Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,25  65,00

Format: pdf

55,2565,00

cena zawiera podatek VAT

W książce pokazano praktyczne możliwości wdrożenia w pełnej skali nowoczesnego systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie PKP PLK S.A. Wykazano również, że implementacja controllingu prowadzić będzie do wzrostu efektywności oraz znacznego usprawnienia funkcjonowania tej or­ganizacji. Opracowany w książce model operacyjnego controllingu finansowego jest narzędziem uniwersalnym, uwzględniającym konieczność nie­ustannego dostosowywania się przedsiębiorstwa do dynamicznie zmieniających się wymagań rozwijającego się rynku transportowego w Polsce. Z przeprowadzonej wstępnej oceny funkcjonowania tego modelu wynika, że zaproponowany system controllingu wykorzystujący najnowocześniejsze metody budżetowania i zarządzania kosztami działań okazuje się niezwykle trafnym rozwiązaniem dla tak dużej, prowadzącej specyficzną działalność firmy. Dowodzi tego szczegółowa analiza poparta przykładami obliczeniowymi w ostatnim rozdziale.


WŁODZIMIERZ SIEKIERSKI - doktor nauk ekonomicznych, obronił rozprawę doktorską z zakresu controllingu, mgr inż. elektryk, absolwent Politechniki Po­znańskiej. Ukończył studia podyplomowe: „organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi„ na Politechnice Warszawskiej, „marketing i zarządzanie w przedsiębiorstwie" na Uniwersytecie Szczecińskim oraz trzyletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Eko­nomiki Usług. Jest autorem ośmiu publikacji, referatów i prezentacji dotyczących sfery przekształceń strukturalnych i zarządzania p.p. PKP oraz unowo­cześniania infrastruktury kolejowej. Długoletni pracownik p.p. Polskie Koleje Państwowe, a następnie w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji przed­siębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ukończył szkolenia kadry menedżerskiej PKP PLK S.A. z zakresu logiki biznesu, efektywnej komunikacji, za­rządzania podległym zespołem, prowadzenia negocjacji biznesowych. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W początkowym okresie swojej aktywności zawodowej pracował w branży automatyki kolejowej. Aktualnie - zastępca naczelnego dyrekto­ra Oddziału Regionalnego w Poznaniu.


Liczba stron186
WydawcaCeDeWu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Geneza i rozwój controllingu 9
1.1. Zarys historyczny rozwoju controllingu 9
1.2. Metody stosowane w controllingu operatywnym 15
1.3. Sposoby, tryb wdrażania oraz dziedziny zastosowań controllingu w przedsiębiorstwach 18

Rozdział 2
Ogólne zasady stosowanego w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. systemu ekonomiczno-finansowego 23
2.1. Organizacja i przedmiot działalności Spółki 23
2.2. Przyjęty system klasyfikacji, rozliczeń oraz planowania przychodów i kosztów 27
2.3. Ogólna ocena rozwiązań w zakresie systemu ekonomiczno-finansowego 36

Rozdział 3
Ogólny model funkcjonowania controllingu w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 43
3.1. Metodyka doboru współczesnych form controllingu właściwych dla specyfiki działania przedsiębiorstwa 43
3.2. Analiza możliwości zastosowania wspomagania informatycznego dla potrzeb controllingu 52
3.3. Specyfika kierowania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem controllingu jako ponadfunkcyjnego instrumentu zarządzania 61

Rozdział 4
Koncepcja funkcjonowania controllingu w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 75
4.1. Określenie wstępnych warunków dla funkcjonowania controllingu finansowego 75
4.2. Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w PKP PLK S.A. 80
4.3. Procesowy model przedsiębiorstwa zarządzającego liniami kolejowymi 99
4.4. Stopniowy rozwój rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie PKP PLK S.A. 124

Rozdział 5
Zasady wdrożenia nowoczesnego systemu controllingu finansowego w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 135
5.1. Rozwój nowoczesnej metody budżetowania działań w przedsiębiorstwie 135
5.2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia i organizacji systemu operacyjnego controllingu finansowego 150
5.3. Wstępna ocena efektywności i skuteczności wykorzystania proponowanego modelu controllingu 160

Zakończenie 179
Bibliografia 181

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia