Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy

Uwarunkowania – potrzeby – koncepcje

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

11,97  19,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

11,9719,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych, w tym gminami, staje się obecnie coraz większym wyzwaniem. Wynika to z jednej strony z dynamicznie zmieniającego się otoczenia, globalizacji, ograniczonego dostępu do zasobów, niepewności jutra, a z drugiej – z rosnącej wiedzy i oczekiwań obywateli. Instytucje administrujące potrzebują narzędzi umożliwiających im skuteczne wdrażanie i monitorowanie wyznaczonej przez jednostkę strategii.
W monografii poruszono ważny i aktualny temat z punktu widzenia współczesnego zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Obszerne i wnikliwe studia literaturowe oraz badania ankietowe pozwoliły autorce stworzyć solidną podstawę do opracowania oryginalnego modelu pomiaru dokonań gmin w Polsce. Zaproponowany model w pełni integruje powiązania pomiędzy wszystkimi elementami sprawozdawczości finansowej gminy oraz innymi narzędziami wspomagającymi proces zarządzania i ocenę dokonań (wieloletnia prognoza finansowa, budżet zadaniowy, benchmarking). Do opracowania koncepcji zintegrowanego modelu pomiaru dokonań wykorzystano badanie metodą analizy przypadku jednej z gmin w województwie łódzkim.
Propozycja zintegrowanego modelu pomiaru dokonań jest głosem w dyskusji na temat usprawnienia zarządzania i zwiększenia efektywności decyzji podejmowanych w gminach. Model ten może być podstawą do wdrożenia go w innych gminach w Polsce, co z pewnością przyczyni się do zmian w sposobie zarządzania nimi. Celem autorskiego rozwiązania jest bowiem powiązanie w sposób logiczny i zrozumiały menedżerskiego modelu zarządzania z całym instrumentarium wspomagającym, by dzięki temu uzyskać informacje użyteczne w procesie zarządzania i ocenie dokonań gminy.


Liczba stron252
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-929-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział 1. Koncepcje zarządzania publicznego jako determinanty systemu rachunkowości gmin    13
  1.1. Rozwój koncepcji zarządzania publicznego    13
  1.2. Zadanie i cele jako wyznaczniki działania jednostek sektora finansów publicznych     31
  1.3. Efektywność i skuteczność jako podstawowe parametry sprawności gmin    34
  1.4. Budżet zadaniowy jako instrument zwiększenia sprawności polskich gmin    39
  1.5. Doświadczenia z wdrażaniem budżetu zadaniowego w Polsce i na świecie    59
  1.6. Budżet zadaniowy a wieloletnie planowanie budżetowe – Wieloletnia Prognoza Finansowa gmin    68
  
  Rozdział 2. Sprawozdawczość finansowa gmin w warunkach globalizacji gospodarki    73
  2.1. Wyzwania stojące przed rachunkowością budżetową    73
  2.2. Memoriałowe ukierunkowanie sprawozdawczości finansowej w sektorze publicznym jako efekt regulacji międzynarodowych    77
  2.3. Identyfikacja użytkowników informacji o sytuacji finansowej gminy i ich potrzeby informacyjne    96
  2.4. Regulacje prawne sprawozdawczości finansowej gmin    100
  
  Rozdział 3. Strategiczna karta wyników jako uniwersalny i elastyczny system pomiaru dokonań gmin    113
  3.1. Pomiar dokonań gmin jako determinanta racjonalnego działania    113
  3.2. Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze efektywności gminy     119
  3.3. Struktura i funkcje strategicznej karty wyników dla gminy    124
  3.4. Implementacja strategicznej karty wyników w gminie    136
  3.5. Zalety i bariery wdrożenia strategicznej kraty wyników w gminie    142
  
  Rozdział 4. Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w gminach w województwie łódzkim – wyniki badań własnych    147
  4.1. Charakterystyka próby badawczej    147
  4.2. Weryfikacja hipotez     153
  4.3. Podsumowanie wyników badań własnych    170
  
  Rozdział 5. Wdrożenie zintegrowanego modelu pomiaru dokonań jako narzędzia zarządzania w Gminie Polana – studium przypadku    173
  5.1. Wprowadzenie    173
  5.2. Charakterystyka i diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Polana    175
  5.3. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju Gminy Polana    179
  5.4. Powiązanie strategii Gminy Polana z alokacją zasobów i budżetowaniem    184
  5.5. Zintegrowany model pomiaru dokonań jako narzędzie zarządzania w Gminie Polana     186
  
  Podsumowanie i wnioski końcowe    229
  
  Bibliografia    233
  
  Spis rysunków    245
  
  Spis tabel    247
  
  Załącznik. Kwestionariusz ankiety na temat identyfikacji potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych gmin na tle ewolucji narzędzi rachunkowości zarządczej    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia