Kiedy trauma innych staje się własną

Negatywne i pozytywne konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,85  49,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,8549,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Profesjonaliści pracujący z ofiarami traumy, w tym terapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi i personel medyczny wspierają osoby, które doświadczyły przemocy, uległy wypadkowi, straciły bliskich, przeżyły konflikt zbrojny lub katastrofę. Od ich efektywnej pracy zależy poprawa stanu zdrowia i jakości życia tych osób. Tymczasem częste kontakty ze straumatyzowanymi klientami, wysłuchiwanie relacji o doświad¬czonych zdarzeniach, udzielana pomoc i wsparcie okazywane zwłaszcza przez osoby empatyczne i zaangażowane w pracę powodują, że pomagający zaczynają patrzeć na świat oczami ofiar, odczuwać i przejawiać podobne emocje i zachowania. W konsekwencji pomagający osobom poszkodowanym czy cierpiącym sami stają się, w sposób pośredni, ofiarami traumy.
Negatywne skutki pośredniej ekspozycji na traumę najczęściej przyjmują postać zaburzeń po wtórnym stresie traumatycznym i są podobne do obja¬wów PTSD, ujawnianych przez ofiary traumy. Z drugiej jednak strony praca polegająca na pomaganiu osobom po doświadczeniach traumatycznych może być również źródłem zmian pozytywnych, przejawiających się w postaci tzw. zastępczego wzrostu po traumie. Te pozytywne zmiany obejmują m. in. większe zaufanie do siebie, stawianie sobie nowych wyzwań czy wzrost kompetencji zawodowych.


Tematyka książki obejmuje zarówno negatywne, jak i pozytywne konse¬kwencje pośredniej ekspozycji na traumę. W monografii przedstawiono rozpowszechnienie zjawiska w różnych grupach zawodowych, wskazano na mechanizmy rozwoju wtórnej traumatyzacji z uwzględnieniem różnych uwarunkowań organizacyj¬no-środowiskowych oraz podmiotowych. Uwagę zwrócono również na związki między negatywnymi i pozytywnymi konsekwencjami pośredniej ekspozycji na traumę oraz na sposoby redukowania wtórnego stresu traumatycznego i wzmacniania zastępczego wzrostu po traumie.
Książka skierowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się zawo¬dowo pomaganiem ofiarom traumy, a także dla badaczy zainteresowanych problematyką stresu zawodowego i traumatycznego. Może również stanowić źródło wiedzy dla studentów, przede wszystkim kierunku psychologii i medycyny oraz dla słuchaczy studiów pody¬plomowych, szczególnie w zakresie psychotraumatologii oraz interwencji kryzysowej. Książka może być też wsparciem dla osób towarzyszących ofiarom traumy i wspierających je, w tym opiekunów osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych.


Warto podkreślić, że jest to pierwsza w Polsce monografia przedstawiająca zjawisko wtórnego stresu i wzrostu po traumie w różnych grupach zawodowych, obejmujących profesjonalistów pomagających osobom po doświadczeniach traumatycznych. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią nieocenione źródło wiedzy, a także źródło inspiracji dla dalszych poszukiwań empirycznych nad uwarunkowaniami pośredniej ekspozycji na traumę.
Z recenzji dr hab. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt


Liczba stron240
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21252-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  Rozdział 1 9
  Trauma i jej konsekwencje    9
    1.1. Wydarzenia życiowe i traumatyczne     10
      1.1.1. Rozpowszechnienie wydarzeń traumatycznych     13
      1.1.2. Osobowe i kulturowe uwarunkowania znaczenia doświadczonych wydarzeń     15
      1.1.3. Kontrowersje związane z pojęciem traumy     17
    1.2. Potraumatyczne zaburzenie stresowe     19
      1.2.1. Kryteria i objawy PTSD     20
      1.2.2. Pomiar PTSD     24
      1.2.3. Rozpowszechnienie PTSD     25
    1.3. Potraumatyczny wzrost     27
      1.3.1. Pojęcie i charakterystyka potraumatycznego wzrostu     29
      1.3.2. Pomiar i rozpowszechnienie     30
  Rozdział 2 35
  Wtórny stres traumatyczny     35
    2.1. Wtórna trauma i jej konsekwencje     36
    2.2. Pomiar wtórnego stresu traumatycznego    44
    2.3. Występowanie wtórnego stresu traumatycznego    47
      2.3.1. Wtórny stres traumatyczny wśród profesjonalistów    50
      2.3.2. Wtórny stres traumatyczny wśród nieprofesjonalistów     55
    2.4. Modele wyjaśniające wtórną traumatyzację     56
      2.4.1. Model transmisji traumy     57
      2.4.2. Model stresu opartego na empatii     63
      2.4.3. Konstruktywistyczna teoria samorozwoju     65
      2.4.4. Ekologiczne wyjaśnienie wtórnej traumy     67
    2.5. Czynniki warunkujące występowanie wtórnej traumy     70
      2.5.1. Czynniki środowiskowe     71
      2.5.2. Czynniki podmiotowe     76
  Rozdział 3 89
  Zastępczy wzrost po traumie     89
    3.1. Potraumatyczny wzrost a zastępczy wzrost po traumie     90
    3.2. Pomiar i występowanie zastępczego wzrostu po traumie    94
    3.3. Modele wyjaśniające zastępczy wzrost po traumie     98
      3.3.1. Funkcjonalno-opisowy model wzrostu po traumie     98
      3.3.2. Inne modele wyjaśniające zastępczy wzrost po traumie     101
    3.4. Czynniki warunkujące występowanie zastępczego wzrostu po traumie    104
      3.4.1. Czynnikowe środowiskowe     104
      3.4.2. Czynniki podmiotowe     106
    3.5. Związki między wtórnym stresem traumatycznym a zastępczym wzrostem po traumie     112
  Rozdział 4 115
  Interwencje – redukowanie wtórnego stresu traumatycznego i wzmacnianie zastępczego wzrostu po traumie     115
    4.1. Oddziałania kierowane na organizację     116
    4.2. Oddziaływania kierowane na jednostkę     117
    4.3. Terapia wtórnego stresu traumatycznego     118
    4.4. Programy interwencyjne     121
    4.5. Wspieranie wtórnego wzrostu po traumie122
  Rozdział 5 125
  Badania własne     125
    5.1. Cel i model badań    126
    5.2. Charakterystyka badanych osób     126
    5.3. Narzędzia badawcze     129
      5.3.1. Inwentarz Wtórnego Stresu Traumatycznego – IWST     129
      5.3.2. Inwentarz Wtórnego Wzrostu Potraumatycznego – IWWP     131
      5.3.3. Pozostałe narzędzia badawcze     132
    5.4. Wtórny stres i wzrost – objawy i korelaty     134
      5.4.1. Negatywne i pozytywne konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę    134
      5.4.2. Zmienne socjodemograficzne i związane z pracą a konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę    141
      5.4.3. Zasoby osobiste a konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę     150
      5.4.4. Przetwarzanie poznawcze a konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę     155
    5.5. Predyktory wtórnego stresu i wzrostu     168
    5.6. Zależności między wtórnym stresem a wzrostem    174
    5.7. Dyskusja wyników    177
  Bibliografia     195
  Spis tabel     215
  Spis rycin     217
  Indeks nazwisk     218
  Notka autorska     222
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia