Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

129,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik z zakresu mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej przygotowany przez znanych i cenionych specjalistów oraz wieloletnich dydaktyków.
W przystępny sposób omówiono poszczególne grupy drobnoustrojów oraz ich chorobotwórczość, biologię, podstawowe cechy epidemiologiczne, a także nowoczesne metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej. Szczegółowo opisano zasady pobierania i przesyłania materiałów klinicznych do badań, co szczególnie przydatne jest w pracy pielęgniarki. Wychodząc naprzeciw aktualnym standardom kształcenia, uwzględniono również w podstawowym zakresie zagadnienia dotyczące leków stosowanych w zakażeniach oraz ich działanie przeciwdrobnoustrojowe. Omówiono także aktualne ujęcie problemów dekontaminacji oraz zagadnień związanych z zakażeniami szpitalnymi. Książka została również wzbogacona o rozdziały dotyczące nowocześnie ujętych podstaw immunologii.
Bogaty materiał ilustracyjny oraz wiele schematów będą doskonałą pomocą w przyswojeniu wiedzy.
Podręcznik adresowany jest do studentów kierunków medycznych – przede wszystkim studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego, a także studentów kierunków związanych z ochroną zdrowia.


Liczba stron380
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6078-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. IMMUNOLOGIA Marta Ciszek-Lenda 1
    1.1. Definicje     1
    1.2. Odpowiedź immunologiczna     3
    1.3. Budowa układu immunologicznego     6
      1.3.1. Narządy układu immunologicznego    6
      1.3.2. Komórki układu immunologicznego    7
    1.4. Budowa i funkcje przeciwciał     10
    1.5. Mediatory układu immunologicznego     12
      1.5.1. Dopełniacz    12
      1.5.2. Cytokiny    14
    1.6. Odporność wrodzona (nieswoista) w zakażeniach    16
    1.7. Odporność nabyta (swoista) w zakażeniach     19
    1.8. Mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez drobnoustroje    23
      1.8.1. Mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez wirusy     23
      1.8.2. Mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez bakterie     24
      1.8.3. Mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez pasożyty     24
      1.8.4. Mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez grzyby chorobotwórcze    24
    1.9. System odporności skórnej SALT    24
    1.10. System odporności błon śluzowych MALT    25
    1.11. Reakcje nadwrażliwości    26
      1.11.1. Nadwrażliwość typu I – alergia anafilaktyczna    27
      1.11.2. Nadwrażliwość typu II – cytotoksyczno-cytolityczna     29
      1.11.3. Nadwrażliwość typu III – alergia kompleksów immunologicznych     30
      1.11.4. Nadwrażliwość typu IV – komórkowa     32
    1.12. Zjawiska autoimmunizacyjne i immunosupresja     34
    1.13. Metody immunologiczne (reakcja antygen–przeciwciało)    37
      1.13.1. Testy precypitacyjne     38
      1.13.2. Testy aglutynacyjne     38
      1.13.3. Odczyn wiązania dopełniacza    40
      1.13.4. Testy immunoenzymatyczne i immunofluorescencyjne (IF)    41
  2. SZCZEPIONKI I SUROWICE ODPORNOŚCIOWE Hanna Czajka    43
    2.1. Definicje     43
    2.2. Immunoprofilaktyka zakażeń bakteryjnych    46
    2.3. Immunoprofilaktyka zakażeń wirusowych     49
    2.4. Zalecane schematy szczepień     51
  3. PODSTAWOWE POJĘCIA Z EPIDEMIOLOGII ZAKAŻEŃ Małgorzata Bała    55
    3.1. Definicje     55
    3.2. Podstawowe pojęcia opisujące model choroby zakaźnej    56
    3.3. Zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym i ich zwalczanie    58
    3.4. Pojęcia związane z rozpowszechnieniem chorób zakaźnych/zakażeń w populacji     59
    3.5. Podstawowe miary stosowane w epidemiologii     59
  4. MIKROBIOM CZŁOWIEKA I JEGO ROLA W ZDROWIU I CHOROBIE    61
    4.1. Definicje Tomasz Gosiewski     61
    4.2. Wprowadzenie Tomasz Gosiewski     61
    4.3. Mikrobiota przewodu pokarmowego Tomasz Gosiewski    63
      4.3.1. Rozwój mikrobiomu w przewodzie pokarmowym     64
    4.4. Mikrobiota jamy ustnej i układu oddechowego Dominika Salamon    65
    4.5. Mikrobiota skóry Dominika Salamon    66
    4.6. Mikrobiota dróg moczowo-płciowych Magdalena Strus     67
  5. SPOSOBY POBIERANIA I PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Monika Pomorska-Wesołowska    71
    5.1. Wprowadzenie     71
    5.2. Zasady podstawowe (ogólne)     72
    5.3. Zabezpieczenie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych    73
    5.4. Szczegółowe zasady dotyczące pobierania materiałów biologicznych do diagnostycznych badań bakteriologicznych     82
      5.4.1. Krew    82
      5.4.2. Materiał ze skóry, tkanek miękkich i ran     85
      5.4.3. Mocz    86
      5.4.4. Kał    87
    5.5. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mykologicznych     88
    5.6. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań wirusologicznych    88
    5.7. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych    89
  6. BAKTERIOLOGIA OGÓLNA     91
    6.1. Budowa i fizjologia bakterii Artur Dr zewiecki     91
    6.2. Klasyfikacja bakterii Artur Dr zewiecki    94
    6.3. Patogeneza zakażeń bakteryjnych Artur Dr zewiecki     94
    6.4. Genetyka bakterii Agnieszka Chmielarczyk     96
      6.4.1. Struktura i replikacja DNA    96
      6.4.2. Zmienność genetyczna bakterii     97
      6.4.3. Wymiana DNA między komórkami bakteryjnymi    97
    6.5. Podstawy diagnostyki laboratoryjnej zakażeń wywołanych przez bakterie    98
      6.5.1. Mikroskopia, metody hodowlane, identyfikacja Dorota Romaniszyn     98
      6.5.2. Badania serologiczne Iwona Żak     104
      6.5.3. Metody molekularne Tomasz Gosiewski    106
    6.6. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych Artur Dr zewiecki    109
      6.6.1. Leki przeciwbakteryjne     109
      6.6.2. Metody badania lekowrażliwości     113
  7. BAKTERIOLOGIA SZCZEGÓŁOWA 117
    7.1. Pałeczki Gram-ujemne z rzędu Enterobacterales Agnieszka Chmielarczyk    117
      7.1.1. Escherichia coli (E. coli)     118
      7.1.2. Rodzaj Salmonella     119
      7.1.3. Rodzaj Shigella     120
      7.1.4. Rodzaj Klebsiella    121
      7.1.5. Rodzaj Proteus     121
      7.1.6. Rodzaj Yersinia     122
      7.1.7. Rodzaje: Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Providencia, Serratia     122
      7.1.8. Pałeczki Gram-ujemne z rodziny Vibrionaceae    123
    7.2. Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące glukozy Dorota Ochońska    125
      7.2.1. Rodzaj Pseudomonas     125
      7.2.2. Rodzaj Acinetobacter     125
      7.2.3. Rodzaj Stenotrophomonas    127
      7.2.4. Rodzaj Burkholderia     127
    7.3. Pozostałe pałeczki Gram-ujemne: Campylobacter, Helicobacter, Haemophilus, Bordetella, Pasteurella, Brucella, Francisella, Legionella Stefania Giedr ys-Kalemba     127
      7.3.1. Rodzaj Campylobacter     127
      7.3.2. Rodzaj Helicobacter    128
      7.3.3. Rodzaj Haemophilus     128
      7.3.4. Rodzaj Bordetella     129
      7.3.5. Rodzaj Pasteurella     130
      7.3.6. Rodzaj Brucella     130
      7.3.7. Rodzaj Francisella     130
      7.3.8. Rodzaj Legionella     131
    7.4. Laseczki Gram-dodatnie sporujące Piotr Kochan    131
      7.4.1. Rodzaj Bacillus     131
      7.4.2. Rodzaj Clostridium oraz Clostridioides difficile (dawniej Clostridium difficile)    133
    7.5. Laseczki Gram-dodatnie niesporujące Tomasz Gosiewski    135
      7.5.1. Corynebacterium diphteriae     135
      7.5.2. Rodzaj Listeria     135
    7.6. Ziarenkowce Gram-dodatnie Monika Br zychczy-Włoch    136
      7.6.1. Rodzaj Staphylococcus     136
      7.6.2. Rodzaj Micrococcus    137
      7.6.3. Rodzaj Streptococcus     137
      7.6.4. Rodzaj Enterococcus     138
    7.7. Ziarenkowce Gram-ujemne Monika Br zychczy-Włoch     139
      7.7.1. Rodzaj Neisseria    139
    7.8. Bakterie beztlenowe Anna Białecka     140
      7.8.1. Beztlenowe pałeczki Gram-ujemne     140
      7.8.2. Rodzaj Bacteroides     141
      7.8.3. Rodzaj Prevotella    141
      7.8.4. Rodzaj Fusobacterium    142
      7.8.5. Rodzaj Porphyromonas     142
      7.8.6. Beztlenowe ziarenkowce Gram-ujemne .    143
      7.8.7. Beztlenowe ziarenkowce Gram-dodatnie    143
    7.9. Rodzaj Gardnerella, Lactobacillus, Bifidobacterium Magdalena Strus    146
      7.9.1. Rodzaj Gardnerella     146
      7.9.2. Rodzaj Lactobacillus     146
      7.9.3. Rodzaj Bifidobacterium     147
    7.10. Promieniowce Dorota Romaniszyn     147
      7.10.1. Rodzaj Actinomyces     147
      7.10.2. Rodzaj Nocardia     148
    7.11. Prątki Ewa Augustynowicz-Kopeć, Anna Zabost    148
      7.11.1. Rodzaj Mycobacterium     149
      7.11.2. Mycobacterium leprae     152
    7.12. Krętki Piotr Kochan     153
      7.12.1. Rodzaj Borrelia     154
      7.12.2. Rodzaj Leptospira     155
    7.13. Mykoplazmy Małgorzata Biernat- Sudolska     156
      7.13.1. Mykoplazmy płciowe     157
      7.13.2. Mycoplasma pneumoniae     157
    7.14. Chlamydie Barbara Zawilińska     158
      7.14.1. Chlamydia trachomatis     159
      7.14.2. Chlamydia pneumoniae    160
      7.14.3. Chlamydia psittaci     160
    7.15. Riketsje Barbara Zawilińska     161
      7.15.1. Rodzina Rickettsiaceae     161
      7.15.2. Rodzina Anaplasmataceae     162
      7.15.3. Rodzina Coxiellaceae     162
  8. WIRUSOLOGIA OGÓLNA Barbara Zawilińska     165
    8.1. Charakterystyka, budowa i klasyfikacja wirusów     165
      8.1.1. Definicje    165
      8.1.2. Charakterystyka wirusów     165
      8.1.3. Struktura wirusów    166
      8.1.4. Wrażliwość na czynniki fizyczne i chemiczne     167
      8.1.5. Klasyfikacja wirusów    168
    8.2. Fazy replikacji wirusowej     170
    8.3. Mechanizmy patogenezy zakażeń wirusowych     171
      8.3.1. Relacje wirus–komórka     171
      8.3.2. Relacje wirus–organizm     172
    8.4. Epidemiologia zakażeń wirusowych    176
    8.5. Podstawy diagnostyki wirusologicznej    178
      8.5.1. Metody izolacji wirusów    179
      8.5.2. Metody serologiczne     180
      8.5.3. Metody molekularne    181
    8.6. Leki przeciwwirusowe     181
  9. WIRUSOLOGIA SZCZEGÓŁOWA     185
    9.1. Wirusy DNA    185
      9.1.1. Herpeswirusy Barbara Zawilińska     185
      9.1.2. Adenowirusy Małgorzata Biernat- Sudolska    192
      9.1.3. Parwowirusy Małgorzata Biernat- Sudolska    193
      9.1.4. Pokswirusy Barbara Zawilińska     194
      9.1.5. Poliomawirusy Sława Szostek     195
      9.1.6. Papillomawirusy Sława Szostek     196
    9.2. Wirusy RNA    197
      9.2.1. Ortomyksowirusy Małgorzata Biernat- Sudolska    197
      9.2.2. Paramyksowirusy i pneumowirusy Małgorzata Biernat- Sudolska    199
      9.2.3. Koronawirusy Barbara Zawilińska     202
      9.2.4. Pikornawirusy Sława Szostek    204
      9.2.5. Togawirusy i wirus różyczki Barbara Zawilińska    207
      9.2.6. Flawiwirusy Małgorzata Biernat- Sudolska    208
      9.2.7. Rotawirusy, kaliciwirusy, astrowirusy Małgorzata Biernat- Sudolska    212
      9.2.8. Rabdowirusy Małgorzata Biernat- Sudolska    214
      9.2.9. Retrowirusy Barbara Zawilińska     215
      9.2.10. Wirusy wywołujące zapalenie wątroby Marta Wróblewska    220
    9.3. Wirusy gorączek krwotocznych Marta Wróblewska     227
  10. PRIONY Marta Wróblewska     231
    10.1. Wprowadzenie    231
    10.2. Źródło i drogi zakażenia     231
    10.3. Patogeneza i objawy kliniczne     232
    10.4. Diagnostyka    233
    10.5. Profilaktyka     234
  11. MYKOLOGIA Magdalena Skóra, Paweł Krzyściak     235
    11.1. Ogólna charakterystyka grzybów     235
      11.1.1. Morfologia     235
      11.1.2. Fizjologia     236
      11.1.3. Występowanie     238
      11.1.4. Klasyfikacja     239
    11.2. Chorobotwórczość grzybów     240
      11.2.1. Grzybice    240
    11.3. Leki przeciwgrzybicze     248
    11.4. Szczegółowa charakterystyka wybranych grzybów    250
      11.4.1. Drożdże    250
      11.4.2. Pleśnie    255
      11.4.3. Dermatofity     257
      11.4.4. Grzyby dymorficzne     258
  12. PARAZYTOLOGIA 261
    12.1. Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii Agata Pietrzyk    261
      12.1.1. Rodzaje pasożytów i żywicieli    261
      12.1.2. Intensywność i ekstensywność zarażenia    262
    12.2. Epidemiologia i profilaktyka chorób pasożytniczych Piotr Kochan    262
    12.3. Pierwotniaki    263
      12.3.1. Giardia intestinalis Agata Pietrzyk     263
      12.3.2. Entamoeba histolytica (pełzak czerwonki) Agata Pietrzyk    265
      12.3.3. Balantidium coli (szparkosz okrężnicy) Agata Pietrzyk    266
      12.3.4. Cryptosporidium spp. Agata Pietrzyk    267
      12.3.5. Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) Piotr Kochan    268
      12.3.6. Rodzaj Plasmodium Dominika Salamon    269
      12.3.7. Rodzaj Trypanosoma Dominika Salamon    272
      12.3.8. Rodzaj Leishmania Dominika Salamon    272
      12.3.9. Toxoplasma gondii Agata Pietrzyk     273
    12.4. Robaki     275
      12.4.1. Nicienie Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Dominika Salamon    275
      12.4.2. Tasiemce Agata Pietrzyk, Piotr Kochan     283
      12.4.3. Przywry Dominika Salamon    289
    12.5. Ektopasożyty Dominika Salamon    291
  13. DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA Anna Różańska     295
    13.1. Metody dezynfekcji i ich zastosowanie    296
    13.2. Charakterystyka substancji chemicznych wykorzystywanych w dezynfekcji w jednostkach opieki zdrowotnej     299
      13.2.1. Alkohole     299
      13.2.2. Nadtlenek wodoru     299
      13.2.3. Aldehydy     300
      13.2.4. Czwartorzędowe związki amoniowe    301
      13.2.5. Fenol    301
      13.2.6. Związki chloru    301
      13.2.7. Kwas nadoctowy     302
      13.2.8. Jodofory     302
      13.2.9. Inne metody dezynfekcji    302
      13.2.10. Metody sterylizacji i jej zastosowanie    303
      13.2.11. Kontrola procesu sterylizacji    305
      13.2.12. Organizacja procesów sterylizacji na terenie szpitala    306
  14. ZAKAŻENIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ     307
    14.1. Wprowadzenie. Czynniki ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną Jadwiga Wójkowska-Mach     307
    14.2. Higiena rąk Anna Różańska, Jadwiga Wójkowska-Mach     309
    14.3. Izolacja pacjentów Jadwiga Wójkowska-Mach, Anna Różańska    313
    14.4. Podstawy kontroli i nadzoru nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną Jadwiga Wójkowska-Mach     316
    14.5. Zakażenia związane z opieką zdrowotną w różnych populacjach pacjentów     318
      14.5.1. Zakażenia związane ze stosowaniem procedur inwazyjnych Jadwiga Wójkowska-Mach    318
      14.5.2. Zakażenia u pacjentów operowanych Jadwiga Wójkowska-Mach    322
      14.5.3. Zakażenia w położnictwie Jadwiga Wójkowska-Mach    324
      14.5.4. Zakażenie na oddziale geriatrycznym Barbara Gryglewska    325
    14.6. Czynniki etiologiczne zakażeń związanych z opieką zdrowotną Dorota Romaniszyn    326
    14.7. Wpływ środowiska szpitalnego na zakażenie związane z opieką zdrowotną Agnieszka Gniadek    328
  15. NOWO POJAWIAJĄCE SIĘ I POWRACAJĄCE CHOROBY ZAKAŹNE. BIOTERRORYZM Dominika Salamon 331
    15.1. Definicje    331
    15.2. Nowo pojawiające się i powracające choroby zakaźne     332
    15.3. Bioterroryzm     335
    15.4. Wybrane czynniki sprawcze broni biologicznej     336
  16. TABELE 339
    16.1. Najważniejsze bakterie chorobotwórcze dla człowieka Artur Drzewiecki     340
    16.2. Najważniejsze wirusy chorobotwórcze dla człowieka Barbara Zawilińska     345
    16.3. Najważniejsze grzyby chorobotwórcze dla człowieka Magdalena Skóra     352
    16.4. Najważniejsze pasożyty i parazytozy człowieka Agata Pietrzyk    354
  SKOROWIDZ    359
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia