Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiego

1 opinia

Format:

ibuk

Książka jest podsumowaniem szerszych badań Autora prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej oraz grantu NCN pt. Przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne terenów położonych wzdłuż autostrady A2 w wybranych gminach powiatu zgierskiego w województwie łódzkim.
W prezentowanej publikacji Autor odpowiada na pytanie, czy budowa autostrad może wpływać na przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne otaczających ją gmin oraz jaki jest charakter tego wpływu. Analizie poddano przede wszystkim dwa elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej: użytkowanie ziemi i strukturę działek. Badania zostały przeprowadzone w siedmiu gminach powiatu zgierskiego.
Zakres merytoryczny książki mieści się w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Monografia stanowi uzupełnienie dotychczas prowadzonych badań nad oddziaływaniem autostrad na zagospodarowanie przestrzenne o skalę lokalną. Wiedza ta może być kluczowa dla lepszej organizacji przestrzeni gmin sąsiadujących z autostradą, ograniczenia kongestii oraz zachowania ładu przestrzennego i zasady zrównoważonego rozwoju.


Liczba stron292
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-827-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie    9
  1.1 Cel i zakres pracy    9
  1.2. Źródła danych przestrzennych i metody badań     12
  1.3. Podstawowe pojęcia     23
  1.4. Przegląd literatury     27
  
  2. Uwarunkowania i skutki budowy autostrad w Polsce     33
  2.1. Geneza i rozwój autostrad w Polsce     33
  2.2 Uwarunkowania budowy autostrad w Polsce    42
  2.2.1. Uwarunkowania prawne i planistyczne     42
  2.2.2. Uwarunkowania środowiskowe     45
  2.2.3. Uwarunkowania przestrzenne     48
  2.3. Skutki przyrodnicze budowy autostrad     51
  2.4. Skutki ekonomiczne i społeczne budowy autostrad     57
  2.4.1. Skutki ekonomiczne     60
  2.4.2. Skutki społeczne     74
  
  3. Przyrodnicza oraz społeczno-ekonomiczna charakterystyka gmin powiatu zgierskiego     79
  3.1. Środowisko przyrodnicze     79
  3.2. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna     85
  3.2.1. Struktura demograficzna     85
  3.2.2. Sieć osadnicza     87
  3.2.3. Infrastruktura transportu     94
  3.2.4. Pozostałe cechy społeczno-ekonomiczne     101
  
  4. Struktura działek w gminach powiatu zgierskiego w latach 2004–2014     107
  4.1. Liczba oraz wielkość działek     107
  4.2. Kształt działek     124
  4.3. Struktura własności działek     144
  
  5. Struktura funkcjonalno-przestrzenna oraz jej przekształcenia w gminach powiatu zgierskiego w latach 2004–2014     153
  5.1. Bilans użytkowania ziemi     153
  5.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna     167
  5.3. Natężenie i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych    174
  
  6. Wpływ budowy autostrad na przekształcenia społeczno-ekonomiczne i zmiany użytkowania ziemi w gminach powiatu zgierskiego w latach 2004–2014     185
  6.1. Wpływ budowy autostrad na przekształcenia społeczno-ekonomiczne gmin     190
  6.2. Wpływ węzłów autostradowych na zmiany użytkowania ziemi    206
  6.3. Wpływ osi autostrady na zmiany użytkowania ziemi     219
  
  7. Wnioski i dyskusja     237
  
  Bibliografia     249
  
  Spis tabel     271
  
  Spis rycin     273
  
  Załączniki     281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia