Wentylacja i klimatyzacja - podstawy

Wentylacja i klimatyzacja - podstawy

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

39,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik dla projektantów systemów wentylacji i klimatyzacji oraz studentów kierunku inżynierii środowiska. Obejmuje całość zagadnień związanych z projektowaniem systemów wentylacji i klimatyzacji, od obliczeń wstępnych po praktyczne rozwiązania. Podane są liczne przykłady.


Liczba stron752
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISBN-13978-83-7493-445-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  1. Zasady kształtowania mikroklimatu pomieszczeń    11
    1.1. Mikroklimat pomieszczenia    11
    1.2. O potrzebie wentylacji    11
    1.3. Historia wentylacji    12
    1.4. Źródła zanieczyszczeń i jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń    14
    1.5. Addytywność źródeł zanieczyszczeń powietrza    21
    1.6. Warunki komfortu cieplnego człowieka    22
    1.7. Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi w pomieszczeniach    24
    1.8. Wilgotność powietrza    27
    1.9. Zakres komfortu na wykresie i–x    29
    1.10. Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi    30
    1.11. Temperatura powierzchni otaczających i przegród budowlanych    32
    1.12. Przewidywana Średnia Ocena (PMV)    33
    1.13. Zakłócenia akustyczne (hałas)    34
    1.14. Czystość powietrza    35
    1.15. Świeżość powietrza    36
    1.16. Stopień i rodzaj zjonizowania powietrza pomieszczenia    37
    1.17. Oświetlenie i wystrój wnętrz (kolory przegród)    38
    1.18. Wpływ zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu na zdrowie ludzi    38
    1.19. Emisja dymu tytoniowego    39
    1.20. Perspektywy    39
    1.21. Klasyfikacja systemów wentylacji    40
    Literatura do rozdziału 1    48
  
  2. Właściwości powietrza wilgotnego    51
    2.1. Parametry powietrza wilgotnego    52
    2.2. Wykres i–x (Molliera) dla powietrza wilgotnego    56
    2.3. Parowanie wody z powierzchni i zmiany stanu powietrza przy jego kontakcie z wodą    65
    2.4. Przemiany stanu powietrza przy wtrysku pary wodnej    70
    2.5. Wykres psychrometryczny    71
    Literatura do rozdziału 2    73
  
  3. Obliczanie strumienia powietrza wentylującego dla wentylacji ogólnej    75
    3.1. Ogólne równanie wymiany powietrza    76
    3.2. Obliczanie strumienia powietrza wentylującego w celu ograniczenia stężenia, zanieczyszczeń gazowych    79
    3.3. Obliczanie strumienia powietrza wentylującego w celu ograniczenia zawartości wilgoci, w powietrzu pomieszczenia    85
    3.4. Obliczanie strumienia powietrza na podstawie bilansu ciepła jawnego    86
    3.5. Obliczanie strumienia powietrza na podstawie bilansu ciepła całkowitego    88
    3.6. Obliczanie strumienia powietrza wentylującego na podstawie innych przesłanek    90
    3.7. Bilans ciepła w pomieszczeniu    93
      3.7.1. Zyski ciepła od nasłonecznienia    95
      3.7.2. Zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody nieprzezroczyste    100
      3.7.3. Zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste    110
      3.7.4. Akumulacja ciepła w przegrodach budowlanych    116
      3.7.5. Obliczenia zacienienia przegród zewnętrznych    117
      3.7.6. Zyski ciepła od ludzi    118
      3.7.7. Zyski ciepła od technologii    121
      3.7.8. Zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego i wyposażenia technicznego pomieszczeń    125
    Literatura do rozdziału 3    130
  
  4. Organizowanie wymiany powietrza w pomieszczeniu    131
    4.1. Właściwości strug powietrza nawiewanego    132
    4.2. Strugi izotermiczne    134
    4.3. Strugi nieizotermiczne    144
    4.4. Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniu    158
    4.5. Skuteczność wentylacji i sprawność wymiany powietrza    170
    4.6. Nawiewniki    174
      4.6.1. Wybór nawiewników    177
      4.6.2. Kratki nawiewne    177
      4.6.3. Nawiewniki szczelinowe    184
      4.6.4. Nawiewniki wirowe    185
      4.6.5. Anemostaty i inne nawiewniki sufitowe    187
      4.6.6. Stropy perforowane    193
      4.6.7. Nawiewniki montowane w strefie przebywania ludzi    196
      4.6.8. Nawiewniki wyporowe    200
      4.6.9. Otwory wywiewne    202
    Literatura do rozdziału 4    207
  
  5. Uzdatnianie powietrza    209
    5.1. Ogrzewanie powietrza    210
    5.2. Oziębianie i osuszanie powietrza    220
    5.3. Nawilżanie powietrza    231
    5.4. Oczyszczanie powietrza przed wprowadzeniem do pomieszczenia    253
    5.5. Odzysk energii z powietrza usuwanego z pomieszczenia przez urządzenia wentylacyjne    266
    5.6. Osuszanie powietrza    286
    5.7. Wybór systemu uzdatniania powietrza    304
    Literatura do rozdziału 5    307
  
  6. Wentylacja naturalna    311
    6.1. Przepływ powietrza przez pomieszczenie w wyniku różnicy temperatury    312
    6.2. Działanie wiatru na budynki    315
    6.3. Infiltracja    319
    6.4. Projektowanie wentylacji naturalnej    322
    6.5. Wywietrzniki    328
    6.6. Praktyczne zalecenia w projektowaniu systemów wentylacji naturalnej    330
    Literatura do rozdziału 6    333
  
  7. Mechaniczna wentylacja ogólna    335
    7.1. Urządzenia wentylacji mechanicznej z otwartym przepływem powietrza    335
      7.1.1. Urządzenia wentylacyjne    336
      7.1.2. Urządzenia wentylacyjne spełniające funkcję grzewczą pomieszczenia, w okresie zimnym    337
      7.1.3. Działanie systemu automatycznej regulacji w urządzeniu wentylacyjnym, z obiegiem powietrza    339
      7.1.4. Konstrukcja wykresu t–tz    340
      7.1.5. Działanie systemu zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamarzaniem    345
    7.2. Urządzenie klimatyzacji komfortu    347
      7.2.1. Działanie automatycznej regulacji temperatury powietrza w urządzeniu, klimatyzacji komfortu    348
      7.2.2. Urządzenia klimatyzacji komfortu z obiegiem powietrza    348
    7.3. Urządzenia dwuprzewodowe o zmiennej temperaturze powietrza nawiewanego    354
    7.4. Urządzenia strefowe    357
    7.5. Urządzenia klimatyzacyjne o zmiennym strumieniu powietrza wentylującego    359
      7.5.1. Zasada działania urządzeń o zmiennym strumieniu powietrza wentylującego    360
      7.5.2. Zastosowanie systemów o zmiennym strumieniu powietrza wentylującego    364
      7.5.3. Nawiewniki w systemach ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego    366
      7.5.4. Projektowanie przewodów w systemach VAV    367
    7.6. Urządzenia klimatyzacyjne z rozdzielonym uzdatnianiem powietrza    368
      7.6.1. Indukcyjne systemy klimatyzacyjne    368
      7.6.2. Urządzenie klimatyzacyjne z klimakonwektorami wentylatorowymi i z centralnym, przygotowaniem powietrza zewnętrznego    371
      7.6.3. Urządzenia klimatyzacyjne z wentylokonwektorami z indywidualnym zasysaniem, powietrza zewnętrznego    374
      7.6.4. Urządzenia klimatyzacyjne z wentylokonwektorami bez dostawy powietrza, zewnętrznego    375
      7.6.5. Sufity i belki chłodzące    376
      7.6.6. Grawitacyjne chłodzenie powietrzne [15]    383
    7.7. Wentylacja miejscowa    384
    Literatura do rozdziału 7    385
  
  8. Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych    387
    8.1. Opory tarcia    389
    8.2. Opory miejscowe    393
    8.3. Rozkład ciśnień w przewodach wentylacyjnych    408
    8.4. Projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych    412
    Literatura do rozdziału 8    417
  
  9. Automatyczna regulacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych    419
    9.1. Wprowadzenie    419
    9.2. Czujniki    423
    9.3. Regulatory    430
    9.4. Siłowniki    438
    9.5. Zawory i przepustnice    441
    9.6. Podstawowe schematy regulacji    461
    Literatura do rozdziału 9    470
  
  10. Wentylacja pomieszczeń technologicznych    473
    10.1. Systemy wentylacji mechanicznej w halach technologicznych    475
    10.2. Wentylacja ogólna    476
    10.3. Wentylacja lokalizująca    478
      10.3.1. Obudowy całkowite    479
      10.3.2. Obudowy częściowe    482
      10.3.3. Digestoria    482
      10.3.4. Ssawki    483
      10.3.5. Okapy    491
      10.3.6. Okapy nad źródłami o dużej emisji ciepła    495
      10.3.7. Zasady projektowania ssawek    500
      10.3.8. Wymiarowanie kanałów wywiewnych    501
      10.3.9. Straty ciśnienia w odciągach miejscowych    502
      10.3.10. Oczyszczanie powietrza przed usunięciem do atmosfery    505
      10.3.11. Zalecenia projektowe    506
    10.4. Wentylacja zakładów mechanicznej obróbki drewna    508
    10.5. Wentylacja zakładów chemicznego przygotowania i pokrywania powierzchni metalowych    524
    10.6. Wentylacja laboratoriów    539
    10.7. Wentylacja kuchni    554
    10.8. Wentylacja pomieszczeń o dominujących zyskach wilgoci    574
    10.9. Zasłony powietrzne    591
    Literatura do rozdziału 10    610
  
  11. Aparaty wentylacyjne i klimatyzacyjne    613
    11.1. Aparaty grzewcze    164
    11.2. Aparaty grzewczo-wentylacyjne    614
    11.3. Aparaty chłodzące, wentylacyjno-chłodzące i wentylacyjno-chłodząco-ogrzewające    620
    Literatura do rozdziału 11    630
  
  12. Elementy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych    631
    12.1. Wentylatory    632
    12.2. Przewody wentylacyjne    648
    12.3. Kształtki wentylacyjne    653
    12.4. Czerpnie i wyrzutnie    669
    12.5. Otwory kontrolne    678
    12.6. Przepustnice, klapy zwrotne i klapy pożarowe    679
    12.7. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne    691
    Literatura do rozdziału 12    707
  
  13. Akustyka i wibroizolacja w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych    709
    13.1. Pojęcia podstawowe [3, 4, 10]    709
    13.2. Źródła hałasu w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych    712
    13.3. Tłumienie naturalne w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych    717
    13.4. Tłumiki hałasu w instalacjach wentylacyjnych    727
    13.5. Przykład obliczeń akustycznych instalacji wentylacyjnej wraz z doborem tłumika    729
    13.6. Tłumienie drgań mechanicznych    733
    13.7. Wibroizolacja    734
    13.8. Rodzaje wibroizolatorów    744
    13.9. Ramy podporowe    749
    13.10. Fundamenty blokowe    750
    Literatura do rozdziału 13    751
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia