Drodzy Klienci!

Ze względu na problemy techniczne centralki telefonicznej zachęcamy do kontaktu mailowego - pomoc@ibuk.pl.
Ewentualny kontakt telefoniczny z BOK jest możliwy pod numerem telefonu 512 876 991, może być jednak utrudniony.

Przepraszamy za niedogodności!


Nauki o Zarządzaniu 2. Badania rynkowe

Nauki o Zarządzaniu 2. Badania rynkowe

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 80

1 opinia

Format:

ibuk

W ramach serii Prace Naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ukazał się zeszyt naukowy "Nauki o Zarządzaniu 2. Badania rynkowe" pod redakcją Krystyny Mazurek-Łopacińskiej. Książka prezentuje zbiór najnowszych wyników badań naukowych m.in. z marketingu, jakości kształcenia, konkurencyjności.


Liczba stron116
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Krystyna Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe w Internecie – w kierunku większej aktywności konsumentów    9
  Magdalena Sobocińska, Badania konkurencyjności podmiotów rynku – przesłanki, zasady i wybrane kierunki rozwoju    20
  Magdalena Daszkiewicz, Wielowymiarowość wizerunku terytorialnego i jej wpływ na procesy pomiaru    31
  Marcin Rudnik, Relacje banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań jakościowych    44
  Paweł Waniowski, Ograniczenia samodzielności cenowej i podział kompetencji w zakresie decyzji cenowych w polskich przedsiębiorstwach (wyniki badań własnych)    59
  Maja Leszczyńska, Powielarne systemy informatyczne klasy ERP jako produkt w ujęciu marketingowym    69
  Sylwia Dzięcielska, Kaizen – wschodnia strategia na europejskim rynku, na przykładzie LG Electronics Wrocław w Biskupicach Podgórnych    81
  Jarosław Woźniczka, Muzyka jako element kreatywny w reklamie: sposoby wykorzystania i efekty oddziaływania na odbiorców;97    108
  Alicja Nahajowska, Metody kontroli i pomiaru jakości kształcenia stosowane przez szkoły wyższe    108
  Summaries    19
    Krystyna Mazurek-Łopacińska, Marketing research in Internet – towards higher activity of consumers    19
    Magdalena Sobocińska, Researches on competitiveness of market subjects – prerequisites, rules and selected directions of development    30
    Magdalena Daszkiewicz, Multidimesional character of destination image and its influence on the measurement processes    43
    Marcin Rudnik, The relations between banks and small and medium enterprises in the light of quality research    58
    Paweł Waniowski, Restrictions on price independence and the division of competencies for pricing decisions in the case of Polish enterprises (results of own research)    68
    Maja Leszczyńska, Package ERP systems as a marketing product    80
    Sylwia Dzięcielska, Kaizen – eastern strategy in the European market on the example of LG Electronics Wrocław based in Biskupice Podgórne    96
    Jarosław Woźniczka, Music as a creative element of advertisement: ways of utilization and effects of influence on receivers    107
    Alicja Nahajowska, Methods of quality control in education, used by colleges    116
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia