Po co nam kryminologia?

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

179,00

Format: pdf

179,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera teksty kilkudziesięciu kryminologów z Polski i Europy, dedykowanych Profesor Irenie Rzeplińskiej z okazji jej jubileuszu.
Pytanie o sens i istotę badań kryminologicznych nieustająco towarzyszy Profesor Irenie Rzeplińskiej oraz jej uczniom, współpracownikom i przyjaciołom w ich pracy naukowo-badawczej i edukacyjnej. Próba odpowiedzi na to pytanie zmusza do zastanowienia się, jaki jest cel prowadzonych badań empirycznych czy rozważań teoretycznych i do czego mogą przydać się wyniki tych badań.
Wiedza, jakiej dostarczają badania kryminologiczne, jest niewątpliwie potrzebna w sytuacji, gdy poczucie zagrożenia przestępczością jest jednym z podstawowych lęków współczesnych społeczeństw. Dzięki niej można pomóc w tworzeniu skutecznych strategii zapobiegania przestępczości, w kreowaniu optymalnej polityki karnej oraz w realizowaniu programów rozwiązywania problemów społecznych współczesnych społeczeństw.
Książka pomoże czytelnikom otworzyć nowe horyzonty myślenia o przestępczości, jej zapobieganiu i kontrolowaniu, a także dostarczy interesujących odpowiedzi na pozornie proste pytanie: po co nam kryminologia?


WydawcaInstytut Nauk Prawnych PAN
ISBN-13978-83-66300-04-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  Po co nam kryminologia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
  
  Część I
  Dylematy kryminologii
  
  Anna Kossowska, Czy kryminologia jest potrzebna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15
  Edyta Drzazga, O roli kryminologa wczoraj i dziś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23
  Dobrochna Wójcik, Czy badania ewaluacyjne są potrzebne w kryminologii? . . . . . . . . . .    37
  Janina Błachut. Kryminologia a polityka kryminalna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
  Krzysztof Krajewski, Ryzyko, prewencja, kryminologia, prawo karne. . . . . . . . . . . . . . . . .67
  Barbara Stańdo-Kawecka, O znaczeniu korekcyjnego wymiaru sprawiedliwości karnej –
  uwagi w kontekście nowej penologii i paradygmatu ryzyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    81
  Agnieszka Martynowicz, Zemiologia jako wyzwanie dla kryminologii. . . . . . . . . . . . . . . .95
  Piotr Chlebowicz, Czy istnieje przestępczość białych kołnierzyków? Wokół koncepcji
   white-collar crime Edwina H. Sutherlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    103
  Beata Pastwa-Wojciechowska, Czy pojęcie „mentalizacji” może pomóc w zrozumieniu
  zależności między psychopatią a agresją? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
  Piotr Stępniak, Diagnozowanie w sprawach karnych – dylematy kryminologii
  a praktyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    131
  Zbigniew Lasocik, O definiowaniu i regulowaniu pracy seksualnej z perspektywy
  europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    151
  Magdalena Grzyb, Prostytucja – praca, dewiacja czy eksploatacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . .    173
  Justyna Włodarczyk-Madejska, O przestępczości ludzi starszych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
  
  Część II
  Badania kryminologiczne
  
  Beata Gruszczyńska, Wokół międzynarodowych badań nad przemocą wobec kobiet. . .209
  Agnieszka Gutkowska, Radykalizacja i deradykalizacja „samotnych wilków”
  w świetle teorii i praktyki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    223
  Justyna Włodarczyk-Madejska; Paweł Ostaszewski; Joanna Klimczak; Andrzej Siemaszko,
  Punitywność a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wstępne analizy
  współzmienności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    241
  Paweł Waszkiewicz, Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa studentów prawa na
  Uniwersytecie Warszawskim w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. . . . . . . . . . . . . .259
  
  Część III
  Przestępczość nieletnich i postępowanie z nieletnimi
  
  Aleksandra Korwin-Szymanowska, Nieletni wczoraj i dziś w świetle wyników badan
  kryminologicznych i danych statystycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
  Violetta Konarska-Wrzosek, Tendencje w zakresie przestępczości i demoralizacji
  nieletnich oraz reakcji na ich naganne zachowania w świetle danych statystycznych. . .    303
  Dagmara Woźniakowska-Fajst, Nieletnie dziewczęta dzisiaj – stare trendy i nowe
   zjawiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
  Ewa Habzda-Siwek, Diagnoza psychologiczna w sprawach nieletnich. Uwagi na temat
  modelu diagnozy psychologicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
  
  Część IV
  Kryminologiczne aspekty migracji
  
  Monika Szulecka, (Nie)oczywiste związki przemysłu migracyjnego z przestępczością. .355
  Magdalena Perkowska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce od transformacji
  ustrojowej po kryzys migracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .369
  Katarzyna Laskowska, Społeczne i kryminologiczne aspekty migracji na obszarze Rosji
  w latach 2007–2017 (z uwzględnieniem cudzoziemców) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
  Magdalena Kmak, State monopoly on violence without the state? Privatisation of
  immigration detention as a measure of technology of security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
  Witold Klaus, Poziom (nie)bezpieczeństwa mieszkańców ośrodków dla uchodźców
  i jego postrzeganie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413
  Emil W. Pływaczewski; Ewa M. Guzik-Makaruk; Wojciech Filipkowski, Zasady
  obowiązywania ustawy karnej wobec cudzoziemców w ustawodawstwie
  prawnokarnym RFN i USA. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
  Sławomir Redo, Climate change education as part of a comprehensive implementation
  of the United Nations migration policy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447
  
  Część V
  Wokół kary pozbawienia wolności
  
  Teodor Bulenda, O pożytkach płynących z nauki dla prawa i polityki penitencjarnej. . .463
  Teodor Szymanowski, Problemy więziennictwa w Polsce współczesnej. . . . . . . . . . . . . . 481
  Grażyna B. Szczygieł, Recydywa penitencjarna – kilka refleksji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491
  Paulina Wiktorska, Nowe pomysły dotyczące kształtu instytucji warunkowego
  przedterminowego zwolnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505
  Gorazd Meško; Rok Hacin; Urška Pirnat, A qualitative study on the self-legitimacy
  of prison workers in Slovenian prisons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 515
  Andrzej Rzepliński; Maria Niełaczna, Prawdziwa kryminologia. Cała wolność za całe
  życie/życia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
  
  Część VI
  O prawie karnym i polityce kryminalnej
  
  Olga Sitarz, Kryminologiczny obraz dzieciobójstwa a jego kryminalizacja i typizacja. . .581
  Wojciech Zalewski, Konfiskata mienia – problem polityki kryminalnej powracający ze
  zwielokrotnioną siłą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597
  Konrad Buczkowski, Konfiskata rozszerzona – powrót do konfiskaty mienia czy nowy
  koncept konfiskaty w XXI wieku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .619
  Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Słów kilka o miejscu popełnienia przestępstwa
  w naukach penalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .633
  Beata Czarnecka-Dzialuk, Jeszcze o sprawiedliwości naprawczej. Nowa Rekomendacja
  CM/Rec(2018)8 Komitetu Ministrów dla Państw-Członków dotycząca sprawiedliwości
  naprawczej w sprawach karnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .657
  Marta Witek-Zegan, Po co nam mediacja karna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .675
  Adam Kwieciński, Ustalenie obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji
  psychotropowej w organizmie odbywającego karę pozbawienia wolności. Zagadnienia
  proceduralne oraz konsekwencje prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
  Łukasz Wieczorek, Nowe instrumenty eliminowania ryzyka pracy przymusowej
  w Australii w myśl ustawodawstwa Modern Slavery Act z 2018 roku . . . . . . . . . . . . . . . 699
  
  Część VII Varia
  
  Miroslav Scheinost, Czech criminology: yesterday, today and tomorrow. . . . . . . . . . . . . 715
  Miklós Lévay, MA programme in criminology at Eötvös Loránd University, Budapest. 729
  Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, Ekskluzja cyfrowa jako współczesny wymiar
  wykluczenia społecznego. Refleksje prawne i kryminologiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia