Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,87  21,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

12,8721,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce zidentyfikowano czynniki determinujące poszanowanie standardów etycznych, a następnie przeanalizowano różnice w sposobie postrzegania tych uwarunkowań przez obecnych i przyszłych doradców bankowych. Przeprowadzone badania pozwoliły wyodrębnić następujące zmienne: obawę przed pogorszeniem sytuacji zawodowej na rynku pracy, obawę przed marginalizacją pozycji w zespole, przekonanie o nieprzestrzeganiu standardów etycznych przez doradców bankowych, skłonność do bezwarunkowego przestrzegania standardów etycznych w relacjach z klientem, a także skłonność do przerzucania na klienta odpowiedzialności za podejmowane decyzje finansowe. Wnioski płynące z analiz mogą stać się podstawą do refleksji nad programami studiów uczelni wyższych oraz szkoleń dla pracowników instytucji bankowych, co powinno przyczynić się do wzmacniania poszanowania postaw etycznych w sektorze bankowym.


Rok wydania2020
Liczba stron218
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-888-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1. Działalność gospodarcza w perspektywie etycznej    13
  1. Działalność gospodarcza i jej kontekst etyczny    14
  2. Wartości etyczne a wartości gospodarcze    15
  3. Dominujące ujęcia etyki biznesu w działalności gospodarczej    17
  4. Płaszczyzny etyki biznesu    20
  4.1. Koncepcja trzech poziomów etyki biznesu    21
  4.1.1. Mikroetyka    21
  4.1.2. Makroetyka    22
  4.1.3. Etyka molarna    22
  4.2. Koncepcja czterech poziomów etyki biznesu    23
  4.2.1. Poziom podstawowy    23
  4.2.2. Poziom centralny    24
  4.2.3. Poziom systemu gospodarczego    24
  4.2.4. Poziom globalny    24
  4.3. Koncepcja pięciu poziomów etyki biznesu    25
  4.3.1. Poziom indywidualny    25
  4.3.2. Poziom organizacyjny    26
  4.3.3. Poziom branżowy    26
  4.3.4. Poziom społeczny    26
  4.3.5. Poziom międzynarodowy    27
  4.4. Relacje pomiędzy płaszczyznami etyki biznesu     27
  Podsumowanie    28
  
  Rozdział 2. Ład aksjonormatywny w gospodarce rynkowej    31
  1. Wolność gospodarcza a poczucie odpowiedzialności społecznej    33
  2. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) wobec interesariuszy (stakeholders)    34
  2.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu – perspektywa profitowa i stricte społeczna    37
  3. Typologia interesariuszy – podstawowe kryteria    41
  4. Stakeholders a shareholders    47
  5. Ewolucja CSR – w kierunku zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia interesariuszy     49
  Podsumowanie    52
  
  Rozdział 3. Kluczowe przesłanki instytucjonalizacji i instrumentalizacji wartości etycznych w działalności gospodarczej    55
  1. Misja, wizja i cele organizacji    56
  2. Polityka compliance    60
  3. Programy etyczne w działalności gospodarczej – dominujące rozwiązania    62
  3.1. Kodeksy etyczne    64
  3.2. Przedmiotowe a podmiotowe rozwiązania kodeksowe    67
  3.3. Audyt etyczny    69
  4. Instrumentalizacja wartości etycznych na użytek marketingu komunikacyjnego    72
  Podsumowanie    75
  
  Rozdział 4. Banki jako instytucje zaufania społecznego    77
  1. Ogólne zasady etyczne w sektorze bankowym    78
  2. Otoczenie i interesariusze sektora bankowego    79
  3. Komunikacja społeczna banków     83
  3.1. Model informowania    85
  3.2. Model odpowiadania    85
  3.3. Model angażowania    86
  4. Kondycja sektora bankowego z perspektywy globalnego kryzysu finansowego    86
  5. Kondycja sektora bankowego z perspektywy globalnego kryzysu zaufania    90
  6. Przesłanki zaufania do banków jako instytucji zaufania społecznego     92
  7. Komponenty zaufania społecznego banku    94
  7.1. Prawodawstwo z zakresu bankowości    95
  7.2. Licencja bankowa    96
  7.3. Zastrzeżenie nazwy oraz działalności    97
  7.4. Fundusze własne, adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie ryzykiem    97
  7.5. Tajemnica bankowa    99
  7.6. Transparentność działalności banku    99
  7.7. Nadzór nad sektorem bankowym sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego    100
  7.8. Bankowość centralna i Narodowy Bank Polski    101
  7.9. Gwarantowanie depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny    102
  8. Społeczna krytyka współczesnych banków i ich pracowników    102
  Podsumowanie    105
  
  Rozdział 5. Rola doradców bankowych w systemie usług finansowych    107
  1. Status doradcy bankowego    108
  2. Specyfika pracy doradcy bankowego – kontekst etyczny    111
  3. Wiodące mechanizmy socjalizacyjne doradców bankowych     117
  3.1. Rola socjalizacji pierwotnej i wtórnej w procesie nabywania wrażliwości i kompetencji etycznych    119
  3.2. Rola mechanizmu „uczenia się” w procesie nabywania kompetencji etycznych doradców bankowych    123
  3.2.1. Nabywanie kompetencji etycznych w procesie edukacji przyszłych doradców bankowych – wiodące dylematy i deficyty    124
  3.2.2. Nabywanie kompetencji etycznych przez aktualnych doradców bankowych – wiodące dylematy i deficyty    128
  4. Praca doradców bankowych w perspektywie zachowań ingracjacyjnych    129
  Podsumowanie     131
  
  Rozdział 6. Metodyczne założenia badań własnych     133
  1. Cel i przedmiot badań oraz podstawowe problemy badawcze    133
  2. Hipotezy badawcze    135
  3. Uzasadnienie zastosowanych metod i technik badawczych     136
  4. Narzędzia badawcze    137
  5. Charakterystyka badanych grup respondentów    140
  
  Rozdział 7. Uwarunkowania postaw etycznych doradców bankowych    147
  1. Obawa przed pogorszeniem sytuacji zawodowej na rynku pracy    147
  2. Obawa przed marginalizacją pozycji w zespole    154
  3. Przekonanie o nieprzestrzeganiu standardów etycznych przez doradców bankowych    162
  4. Skłonność do bezwarunkowego przestrzegania standardów etycznych w relacjach z klientem    171
  5. Skłonność do przerzucania na klienta odpowiedzialności za podejmowane decyzje finansowe    178
  6. Różnice w znaczeniu zidentyfikowanych uwarunkowań dla przyszłych doradców bankowych oraz doradców bankowych    186
  Podsumowanie     189
  
  Zakończenie    191
  Bibliografia    195
  Spis rysunków    213
  Spis tabel    217
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia