Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych

-20%

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

67,20  84,00

Format: pdf

67,2084,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnoszące się do poszczególnych standardów kontroli.


Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat:


działań, jakie powinny być podejmowane przez kierowników jednostek, aby zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości,
korekt finansowych w przypadku zamówień objętych projektami unijnymi,
właściwej organizacji kontroli zarządczej, umożliwiającej realizację celów i zadań jednostki w sposób legalny, efektywny, oszczędny oraz terminowy.


W publikacji uwzględniono ponadto rozwiązania prawne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 odnoszące się do odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zamówieniami publicznymi.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, pracowników administracyjnych zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych, ekonomistów i księgowych, pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także przedsiębiorców uczestniczących w rynku zamówień publicznych oraz audytorów
wewnętrznych.


Liczba stron176
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-697-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Rozdział I
  Zagadnienia ogólne | str.    15
  1. Pojęcie kontroli zarządczej | str.    15
  2. Akty prawne i inne źródła regulujące problematykę kontroli zarządczej | str.    17
  3. Definicja zamówień publicznych i ich znaczenie dla publicznej gospodarki finansowej | str.    20
  4. Akty prawne regulujące udzielanie zamówień publicznych | str.    22
  5. Cele kontroli zarządczej i ich odniesienie do problematyki zamówień publicznych | str.    24
  6. Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie kontroli zarządczej oraz ich zadania z tym związane | str.    29
  7. Szczególna pozycja Ministra Finansów w obszarze kontroli zarządczej | str.    35
  
  Rozdział II
  Standardy kontroli zarządczej dotyczące środowiska wewnętrznego z perspektywy problematyki udzielania zamówień publicznych | str.    37
  1. Wprowadzenie | str.    37
  2. Standardy kontroli zarządczej dotyczące środowiska wewnętrznego z uwzględnieniem specyfiki zamówień publicznych | str.    39
  
  Rozdział III
  Cele i zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej o szczególnym znaczeniu dla zamówień publicznych | str.    59
  1. Wprowadzenie | str.    59
  2. Standardy kontroli zarządczej dotyczące celów i zarządzania ryzykiem jako elementu kontroli zarządczej | str.    61
  
  Rozdział IV
  Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka w procesie udzielania zamówień publicznych | str.    83
  1. Wprowadzenie | str.    83
  2. Mechanizmy kontroli, które mogą być zastosowane wobec ryzyk zidentyfikowanych w procesie udzielania zamówień publicznych | str.    86
  
  Rozdział V
  Wpływ elementu kontroli zarządczej w postaci informacji i komunikacji na prawidłowość udzielania zamówień publicznych | str.    105
  1. Wprowadzenie | str.    105
  2. Znaczenie standardów elementu kontroli zarządczej w postaci informacji i komunikacji dla prawidłowości udzielania zamówień publicznych | str.    108
  
  Rozdział VI
  Monitorowanie i ocena jako element kontroli zarządczej służący ocenie jej skuteczności, w tym względem zamówień publicznych | str.    127
  1. Wprowadzenie | str.    127
  2. Standardy monitorowania i oceny oraz ich realizacja względem zamówień publicznych | str.    128
  
  Rozdział VII
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczących udzielania zamówień publicznych | str.    149
  1. Wprowadzenie | str.    149
  2. Wybrane zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    152
  3. Przykłady rozwiązań, których przyjęcie w ramach kontroli zarządczej w jednostce może zapobiec powstaniu naruszeń dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych | str.    167
  
  Bibliografia | str.    173
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    175
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia