Otyłość wieku rozwojowego

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Otyłość wieku rozwojowego” to podsumowanie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej przyczyn, diagnostyki, leczenia i zapobiegania nadwadze i otyłości.
Od kilkudziesięciu lat eksperci alarmują, że nadmierna masa ciała to jeden z największych problemów zdrowotnych naszych czasów. Szczególnie niepokojące jest tempo w jakim przyrasta liczba otyłych dzieci – Polska jest jednym z krajów w których liczba ta zwiększa się najszybciej. Dziś nie ma wątpliwości, że nadwaga i otyłość to przyczyna wielu chorób, a problem ten coraz częściej staje się poważnym wyzwaniem w pracy lekarzy wszystkich specjalności.
Szczególne wyzwanie stoi przed pediatrami – profilaktyka oraz rozpoczęcie leczenia na wczesnym etapie jest warunkiem skutecznego zatrzymania rozwoju nadwagi i otyłości u dziecka. To niezwykle ważne zadanie, bo nadmierny przyrost ilości komórek tłuszczowych w dzieciństwie jest procesem nieodwracalnym i przyczyną otyłości w kolejnych latach życia.
„Otyłość wieku rozwojowego” to monografia, która wspiera pediatrów, lekarzy rodzinnych i każdego specjalistę spotykającego w codziennej praktyce pacjentów z nadwagą i otyłością.
To również pierwszy tytuł wydany w ramach serii „Praktyka Pediatry”.


Rok wydania2020
Liczba stron378
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6095-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Fizjologia tkanki tłuszczowej 1
    1.1. Budowa tkanki tłuszczowej    1
    1.2. Rola tkanki tłuszczowej    6
    1.3. Rodzaje tkanki tłuszczowej    17
    Piśmiennictwo    27
  2. Epidemiologia otyłości 29
    2.1. Wstęp    29
    2.2. Otyłość i nadwaga na świecie    29
    2.3. Otyłość i nadwaga w Europie    30
    2.4. Otyłość i nadwaga w Polsce    31
    Piśmiennictwo    35
  3. Wpływ czynników środowiskowych oraz socjo ekonomicznych na występowanie otyłości u dzieci    37
    3.1. Wstęp    37
    3.2. Czynniki rodzinne    38
    3.3. Czynniki związane ze środowiskiem lokalnym    40
    3.4. Media, technologia i marketing    42
    3.5. Polityka zdrowotna    44
    3.6. Podsumowanie    46
    Piśmiennictwo    47
  4. Udział OUN oraz układu autonomicznego w regulacji łaknienia    49
    4.1. Wstęp    49
    4.2. Rola podwzgórza i OUN w regulacji łaknienia    50
    4.3. Rola autonomicznego układu nerwowego w regulacji łaknienia    53
    Piśmiennictwo    55
  5. Rola adipokin i enterohormonów w rozwoju otyłości    57
    5.1. Wstęp    57
    5.2. Leptyna    58
    5.3. Grelina    60
    5.4. Cholecystokinina    61
    5.5. Glukagonopodobny peptyd-1    61
    5.6. Peptyd YY    63
    5.7. Oksyntomodulina    63
    5.8. Nesfatyna    63
    5.9. Podsumowanie    63
    Piśmiennictwo    65
  6. Wpływ czynników genetycznych i epigenetycznych na rozwój otyłości    67
    6.1. Wstęp    67
    6.2. Ogólny podział przyczyn genetycznych zaburzeń rozwojowych i otyłości    68
    6.3. Wrodzone zespoły dysmorficzne współistniejące z otyłością    70
    6.4. Wrodzony niedobór leptyny i deficyt receptora leptyny    82
    6.5. Niedobór proopiomelanokortyny    83
    6.6. Niedobór receptora melanokortyny 4    84
    6.7. Niedobór konwertazy probiałkowej typ I    84
    6.8. Badania mechanizmów predysponujących do otyłości    85
    6.9. Mechanizmy epigenetyczne w rozwoju otyłości.
    Dziedziczenie epigenetyczne    86
    Piśmiennictwo    90
  7. Diagnostyka otyłości    93
    7.1. Definicja otyłości    93
    7.2. Ocena zawartości tkanki tłuszczowej    97
    7.3. Diagnostyka przyczyn otyłości    99
    7.4. Diagnostyka powikłań otyłości    101
    7.5. Zespół metaboliczny    105
    7.6. Wskazania do skierowania dziecka do poradni specjalistycznej    107
    Piśmiennictwo    109
  8. Insulinooporność – czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy i nadciśnienia tętniczego 111
    8.1. Wstęp    111
    8.2. Związek insulinooporności z subklinicznymi zmianami naczyniowymi    113
    8.3. Insulinooporność jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego    116
    8.4. Patomechanizm wpływu insulinooporności na rozwój miażdżycy    117
    8.5. Upośledzenie funkcji śródbłonka w insulinooporności    119
    8.6. Insulinooporność specyfi cznych tkanek a rozwój miażdżycy    120
    8.7. Nadciśnienie tętnicze krwi    121
    8.8. Hiperglikemia    122
    8.9. Hiperinsulinemia    123
    Piśmiennictwo    124
  9. Otyłość i astma oskrzelowa u dzieci    125
    9.1. Wstęp    125
    9.2. Związek między astmą oskrzelową a otyłością    127
    9.3. Wpływ astmy oskrzelowej na otyłość    127
    9.4. Wpływ otyłości na astmę oskrzelową    128
    Piśmiennictwo    136
  10. Zaburzenia funkcji układu pokarmowego w nadwadze i otyłości    139
    10.1. Wstęp    139
    10.2. Nowotwory układu pokarmowego związane z otyłością    141
    10.3. Wpływ otyłości na układ pokarmowy    142
    10.4. Podsumowanie    152
    Piśmiennictwo    153
  11. Zaburzenia mikrobioty jelitowej u osób z otyłością i nadwagą    157
    11.1. Wstęp    157
    11.2. Wpływ mikrobioty jelitowej na otyłość i jej powikłania    160
    11.3. Mikrobiota jelitowa w terapii otyłości    164
    11.4. Podsumowanie    165
    Piśmiennictwo    166
  12. Powikłania dermatologiczne u dziecka otyłego    169
    12.1. Wstęp    169
    12.2. Choroby skórne typowe dla populacji dzieci z otyłością    170
    12.3. Choroby skórne nasilające się w przebiegu otyłości    172
    12.4. Podsumowanie    177
    Piśmiennictwo    178
  13. Zaburzenia funkcji układu moczowego u dziecka otyłego    179
    13.1. Wstęp    179
    13.2. Zmiany morfologiczne w nerkach    180
    13.3. Zaburzenia hemodynamiczne w nerkach    180
    13.4. Zaburzenia metaboliczne w nerkach    181
    13.5. Nadciśnienie tętnicze związane z otyłością    182
    13.6. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego u dzieci z nadwagą i otyłością    186
    13.7. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z otyłością    186
    13.8. Glomerulopatia związana z otyłością    188
    13.9. Kamica moczowa u otyłych    190
    13.10. Infekcje dróg moczowych a otyłość    191
    13.11. Przewlekła choroba nerek    192
    13.12. Transplantacja nerek u otyłych    195
    13.13. Podsumowanie    196
    Piśmiennictwo    197
  14. Układ kostno-stawowy u dziecka otyłego    199
    14.1. Wstęp    199
    14.2. Wpływ otyłości na stabilność postawy i motorykę    200
    14.3. Wpływ otyłości na stan układu kostno-szkieletowego    201
    14.4. Niedobór witaminy D a objawy ze strony układu kostno-stawowego    206
    14.5. Najczęstsze problemy ortopedyczne    208
    Piśmiennictwo    212
  15. Zaburzenia laryngologiczne u dziecka otyłego    213
    15.1. Wstęp    213
    15.2. Otyłość a schorzenia laryngologiczne    214
    Piśmiennictwo    219
  16. Otyłość jako czynnik ryzyka chorób nowotworowych    221
    16.1. Wstęp    221
    16.2. Otyłość a ryzyko wystąpienia nowotworu    222
    16.3. Czynniki ryzyka rozwoju nowotworu związane z otyłością    223
    16.4. Rola przewlekłego stanu zapalnego w rozwoju nowotworu    224
    16.5. Rola czynników angiogennych    225
    16.6. Rola insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostowego w nowotworzeniu    226
    16.7. Udział adipokin w nowotworzeniu    227
    16.8. Rola hormonów płciowych w powstawaniu nowotworu    229
    16.9. Podsumowanie    230
    Piśmiennictwo    231
  17. Czynność tarczycy u dzieci z otyłością 233
    17.1. Wstęp    233
    17.2. Hormony tarczycy    233
    17.3. Zmiany czynności tarczycy w otyłości    235
    Piśmiennictwo    240
  18. Zaburzenia osi nadnerczowej u dziecka z otyłością    243
    18.1. Wstęp    243
    Piśmiennictwo    247
  19. Zaburzenia osi GH/IGF-1 u dzieci z otyłością    249
    19.1. Wstęp    249
    19.2. Hormon wzrostu    249
    19.3. Insulinopodobne czynniki wzrostu    252
    Piśmiennictwo    255
  20. Otyłość a oś podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalna 257
    20.1. Wstęp    257
    20.2. Wpływ otyłości na funkcjonowanie osi PPG    257
    20.3. Kisspeptyna i oś PPG w otyłości    259
    20.4. Adipokiny i oś PPG w otyłości    260
    20.5. Wpływ otyłości na jajniki    262
    20.6. Wpływ otyłości na jądra    265
    Piśmiennictwo    267
  21. Zaburzenia lipidowe u otyłego dziecka 269
    21.1. Wstęp    269
    21.2. Patofi zjologia zaburzeń lipidowych w otyłości dziecięcej    270
    21.3. Rola stanu zapalnego i adipokin    273
    21.4. Ocena rodzaju zaburzeń lipidowych    274
    21.5. Postępowanie w aterogennej dyslipidemii związanej z otyłością u dzieci    274
    21.6. Farmakologiczne leczenie u dzieci dyslipidemii aterogennej związanej z otyłością    275
    21.7. Podsumowanie    280
    Piśmiennictwo    281
  22. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u otyłych dzieci    283
    22.1. Wstęp    283
    22.2. Definicja i diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej    284
    22.3. Badania przesiewowe w kierunku wykrycia zaburzeń gospodarki węglowodanowej    286
    22.4. Patofi zjologia i przebieg zaburzeń węglowodanowych w otyłości dziecięcej    288
    22.5. Choroby współwystępujące z cukrzycą typu 2 i jej powikłania    290
    22.6. Postępowanie niefarmakologiczne w hiperglikemii związanej z otyłością u dzieci    291
    22.7. Farmakologiczne leczenie cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży    292
    22.8. Prewencja rozwoju zaburzeń gospodarki węglowodanowej    294
    22.9. Podsumowanie    294
    Piśmiennictwo    296
  23. Leczenie behawioralne i farmakologiczne otyłości    299
    23.1. Wstęp    299
    23.2. Modyfikacja stylu życia    299
    23.3. Zalecenia dietetyczne    302
    23.4. Rola aktywności fizycznej    305
    23.5. Wsparcie psychologiczne    308
    23.6. Farmakoterapia otyłości    309
    Piśmiennictwo    311
  24. Leczenie bariatryczne dziecka otyłego – wskazania i przeciw wskazania 313
    24.1. Wstęp    313
    24.2. Leczenie    313
    24.3. Wskazania do leczenia chirurgicznego    315
    24.4. Przeciwwskazania do zabiegu bariatrycznego    317
    24.5. Rodzaje, technika i powikłania zabiegów operacyjnych    319
    24.6. Podsumowanie    321
    Piśmiennictwo    323
  25. Problemy psychologiczne u otyłych dzieci    325
    25.1. Wstęp    325
    25.2. Otyłość a psychika    325
    25.3. Psychospołeczne podłoże otyłości u dzieci    326
    25.4. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z otyłością prostą    329
    Piśmiennictwo    331
  26. Wpływ rodziny na rozwój otyłości u dziecka    333
    26.1. Wstęp    333
    26.2. Genetyka otyłości    334
    26.3. Czynniki środowiskowe w okresie niemowlęcym a nadmiar masy ciała    335
    26.4. Udział rodziny w powstaniu otyłości    336
    26.5. Powikłania psychologiczne w otyłości    336
    26.6. Zalecenia behawioralne w otyłości    336
    Piśmiennictwo    339
  27. Edukacja żywieniowa dziecka i jego rodziny    341
    27.1. Wstęp    341
    27.2. Ocena nawyków żywieniowych    341
    27.3. Co to znaczy zdrowe odżywianie?    342
    27.4. Normy zapotrzebowania energetycznego    343
    27.5. Zalecenia ilościowe: białko, węglowodany i tłuszcze    345
    27.6. Wprowadzanie nowych nawyków żywieniowych    348
    27.7. Lekarz w roli edukatora żywieniowego    349
    Piśmiennictwo    351
  Skorowidz    353
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia