. Wprowadzenie     273
    18.2. Aspekty techniczne analizy próbek klinicznych     274
    18.3. Kalibracja w metodzie LA-ICPMS     274
    18.4. Bioobrazowanie pierwiastków w próbkach klinicznych    275
      18.4.1. Badanie błony śluzowej jamy ustnej po implantacji zęba    275
      18.4.2. Badanie naczyń krwionośnych pobranych od chorych na miażdżycę    278
      18.4.3. Badanie migracji pierwiastków z wypełnień stomatologicznych do tkanek twardych zębów: szkliwo i zębina    280
    18.5. Podsumowanie     283
  Piśmiennictwo     283
  19. Oznaczanie w materiale biologicznym produktów przemian metabolicznych wybranych mutagennych i kancerogennych związków organicznych powstających w termicznie przetwarzanej żywności     287
    19.1. Wprowadzenie     287
    19.2. Heterocykliczne aminy aromatyczne (HAA)     287
      19.2.1. Aktywność mutagenna i kancerogenna heterocyklicznych amin aromatycznych     288
      19.2.2. Narażenie człowieka na HAA    288
      19.2.3. Oznaczanie HAA, ich metabolitów i adduktów w materiale biologicznym     289
    19.3. Akrylamid (AA)     293
      19.3.1. Aktywność biologiczna akrylamidu     294
      19.3.2. Oznaczanie AA i produktów jego przemian metabolicznych w materiale biologicznym     294
    19.4. Podsumowanie     295
  Piśmiennictwo     296
  20. Wybrane rośliny lecznicze jako źródło związków biologicznie aktywnych    301
    20.1. Wprowadzenie     301
    20.2. Materiał roślinny jako surowiec    302
    20.3. Pierwotne i wtórne metabolity roślinne     303
      20.3.1. Charakterystyka olejków eterycznych i sposoby ich pozyskiwania     306
      20.3.2. Polifenole – źródła pochodzenia i właściwości    308
      20.3.3. Alkaloidy roślinne    310
      20.3.4. Saponiny jako związki biologicznie aktywne     311
    20.4. Ważniejsze metodyki wyodrębniania i oznaczania substancji czynnych w surowcach roślinnych     313
    20.5. Podsumowanie     315
  Piśmiennictwo     316
  21. Analizy metabolomiczne naturalnych surowców leczniczych     319
    21.1. Wprowadzenie     319
    21.2. Metody analityczne w analizie związków biologicznie czynnych pochodzenia naturalnego     319
    21.3. Surowce naturalne o potencjalnych właściwościach leczniczych    320
      21.3.1. Aloes     320
      21.3.2. Cannabis sativa     322
      21.3.3. Lucilia sericata    323
      21.3.4. Chorthippus spp    325
      21.3.5. Tran     326
      21.3.6. Miód manuka     327
    21.4. Podsumowanie     328
  Piśmiennictwo     329
  22. Flawonoidy chiralne – metody enancjoseparacji i wydzielania mieszanin polifenoli     333
    22.1. Wprowadzenie     333
    22.2. Flawonoidy – budowa i podział    334
    22.3. Enancjomery flawonoidów – w bioanalityce     334
      22.3.1. Analityka chiralnych flawonoidów     336
    22.4. Analityka mieszanin flawonoidów niechiralnych     341
      22.4.1. Wydzielanie polifenoli z materiału roślinnego     341
      22.4.2. Oczyszczanie ekstraktów roślinnych     343
      22.4.3. Oznaczanie polifenoli w ekstraktach roślinnych     344
    22.5. Podsumowanie     345
  Piśmiennictwo     345
  23. Oznaczanie związków fenolowych pochodzenia roślinnego w próbkach biologicznych     349
    23.1. Wprowadzenie     349
    23.2. Ogólna charakterystyka związków fenolowych pochodzenia roślinnego    349
      23.2.1. Właściwości przeciwutleniające     349
      23.2.2. Biodostępność i bioprzyswajalność     351
    23.3. Metody analityczne stosowane do oznaczania związków fenolowych w materiałach biologicznych     353
      23.3.1. Przygotowanie próbek do analizy     353
      23.3.2. Metody oznaczania związków fenolowych     354
    23.4. Podsumowanie     361
  Piśmiennictwo     361
  Część II 299
  Surowce naturalne jako źródło substancji biologicznie aktywnych     299
  24. Chromatografia cienkowarstwowa w analizie substancji roślinnych 363
    24.1. Wprowadzenie     363
      24.1.1. Techniki jednowymiarowe    364
      24.1.2. Techniki wielowymiarowe    365
      24.1.3. Inne techniki planarne    366
    24.2. Chromatograficzny „odcisk palca” substancji roślinnych metodą TLC    367
    24.3. Techniki przetwarzania obrazu w analizie ekstraktów roślinnych metodą TLC    369
    24.4. Badanie właściwości antyoksydacyjnych metodą chromatografii cienkowarstwowej     369
    24.5. Detekcja inhibitorów wybranych enzymów     372
      24.5.1. Wykrywanie inhibitorów acetyloi butyrylocholinoesterazy    372
      24.5.2. Wykrywanie inhibitorów α- i β-glukozydazy     374
      24.5.3. Wykrywanie inhibitorów innych enzymów     374
    24.6. Detekcja związków o działaniu bakteriobójczym     375
      24.6.1. Metody bioautograficzne    376
      24.6.2. Szczepy bakteryjne stosowane w detekcji bioautograficznej    376
      24.6.3. Dokumentacja bioautogramów i analiza danych     378
      24.6.4. Zastosowanie analityczne metod bioautograficznych    379
    24.7. Podsumowanie     382
  Piśmiennictwo     383
  25. Mechanizmy obronne roślin i kompromis ewolucyjny: analityka na styku chemii i biologii    389
    25.1. Wprowadzenie     389
    25.2. Mechanizmy obronne roślin    389
    25.3. Metabolity wtórne i rola analityki chemicznej w badaniu kompromisu ewolucyjnego     392
    25.4. Obrona chemiczna dzikich i uprawnych gatunków pomidorów     394
    25.5. Podsumowanie     397
  Piśmiennictwo     397
  26. Metalonanomateriały w matrycach biologicznych    401
    26.1. Wprowadzenie     401
    26.2. Metalonanomateriały oraz ich występowanie w matrycach biologicznych    402
      26.2.1. Występowanie w tkankach roślinnych     402
      26.2.2. Nanomateriały teranostyczne    403
    26.3. Obrazowanie metalonanomateriałów w tkankach roślinnych i materiałach fizjologicznych     404
      26.3.1. Techniki mikroskopowe     404
      26.3.2. Techniki spektroskopowe/spektrometryczne    405
    26.4. Charakteryzowanie metalonanomateriałów i ich form w tkankach roślinnych i materiałach fizjologicznych     407
      26.4.1. Techniki spektrometryczne/spektroskopowe (ICP-MS, ICP-OES, SP-ICP-MS, XANES, DLS)     407
      26.4.2. Techniki łączone (CE-/HPLC-/HDC-/FFF‑ICP- MS/OES)     408
    26.5. Podsumowanie     411
  Podziękowanie     411
  Piśmiennictwo     411
  27. Bioanalityka jako narzędzie wspomagające wytwarzanie żywności funkcjonalnej 415
    27.1. Wprowadzenie     415
    27.2. Wytwarzanie żywności funkcjonalnej     415
    27.3. Spektrometria mas w analizie związków biologicznie czynnych    417
      27.3.1. Identyfikacja niskocząsteczkowych związków selenu    418
    27.4. Podsumowanie     426
  Piśmiennictwo     428
  28. Skład chemiczny wosków powierzchniowych owadów: funkcje biologiczne i analityka     431
    28.1. Wprowadzenie     431
    28.2. Funkcje biologiczne wosków powierzchniowych owadów     431
      28.2.1. Ochrona przed utratą wody     432
      28.2.2. Chemiczna komunikacja; feromony     432
      28.2.3. Ochrona przed entomopatogennymi mikroorganizmami    434
    28.3. Analityka wosków powierzchniowych     436
      28.3.1. Ekstrakcja wosków powierzchniowych     436
      28.3.2. Rozdzielanie wosków na poszczególne grupy    437
      28.3.3. Analiza jakościowa i ilościowa    437
    28.4. Podsumowanie     443
  Piśmiennictwo     444
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia