Ciało ludzkie w badaniach naukowych, medycynie i kulturze

Ciało ludzkie w badaniach naukowych, medycynie i kulturze

Ujęcie interdyscyplinarne

1 opinia

Format:

ibuk

Człowiek istnieje w ciele, poprzez ciało poznaje świat i kształtuje otoczenie, nawiązuje relacje z innymi, wyraża swoje
uczucia i emocje oraz doświadcza siebie. W ciele pracuje i odpoczywa. (…) W ciele dojrzewa, poprzez nie przekazuje życie,
z czasem starzeje się i umiera, a martwe ciało podlega procesom rozkładu, stając się ponownie częścią przyrody (…)
Ludzkie ciało należy do świata biologii, ale się w nim nie wyczerpuje. Żywe ciało jest niewątpliwie czymś więcej niż
to wyraża jego opis anatomiczny. (…) Wyjątkowy status ludzkiego ciała rodzi poważne pytania moralne, obyczajowe
i prawne. Do jakiego stopnia i w jakim zakresie ciało jest nośnikiem ludzkiej godności? Czy godność osoby przysługuje
w takim samym stopniu wyodrębnionym z ciała komórkom, tkankom i narządom? Czy status moralny i prawny ludzkiego
ciała jest podobny za życia, jak i po śmierci? Gdzie leży granica komercjalizacji ciała i jego części? (…)
Celem niniejszej monografii jest podjęcie refleksji nad ludzkim ciałem w ujęciu transdyscyplinarnym i tym samym stworzenie
płaszczyzny dialogu dla badaczy z różnych dziedzin nauki (…) Przedstawiciele medycyny, farmacji, biologii, filozofii,
teologii, historii, prawa, socjologii i kulturoznawstwa, dzieląc się swoimi refleksjami, wiedzą i doświadczeniem,
ukazali szeroki wachlarz zagadnień związanych z ludzkim ciałem, od jego stadium embrionalnego po szczątki pośmiertne,
ukazanych z wielu perspektyw - od klasycznego arystotelizmu i platonizmu do współczesnego transhumanizmu (…)


Liczba stron443
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5958-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Cielesność człowieka w badaniach naukowych i praktyce medycznej – wyzwania etyczne, prawne i społeczne XIX
  I. Zagadnienia antropologiczne     1
  1. Ile człowieka musi być w ciele, aby było ludzkim ciałem, czyli rzecz o chimerach i hybrydach w badaniach naukowych Krzysztof Marczewski    3
  2. Skia-antropologia. „Cienie” człowieka w próbkach biologicznych     10
  3. Platon czy Arystoteles – czym jest ludzkie ciało?     20
  4. Kategoria organizmu jako propozycja przezwyciężenia dualizmu ciała i duszy w rozumieniu człowieka    29
  5. Umysł ucieleśniony, czyli jak ciało i narzędzia tworzą umysł     45
  6. Podmiotowe doświadczenie cielesności w ujęciu Karola Wojtyły i Józefa Tischnera a uprzedmiotowienie ciała w badaniach naukowych     54
  7. Biblijno-symboliczne rozumienie ciała ludzkiego    63
  II. Zagadnienia etyczno-normatywne     73
  8. Status filozoficznomoralny i teologicznomoralny ludzkiego ciała, zwłok, komórek, tkanek i narządów w kontekście badań nad ludzkim materiałem biologicznym    75
  9. Status normatywny ludzkich zwłok, ludzkiego ciała i odłączonych od niego części – perspektywa filozoficzna    91
  10. Status zwłok i szczątków płodowych – wybrane perspektywy     104
  11. Status moralny ciała ludzkiego w kontekście kontrowersji wokół neurologicznych kryteriów śmierci     119
  12. Etyczne aspekty biobankowania pediatrycznego w celach naukowych     129
  13. Rola komisji bioetycznych w ochronie praw i interesów ofiarodawców materiału biologicznego wykorzystywanego do celów naukowych     142
  14. Normy etyczne i prawne jako element standardów jakości w biobankowaniu ludzkiego materiału biologicznego do celów naukowych     156
  III. Zagadnienia prawne     173
  15. Problem prawa własności do ciała ludzkiego i jego części po śmierci Marta Soniewicka     175
  16. Komercjalizacja zwłok i szczątków ludzkich. Perspektywa prawna Unii Europejskiej i wybranych krajów członkowskich     187
  17. Badania naukowe a rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO)     204
  18. Dane osobowe oraz dane genetyczne w kontekście tworzenia oraz funkcjonowania biobanków w Polsce     219
  19. Prawa autorskie do wyników badań naukowych opartych na ludzkim materiale biologicznym w odniesieniu do badaczy oraz uczestników badań     229
  20. Zgoda na wykorzystanie materiału biologicznego w badaniach naukowych w obszarze zdrowia publicznego. Opinie lekarzy – uczestników kursów w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego    241
  21. Biobanki w Niemczech – aspekty społeczne, etyczne i prawne     251
  22. Prawne aspekty transplantacji     263
  23. Przestępstwo znieważenia zwłok, w tym w aspekcie medycznym     276
  IV. Zagadnienia społeczno-kulturowe     293
  24. Ciało ludzkie jako obiekt kultu i badań – historia     295
  25. Ciało jako obiekt bioekonomiczny     310
  26. Etyczny imperatyw wolności morfologicznej: nauka i technologia jako narzędzia cielesnej przemiany     321
  27. „Ciało” jako środek retoryczny oddziaływania emocjonalnego w celach perswazyjnych    334
  28. Postawy społeczne wobec biobankowania: przegląd literatury     343
  29. Rola mediów społecznościowych w komunikacji z pacjentami i uczestnikami badań naukowych     365
  V. Przykłady wykorzystania ludzkich zwłok, szczątków, komórek, tkanek i narządów dla celów naukowych i klinicznych     375
  30. Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów     377
  31. Przeszczep rogówki i organizacja banków tkanek ocznych – aspekty praktyczne, etyczne i prawne     388
  32. Banki mleka kobiecego w Polsce     399
  33. Czynniki społeczne i postawy moralne kształtujące motywację do rejestrowania się w bankach dawców szpiku     407
  34. Kiedy jeden trup nie wystarczy – trupie farmy w entomologii kryminalnej     415
  35. Wykorzystanie ciała ludzkiego w badaniach naukowych i dydaktyce medycznej w ocenie studentów oraz reakcje towarzyszące studentom podczas kontaktu z ludzkimi zwłokami    430
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia