Finanse Unii Europejskiej i strefy euro

-15%

Finanse Unii Europejskiej i strefy euro

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,73  38,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

32,7338,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

"Finanse Unii Europejskiej (UE) mają kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania, rozwoju i pozycji w świecie. Obejmują one zespół zjawisk, procesów, instytucji oraz zasad określających system gromadzenia i rozdysponowywania zasobów pieniężnych służących realizacji jej celów. System ten jest kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości kontynuowania już istniejących i podejmowania nowych projektów integracyjnych w ramach UE. Używane w niniejszej pracy pojęcie finanse ma też szerszy wymiar i dodatkowo odnosi się do obowiązujących oraz przewidywanych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, a także mechanizmów dotyczących oddziaływania ze szczebla UE na finanse publiczne państw członkowskich, w szczególności tych, które należą do strefy euro. Stan finansów publicznych tych państw wpływa na stabilność Unii jako całości. Poza tym w istotny sposób determinuje możliwości finansowania budżetu ogólnego UE,a w rezultacie ma wpływ na skalę środków dostępnych w tym budżecie oraz na finansowanie pozabudżetowe różnych wspólnie podejmowanych przez państwa członkowskie działań. Od stanu finansów Unii zależy realizacja jej fundamentalnych celów i wartości, co z kolei przekłada się na efekty, jakie z tytułu udziału w UE osiągają państwa członkowskie. Efekty te daleko wykraczają poza kwestie ekonomiczne i finansowe, obejmują bowiem także korzyści polityczne, społeczne i kulturalne, a poza tym wartość w istocie bezcenną - bezpieczeństwo na kontynencie europejskim. Dzisiejszy stan pokoju i współpracy w Europie postrzegany jest przez wielu ludzi, zwłaszcza młodych, jako oczywisty i naturalny, a przecież kontynent europejski w swojej nie tak dawnej historii doświadczył brutalnych wojen i innych dramatycznych zdarzeń. To właśnie dzięki trwającemu przez ponad 60 ostatnich lat wytrwałemu, konsekwentnemu wysiłkowi udało się zbudować Unię taką, jaka jest dzisiaj. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak wyglądałaby teraz Europa, gdyby proces integracji nie został podjęty. Jego pomyślna kontynuacja zależy zarówno od instytucji unijnych, jak i państw członkowskich.


"


Liczba stron217
WydawcaSzkoła Główna Handlowa
ISBN-13978-83-8030-356-0
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  
  
  Wykaz ważniejszych skrótów
  
  Wstęp
  
  Rozdział 1. Budżet ogólny jako źródło finansowania działalności Unii Europejskiej
  
  1.1. Zasady uchwalania i realizacji budżetu ogólnego UE
  
  1.2. Rola wieloletnich ram finansowych w kształtowaniu budżetu
  
  1.2.1. Istota programowania wieloletniego
  
  1.2.2. Wieloletnie ramy finansowe 2014-2020
  
  1.3. Istota systemu zasobów własnych i jego znaczenie dla autonomii finansowej UE
  
  1.4. Ewolucja struktury dochodów budżetu ogólnego
  
  1.5. Wydatki budżetowe
  
  1.5.1. Uwagi ogólne
  
  1.5.2. Struktura wydatków z budżetu ogólnego UE i jej ewolucja w procesie integracyjnym
  
  1.5.3. Wydatki na rolnictwo - wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich
  
  1.5.4. Wydatki na politykę spójności UE
  
  1.6. Wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz tzw. Instrumentów szczególnych
  
  
  
  Rozdział 2. Beneficjenci netto i płatnicy netto do budżetu ogólnego UE
  
  2.1. Czynniki wpływające na poziom salda netto w rozliczeniach państw członkowskich z budżetem ogólnym UE
  
  2.2. Rabat brytyjski i inne mechanizmy korekcyjne na rzecz płatników netto
  
  2.3. Saldo netto w rozliczeniach z budżetem UE na tle korzyści z udziału w jednolitym rynku wewnętrznym Unii
  
  2.4. Redystrybucyjna rola budżetu ogólnego UE
  
  
  
  Rozdział 3. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027
  
  3.1. Propozycje Komisji Europejskiej z maja 2018 r.
  
  3.2. Główne obszary wydatków
  
  3.2.1. Wspólna polityka rolna
  
  3.2.2. Polityka spójności
  
  3.2.3. Wydatki na badania i innowacje
  
  3.2.4. Wydatki na ochronę klimatu
  
  3.2.5. Wydatki na działania zewnętrzne. Europejski Fundusz Rozwoju
  
  3.3. Nowe podejście do wydatków w WRF 2021-2027?
  
  3.4. Dotychczasowe i nowe źródła finansowania budżetu ogólnego UE w okresie 2021-2027
  
  3.5. Wyzwania związane z pozyskiwaniem nowych zasobów własnych do budżetu UE
  
  3.6. Prokuratura Europejska - nowy organ do ochrony interesów finansowych UE
  
  3.7. WRF na lata 2021-2027 a kwestia oceny stanu praworządności
  
  3.8. Brexit i jego potencjalne konsekwencje
  
  3.8.1. Rola referendum z 23 czerwca 2016 r.
  
  3.8.2. Przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską
  
  3.8.3. Brexit - wnioski dla Polski
  
  
  
  Rozdział 4. Mechanizmy oddziaływania na politykę budżetową państw strefy euro i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej
  
  4.1. Specyfika architektury instytucjonalno-prawnej strefy euro
  
  4.2. Istota i konsekwencje zdecentralizowanej polityki budżetowej
  
  4.2.1. Pakt Stabilności i Wzrostu jako instrument dyscyplinowania polityki budżetowej
  
  4.2.2. Ewolucja stanu finansów publicznych państw UE od 2007 r.
  
  4.2.3. Kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro
  
  4.3. Działalność Europejskiego Banku Centralnego w walce z kryzysem zadłużenia publicznego
  
  4.4. Wzmocnienie unijnych regulacji dyscyplinujących politykę budżetową państw członkowskich
  
  4.4.1. Zmiany w Pakcie Stabilności i Wzrostu
  
  4.4.2. Pakt Fiskalny
  
  4.5. Problemy strukturalne strefy euro
  
  
  
  Rozdział 5. Kierunki zmian na rzecz wzmocnienia stabilności strefy euro
  
  5.1. Potencjalna rola unii fiskalnej
  
  5.2. Unia bankowa i związane z nią wyzwania
  
  5.3. Unia bankowa a unia rynków kapitałowych
  
  5.4. Perspektywy przekształcenia Europejskiego Mechanizmu Stabilności w Europejski Fundusz Walutowy
  
  5.5. Możliwości ustanowienia odrębnego budżetu strefy euro
  
  
  
  
  
  Zakończenie
  
  Bibliografia
  
  Spis tabel
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia