Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja

Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,78

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku przedstawiono problematykę funkcjonowania gospodarstwa domowego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji jego finalnej funkcji, tj. zaspokajania potrzeb członków gospodarstwa. W pracy można wyróżnić trzy wątki, a mianowicie: wątek ekonomiczny – dotyczy bezpośrednio gospodarstwa domowego jako kategorii ekonomicznej, tj. jego istoty, klasyfikacji, funkcji, majątku oraz zachowań w sferze gospodarczej; wątek finansowy – obejmuje problematykę budżetu i gospodarki pieniężnej oraz zarządzania aktywami finansowymi w gospodarstwie domowym; wątek konsumpcyjny – koncentruje się na celu gospodarstwa domowego, tj. zaspokajaniu potrzeb jego członków.
Publikacja jest adresowana do studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich uczelni ekonomicznych oraz tych, na których wykładane są przedmioty ekonomiczne. Może być także przydatna dla osób pracujących w instytucjach gospodarczych, głównie w sektorze finansowym na stanowiskach mających bezpośredni kontakt z klientami.


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-735-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1 11
  Gospodarstwo domowe – kwestie terminologiczne i typologiczne 11
    1.1. Pojęcie i rodzaje gospodarstw domowych    11
      1.1.1. Geneza i istota gospodarstwa domowego    11
      1.1.2. Funkcje gospodarstwa domowego    15
      1.1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych    18
    1.2. Zasady i organizacja funkcjonowania gospodarstwa domowego    21
    1.3. Gospodarstwo domowe a inne podmioty gospodarki narodowej    24
  
  Rozdział 2 28
  Konsumpcja – istota, rodzaje i funkcje 28
    2.1. Pojęcie konsumpcji oraz terminów pokrewnych    28
      2.1.1. Podstawowe definicje    28
      2.1.2. Segmentacja sfery konsumpcji    29
    2.2. Potrzeby konsumpcyjne – istota i rodzaje    32
      2.2.1. Źródła i mechanizmy rozwoju potrzeb    32
      2.2.2. Rodzaje potrzeb    34
    2.3. Klasyfikacja konsumpcji    36
      2.3.1. Przedmiotowe ujęcie konsumpcji    36
      2.3.2. Konsumpcja indywidualna i zbiorowa    38
      2.3.3. Konsumpcja prywatna i publiczna    39
      2.3.4. Konsumpcja rynkowa, naturalna i społeczna    41
      2.3.5. Konsumpcja pozytywna i negatywna    42
      2.3.6. Konsumpcja bezpieczna i niebezpieczna    43
    2.4. Problem efektywności ekonomicznej konsumpcji    44
    2.5. Problem racjonalizacji konsumpcji    47
    2.6. Inne kategorie sfery konsumpcji    49
    2.7. Funkcje konsumpcji    51
      2.7.1. Wprowadzenie    51
      2.7.2. Funkcje gospodarcze    52
      2.7.3. Funkcje społeczno‑kulturowe    54
  
  Rozdział 3 58
  Metodyczne problemy badań konsumpcji     58
    3.1. Wymiary badań warunków życia ludzi    58
    3.2. Wskaźniki a mierniki konsumpcji    59
    3.3. Kryteria doboru i cechy wskaźników konsumpcji    61
    3.4. Rodzaje mierników konsumpcji    65
  
  Rozdział 4 69
  Determinanty zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych 69
    4.1. Uwagi wstępne    69
    4.2. Zachowania gospodarstw domowych – istota i rodzaje    69
    4.3. Determinanty biologiczne i ekologiczne    70
    4.4. Determinanty gospodarcze    71
    4.5. Determinanty społeczne    85
    4.6. Determinanty kulturowe    90
  
  Rozdział 5 94
  Zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych – ważniejsze teorie i hipotezy 94
    5.1. Uwagi wstępne    94
    5.2. Wydatki a użyteczności krańcowe nabywanych dóbr – prawa H.H. Gossena    94
    5.3. Dochody a wydatki na żywność i mieszkanie – prawa E. Engla i H. Schwabego    96
    5.4. Hipoteza dochodu absolutnego J.M. Keynesa    97
    5.5. Hipoteza dochodu stałego M. Friedmana    99
    5.6. Hipoteza cyklu życia F. Modiglianiego i A. Ando    102
    5.7. Hipoteza dochodu relatywnego i nieodwracalności konsumpcji J.S. Duesenberry’ego    106
    5.8. Elastyczność konsumpcji względem czasu wolnego    108
    5.9. Cykl życia gospodarstwa domowego a międzypokoleniowe transfery majątku    110
    5.10. Ogólna reguła zmian w konsumpcji gospodarstw domowych    113
    5.11. Paradoksy, czyli nietypowe zachowania ekonomiczne    116
  
  Rozdział 6 120
  Źródła informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej i konsumpcji gospodarstw domowych 120
    6.1. Uwagi wstępne    120
    6.2. Źródła informacji o gospodarstwach domowych ze szczególnym uwzględnieniem konsumpcji    120
    6.3. Badania budżetów gospodarstw domowych    122
      6.3.1. Rys historyczny badań budżetów gospodarstw domowych    122
      6.3.2. Charakterystyka i przydatność wyników badań budżetów gospodarstw domowych    128
    6.4. Gospodarstwa domowe w statystyce rachunków narodowych    131
    6.5. Produkcja gospodarstw domowych w świetle rachunków narodowych    138
      6.5.1. Przesłanki prowadzenia rachunków produkcji gospodarstw domowych    138
      6.5.2. Metodyka wyceny produkcji w gospodarstwie domowym. Rachunek satelitarny produkcji domowej    140
    6.6. Badania budżetów czasu ludności    148
      6.6.1. Przesłanki badań budżetów czasu ludności    148
      6.6.2. Miary czasu wolnego i metodyka jego badania    149
    6.7. Badania koniunktury konsumenckiej gospodarstw domowych    160
      6.7.1. Geneza, istota i cel badań koniunktury konsumenckiej gospodarstw domowych    160
      6.7.2. Charakterystyka wybranych badań koniunktury konsumenckiej    162
    6.8. System statystyki dochodów i warunków życia ludności Unii Europejskiej    174
  
  Rozdział 7 176
  Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstw domowych    176
    7.1. Istota, cel i podstawy analizy ekonomiczno-finansowej gospodarstwa domowego    176
    7.2. Bilans majątkowy i wartość gospodarstwa domowego    178
      7.2.1. Pojęcie i struktura bilansu majątkowego    178
      7.2.2. Analiza i ocena bilansu majątkowego    186
      7.2.3. Wycena wartości gospodarstwa domowego    191
    7.3. Budżet gospodarstwa domowego    193
      7.3.1. Pojęcie i struktura budżetu    193
      7.3.2. Analiza i ocena budżetu    197
    7.4. Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarstwach domowych    201
  
  Rozdział 8 205
  Zarządzanie finansami gospodarstw domowych    205
    8.1. Istota i przesłanki profesjonalizacji zarządzania finansami gospodarstw domowych    205
    8.2. Zarządzanie ryzykiem    206
    8.3. Zarządzanie majątkiem i kapitałami    218
    8.4. Zarządzanie budżetem i przepływami pieniężnymi    230
    8.5. Zarządzanie oszczędnościami    234
    8.6. Zarządzanie długiem    244
    8.7. Problem bankructwa i upadłości gospodarstw domowych    250
  
  Rozdział 9 255
  Konsumpcja w XXI wieku – nowe zjawiska i tendencje 255
    9.1. Nowa konsumpcja – geneza i istota    255
    9.2. Ekologiczne oraz etyczne aspekty zachowań konsumpcyjnych    255
    9.3. Serwicyzacja i dematerializacja konsumpcji    260
    9.4. Prywatyzacja i domocentryzacja konsumpcji    262
    9.5. Homogenizacja i globalizacja konsumpcji    266
    9.6. Heterogenizacja i glokalizcja konsumpcji    270
    9.7. Konsumpcjonizm a dekonsumpcja    274
    9.8. Prosumpcja i konwestycja    280
    9.9. Mediatyzacja i wirtualizacja konsumpcji    283
    9.10. Polityzacja konsumpcji    286
    9.11. Gadżetyzacja oraz marketyzacja konsumpcji    292
  
  Aneks. Polskie gospodarstwa domowe w świetle statystyki    297
  
  Literatura    299
  Spis tabel    304
  Spis rysunków    305
  Indeks rzeczowy    306
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia