Publikacja opisuje zmiany związane z transformacją cyfrową zachodzące w obszarze funkcjonowania rynku, produkcji, konsumpcji, pracy i państwa nowej generacji z perspektywy ekonomii i socjologii.


Wychodząc od określenia „przemysł 4.0”, obejmującego sztuczną inteligencję, Big Data, Internet Rzeczy, algorytmizację, automatyzację, komunikowanie się maszyn i in. autorki przybliżają główne obszary gospodarki cyfrowej: rynek 4.0, produkcję 4.0, konsumpcję 4.0, globalizację 4.0, a także państwo 4.0. Omawiają specyfikę nowego, sieciowego (nielinearnego) modelu biznesowego. Zwracają uwagę na wpływ procesów platformizacji i automatyzacji na konsumpcję i rynek pracy oraz na zmiany zachodzące w sposobie funkcjonowania państwa w wyniku wdrażania nowych technologii. Podkreślają również znaczenie nowych technologii, a zwłaszcza nowych modeli biznesowych, dla procesów globalizacji, głównie w jej wymiarze gospodarczym.


Każdy z rozdziałów kończy się krótkim podsumowaniem omawiającym ewolucję opisywanego obszaru od poziomu 1.0, odpowiadającego pierwszej rewolucji technologicznej i przemysłowej, do poziomu 4.0, wyłaniającego się w rezultacie dokonującej się właśnie czwartej rewolucji.


Znakomite źródło wiedzy na temat transformacji cyfrowej, związanych z nią korzyści i zagrożeń. Książka adresowana do badaczy, decydentów, przedsiębiorców, pracowników, edukatorów i konsumentów.


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).


The publication describes the changes related to digital transformation in the functioning of the markets, production, consumption, work and the new generation state from the perspective of economics and sociology.


Starting with the definition of “industry 4.0”, which encompasses artificial intelligence, Big Data, the Internet of Things, advanced algorithms, automatization and machine to machine communication, the authors outline the main fields of digital industry. They discuss the specificity of the new network business model and emphasise the influence of platformization and automatization on consumption and the job market and on changes in the functioning of states, resulting from the implementation of new technologies. They also underline the importance of new technologies in globalisation processes.


Liczba stron342
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-4194-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  CZAS REWOLUCJI    9
  WIELKIE WYZWANIA    10
  Z DOŚWIADCZENIA I Z LEKTUR    11
  STRUKTURA KSIĄŻKI    13
  PODZIĘKOWANIA    15
  
  R O Z D Z I A Ł    01
  CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA    17
  PRZEPIS NA REWOLUCJĘ    18
  TECHNOLOGIE ZAŁOŻYCIELSKIE    21
  Komputer    21
  Internet    25
  Smartfon    30
  TECHNOLOGIE INTENSYFIKUJĄCE    35
  Rozwiązania chmurowe    39
  Internet Rzeczy    40
  Sztuczna inteligencja    44
  Robotyzacja    51
  Blockchain    54
  TECHNOLOGIA I ZMIANA    59
  
  R O Z D Z I A Ł    02
  CZYM JEST GOSPODARKA CYFROWA?    63
  WIELKI WYBUCH DANYCH    64
  Od digityzacji do datafikacji    64
  Nowy czynnik produkcji: dane    68
  Big data    72
  GOSPODARKA CYFROWA: PROPOZYCJA UJĘCIA    75
  Od gospodarki wiedzy do gospodarki cyfrowej    75
  Specyfika gospodarki cyfrowej    79
  Problemy pomiaru gospodarki cyfrowej    85
  W STRONĘ CYFROWEJ GOSPODARKI    91
  
  R O Z D Z I A Ł    03
  JAK ZMIENIA SIĘ RYNEK?    95
  FENOMENALNA KARIERA PLATFORM    96
  CZYM SĄ PLATFORMY?    98
  MECHANIZMY EKONOMICZNE PLATFORM    109
  Efekty sieciowe    109
  Korzyści skali    116
  Polityka cenowa i subsydiowanie krzyżowe    118
  Dlaczego platformy są wyzwaniem dla tradycyjnego biznesu?    120
  KONTROWERSJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PLATFORM    122
  Platformy przechwytują dyskurs „ekonomii współdzielenia”    122
  Platformy odmawiają ponoszenia odpowiedzialności za działania stron rynku korzystających z usług pośrednictwa    125
  Monopolistyczna pozycja platform może wykluczać z konsumpcji i uczestnictwa    125
  Model biznesowy platformy rodzi dylematy dotyczące prywatności i zasad wykorzystania danych użytkowników    127
  
  R O Z D Z I A Ł    04
  JAK ZMIENIA SIĘ PRODUKCJA?    131
  REWOLUCYJNA EWOLUCJA    132
  TECHNOLOGIA    134
  PROCESY I ORGANIZACJA    144
  NOWE MODELE BIZNESOWE W PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ    146
  Personalizacja i serwicyzacja produktu    147
  Dystrybucja 4.0    148
  Platformizacja produkcji    152
  
  R O Z D Z I A Ł    05
  JAK ZMIENIA SIĘ PRACA?    157
  „CZY ROBOT ZABIERZE CI PRACĘ?”    158
  TEMPO ZMIAN    161
  WIDMO BEZROBOCIA TECHNOLOGICZNEGO    165
  KREATYWNOŚĆ GÓRĄ    167
  ZATRUDNIENI PRZEZ APLIKACJE    172
  WEKTOR ZMIAN    179
  
  R O Z D Z I A Ł    06
  JAK ZMIENIA SIĘ KONSUMPCJA?    187
  NOWY PODMIOT KONSUMPCJI    188
  NOWE LOKALIZACJE KONSUMPCJI    192
  NOWE PRZEDMIOTY KONSUMPCJI    196
  Dobra informacyjne    196
  Personalizacja, serwicyzacja i platformizacja produktu    198
  NOWE PROCESY KONSUMPCJI    200
  Platformy i instytucjonalizacja zaufania    201
  Dlaczego ludzie angażują się w konsumpcję kolaboratywną?    203
  Czym się dzielimy?    205
  Konsumpcja w inteligentnych miastach    207
  
  R O Z D Z I A Ł    07
  JAK ZMIENIA SIĘ PAŃSTWO?    211
  PAŃSTWO I INNOWACJE TECHNOLOGICZNE    212
  INTERNETYZACJA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ    213
  CYFROWY RZĄD: RZĄDZENIE OPARTE NA DANYCH    223
  NOWY POLITYCZNY POTENCJAŁ ANALITYCZNY    228
  Administracja i zarządzanie    228
  Utrzymywanie porządku publicznego    231
  Wojskowość    233
  NOWE ZADANIA PAŃSTWA    236
  Rozwój kluczowych zasobów    237
  Regulacja nowych zjawisk gospodarczych    239
  Tworzenie strategii wykorzystania AI    242
  PAŃSTWO W GOSPODARCE CYFROWEJ    244
  
  R O Z D Z I A Ł    08
  JAK ZMIENIA SIĘ GLOBALIZACJA?    247
  GLOBALIZACJA 4.0    248
  CZYNNIKI ZMIANY    250
  Wzrost transgranicznego przepływu danych    250
  Cyfryzacja procesów handlu    255
  Rola platform    256
  Spadek kosztów transgranicznych usług finansowych    258
  KONSEKWENCJE    261
  Zmiana struktury handlu międzynarodowego    261
  Zmiana kierunków współpracy gospodarczej    265
  Zmiana funkcjonowania aktorów globalizacji    266
  Przekształcenia reżimów międzynarodowych    273
  ZAKOŃCZENIE    279
  GOSPODARKA CYFROWA: HUMBUG CZY REWOLUCJA?    279
  POLSKA NA FALI CZY POD WODĄ?    284
  NAUKA A GOSPODARKA CYFROWA    291
  
  SPIS RYSUNKÓW    295
  SPIS TABEL    299
  BIBLIOGRAFIA    301
  STRONY INTERNETOWE    337
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia