Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem

1 opinia

Format:

mobi, epub, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,20

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor prezentuje kierunki zmian postępowania ze skazanymi za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem, przedstawia ewolucję środków zabezpieczających stosowanych wobec tego typu sprawców, ocenia trafność przyjętych rozwiązań ustawowych.


Pierwsze rozdziały poświęcone są analizie procesu włączania osób i środowisk zmarginalizowanych w obszar regulacji prawa karnego, jak również krystalizowania się pojęć niepoczytalności i poczytalności ograniczonej. W dalszej części znalazły się rozważania dotyczące kształtowania się systemu środków zabezpieczających na ziemiach polskich, a także usystematyzowanie strategii prawnej reakcji na zjawiska nadużywania alkoholu i innych środków odurzających.


Wobec znikomej wiedzy na temat faktycznego funkcjonowania tego typu środków autorowi zależało również na ukazaniu funkcjonowania w praktyce normy art. 96 Kodeksu karnego, która do 1 lipca 2015 roku stanowiła podstawę szczególnego postępowania ze sprawcami przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem. W książce zaprezentowano przebieg badań przeprowadzonych w wybranych sądach rejonowych w latach 2014–2015, przedstawiono analizę i interpretację ich wyników, w szczególności w zakresie praworządności, sprawności i efektywności wykonania środka zabezpieczającego z art. 96 k.k. Rezultaty te pozwoliły na pozytywną ocenę tak zaprojektowanej instytucji, ujawniły jednocześnie jej ograniczenia i realne trudności organizacyjne.


Badania zostały zilustrowane fragmentami z przeanalizowanych akt sądowych. Najważniejszymi problemami, które się z tym łączyły, były: zbieg władzy sądowej i medycznej przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (z dominującą w praktyce pozycją biegłych), ochrona praw osób izolowanych i możliwości ograniczania stosowania kar izolacyjnych przy jednoczesnym dostosowywaniu reakcji karnej do etiologii konkretnego czynu przestępczego.


Osobny rozdział został poświęcony nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem środków zabezpieczających. Podsumowanie zawiera wnioski na temat kierunku zmian postępowania ze skazanymi za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem oraz ocenę trafności przyjętych rozwiązań ustawowych.


The author presents the directions of changes in proceedings dealing with convicts for crimes committed in connection with addiction. He presents the evolution of security measures applied to these types of perpetrators, and assesses the accuracy of the adopted statutory solutions.


Liczba stron268
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3464-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Przedmiot i cel pracy    7
  2. Układ treści pracy    14
  3. Założenia i metodologia badań    15
  
  Rozdział I. Geneza i miejsce w polityce kryminalnej leczniczych środków zabezpieczających dla sprawców uzależnionych    18
  
  Rozdział II. Szaleństwo w kontekście rozwoju wiedzy medycznej i koncepcji polityki społecznej    31
  1. Choroba jako produkt kultury?    32
  2. Ogólny rys historyczny postępowania z ludźmi uznanymi za obłąkanych    35
  2.1. Francja i Niderlandy    47
  2.2. Ziemie niemieckie    49
  2.3. Anglia    51
  3. Postępowanie z ludźmi uznanymi za obłąkanych na ziemiach polskich    54
  
  Rozdział III. Idea niepoczytalności i poczytalności zmniejszonej w prawniczym dyskursie na ziemiach polskich    61
  
  Rozdział IV. Założenia teoretyczne i regulacja prawna środków zabezpieczających od 1918 r. do ustawodawstwa karnego z 1969 r.    81
  1. W II Rzeczypospolitej    81
  2. W hitlerowskich Niemczech i stalinowskiej Rosji    104
  3. W Polsce Ludowej    109
  
  Rozdział V. Prawo wobec problemu nadużywania alkoholu i innych substancji odurzających    115
  1. Strategie prawnej reakcji na czyny popełnione w związku z odurzeniem    116
  2. Ustawodawstwo antyalkoholowe w Polsce    133
  3. Postępowanie ze sprawcami przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem po 1989 r.    138
  3.1. Zasady orzekania środka zabezpieczającego dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem i jego treść    146
  3.2. Procedura stosowania środka zabezpieczającego wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem    149
  3.3. Instytucjonalne aspekty wykonania orzeczenia o zastosowaniu środka zabezpieczającego wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem    154
  3.4. System kontroli i nadzoru nad wykonywaniem środków
  zabezpieczających wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem    157
  
  Rozdział VI. Badania empiryczne dotyczące funkcjonowania art. 96 k.k.    164
  1. Pytania badawcze    166
  2. Procedura badawcza    169
  3. Wyniki analizy materiału badawczego    177
  4. Analiza materiału badawczego w ujęciu dynamicznym    189
  5. Konkluzje    202
  
  Rozdział VII. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – „nowela lutowa”    206
  1. Nowe usytuowanie środków zabezpieczających w kontekście krytycznej oceny polityki karnej pod rządami Kodeksu karnego z 1997 r.    206
  2. Główne założenia regulacji środków zabezpieczających w ustawie z 20 lutego 2015 r.    209
  3. Regulacja leczniczych środków zabezpieczających stosowanych wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem    214
  
  Zakończenie    228
  Załącznik 1. Kwestionariusz badania akt sądowych    237
  Załącznik 2. Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące wykonywania orzeczeń z art. 96 k.k. (w zestawieniu z art. 94 k.k.)    239
  Bibliografia    244
  Indeks osób    262
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia