Postawy żywieniowe studentów kierunków nauczycielskich. Struktura i uwarunkowania

Postawy żywieniowe studentów kierunków nauczycielskich. Struktura i uwarunkowania

Struktura i uwarunkowania

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedstawiona mi do recenzji książka to bardzo potrzebne, opracowane zgodnie z wymogami pisarstwa naukowego, a zarazem niezwykle interesujące studium teoretyczno-empiryczne nad uwarunkowaniami wyborów żywieniowych u ludzi dorosłych {...} Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że powodzenie tak oryginalnie zaprojektowanych działań wymagało od Autorki spełnienia warunku, jaki jest wysoki poziom kompetencji metodologicznych, któremu podołała w całej rozciągłości {...}.


To precyzyjnie zaplanowane i wzorowo zrealizowane pójście "w głąb" postawionego problemu badawczego pozwoliło na wyprowadzenie interesujących wniosków {....} W świetle uzyskanych wyników Autorka formułuje wskazówki dla kształcenia nauczycieli oraz dla edukacji szkolnej, zaznaczając, że w procesie kształtowania się u uczniów postaw żywieniowych jednakowo ważne są działania związane bezpośrednio z edukacją żywieniową rozumianą w kategoriach nauczania-uczenia się, jak i te, które są ukierunkowane na korelaty tych postaw, np. współpraca z rodzicami, kompensowanie przez szkołę niedostatków wynikających z zaburzonego funkcjonowania rodziny, kształtowanie u uczniów pozytywnej samooceny, kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


Z recenzji dr hab. Anny Gaweł


Liczba stron276
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-227-9109-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  1. Postawy żywieniowe w perspektywie interdyscyplinarnej     13
    1. Analiza konstruktu postawa żywieniowa w kontekście teorii postaw     15
    2. Socjologiczne ujęcie postaw żywieniowych – preferencje żywieniowe i style odżywiania     27
    3. Typy postaw żywieniowych – próba klasyfikacji z perspektywy pedagogicznej    31
  
  2. Wybrane uwarunkowania postaw żywieniowych     45
    1. Uwarunkowania biologiczne i zdrowotne sposobu odżywiania się     46
    2. Socjodemograficzne i kulturowe uwarunkowania postaw żywieniowych     54
    3. Funkcjonowanie rodziny jako czynnik postaw żywieniowych     66
    4. Samoocena i samoskuteczność jako wyznaczniki postaw wobec odżywiania    72
    5. Stres i radzenie sobie w kontekście sposobu odżywiania     76
    6. Kompetencje społeczne a postawy żywieniowe – płaszczyzny powiązań     80
  
  3. Edukacyjny kontekst postaw żywieniowych     84
    1. Historyczne i kulturowo-społeczne aspekty edukacji żywieniowej     85
    2. Psychologiczne podstawy kształtowania się postaw żywieniowych     87
    3. Edukacja żywieniowa jako element edukacji zdrowotnej     90
    4. Edukacja żywieniowa w szkole jako warunek prawidłowych postaw i nawyków związanych z jedzeniem     94
    5. Nauczyciel i jego sposób odżywiania – znaczenie modelowania postaw żywieniowych w edukacji szkolnej     99
    6. Odżywianie a rozwój poznawczy i funkcjonowanie szkolne     101
    7. Wpływ społeczny grupy rówieśniczej oraz mediów w kontekście edukacji żywieniowej     103
  
  4. Metodologiczne podstawy badań     110
    1. Paradygmat badawczy     110
    2. Teoretyczny model postaw żywieniowych     112
    3. Przedmiot i problematyka badań własnych     117
    4. Zmienne badawcze i ich wskaźniki     124
    5. Metoda badań i narzędzia badawcze     129
    6. Organizacja badań i charakterystyka grupy badanych     144
    
  5. Analiza postaw żywieniowych badanych osób     150
    1. Typy postaw żywieniowych badanych studentów kierunków nauczycielskich    150
    2. Wewnętrzna struktura postaw żywieniowych badanych studentów.     152
    3. Zróżnicowanie typów postaw żywieniowych studentów kierunków nauczycielskich z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych i zdrowotnych    157
    4. Podsumowanie     165
  
  6. Psychospołeczne korelaty postaw żywieniowych badanych studentów kierunków nauczycielskich     167
    1. Postawy żywieniowe a funkcjonowanie rodziny badanych studentów     168
    2. Postawy żywieniowe a samoocena globalna badanych studentów     177
    3. Postawy żywieniowe a sposoby radzenia sobie ze stresem studentów kierunków nauczycielskich     179
    4. Postawy żywieniowe a kompetencje społeczne badanych studentów     185
    5. Podsumowanie     189
  
  7. Predyktory postaw żywieniowych badanych studentów – wyniki analizy regresji 190
    1. Modele wyjaśniające typy postaw żywieniowych w grupie badanych studentów     191
    2. Predyktory postaw żywieniowych badanych studentek i studentów     196
    3. Podsumowanie     203
  
  8. Profile postaw żywieniowych osób badanych – wyniki analizy skupień     205
    1. Profile wyodrębnione na podstawie powiązań między typami postaw żywieniowych badanych studentów     206
    2. Socjodemograczne i zdrowotne różnice w profilach postaw żywieniowych studentów kierunków nauczycielskich     209
    3. Psychospołeczne korelaty profili postaw żywieniowych badanych studentów kierunków nauczycielskich     213
    4. Podsumowanie     216
  
  9. Dyskusja wyników     218
    1. Struktura postaw żywieniowych badanych studentów     218
    2. Zróżnicowanie postaw żywieniowych względem zmiennych socjodemograficznych i zdrowotnych     220
    3. Korelaty postaw żywieniowych studentów kierunków nauczycielskich     221
    4. Predyktory typów postaw żywieniowych studentów kierunków nauczycielskich     228
    5. Profile postaw żywieniowych badanych studentów     233
    6. Podsumowanie     235
  
  Zakończenie     238
  Literatura     246
  Skala Postaw Żywieniowych     269
  Spis tabel i rysunków     273
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia