X

  WSTĘP 9
  WSPARCIE SPOŁECZNE 16
    1. Czym jest wsparcie? 16
      1.1. Definicje wsparcia społecznego 18
      1.2. Wymiary i formy wspierania 20
      1.3. Źródła wsparcia 23
    2. Dotychczasowe badania nad wsparciem społecznym 23
      2.1. Od Durkheima do teorii stresu 24
        2.1.1. Samobójstwa w teorii więzi społecznej E. Durkheima 24
        2.1.2. Epidemiologia 27
        2.1.3. Badania nad stresem 28
        2.1.4. Model wsparcia w koncepcji stresu Lazarusa 29
        2.1.5. Model Hellera i Swindle‘a 30
      2.2. Interpretacje wyników badań 32
        2.2.1. Społeczna izolacja a potrzeba afiliacji 33
        2.2.2. Korzyści płynące ze wsparcia społecznego 34
      2.3. Mechanizm działania wsparcia 35
        2.3.1. Hipoteza bezpośredniego wpływu na zdrowie 36
        2.3.2. Hipoteza bezpośredniego wpływu na poziom stresu 37
        2.3.3. Hipoteza efektu buforowego 37
      2.4. Sposoby ujmowania wsparcia w badaniach empirycznych 40
        2.4.1. Wskaźniki i pomiar wsparcia 41
        2.4.2. Wsparcie społeczne jako pojęcie wielowymiarowe 42
    3. Wsparcie społeczne w chorobie przewlekłej 44
      3.1. Wsparcie społeczne a jakość życia 45
      3.2. Specyfika wsparcia w chorobie nowotworowej 46
      3.3. Ewaluacja problemów psychicznych 49
      3.4. Erozja wsparcia 50
        3.4.1. Rak jako choroba stygmatyzująca 51
        3.4.2. Rak jako choroba zmniejszająca aktywność 52
    4. W poszukiwaniu spójnego ujęcia wsparcia 54
      4.1. Paradoksy dotychczasowych ujęć wsparcia 54
      4.2. Próba definicji - ujęcie proponowane w pracy 58
    5. Metoda badawcza 60
  OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA 65
    6. Miejsce opieki paliatywno-hospicyjnej w paradygmacie medycyny współczesnej 66
      6.1. Paradygmat medycyny 66
        6.1.1. Orientacje terapeutyczne 69
        6.1.2. Miejsce pacjenta w układzie terapeutycznym w paradygmacie mechanistyczno-redukcjonistycznym 71
        6.1.3. Oddziaływanie paradygmatu w perspektywie populacji 74
      6.2. Paradygmatyczna niestabilność 77
        6.2.1. Szukanie alternatyw 78
        6.2.2. Pacjent i jego rodzina w podejściu holistycznym 79
        6.2.3. Salutogeneza 80
        6.2.4. Ruch reformatorski 81
      6.3. Idea opieki paliatywnej i hospicyjnej 84
      6.4. Początki opieki paliatywno-hospicyjnej na świecie 86
    7. Ruch Hospicyjny w Polsce 88
      7.1. Pierwsze ośrodki hospicyjne 89
      7.2. Rozkwit ruchu 92
      7.3. Włączanie się do ruchu nowych ośrodków 94
      7.4. Dylematy organizacyjne 97
        7.4.1. Samodzielność – afiliacja 99
        7.4.2. Profesjonalizacja ruchu 103
        7.4.3. Wolontariat czy pracownicy płatni? 107
        7.4.4. Opieka bezgraniczna – granice opieki 109
      7.5. Hospicjum w swoim otoczeniu instytucjonalnym 112
        7.5.1. Szukanie instytucjonalnego oparcia 115
        7.5.2. Podsumowanie przypadku 125
        7.5.3. Rozwój kontaktów z otoczeniem 129
      7.6. Ewolucja i stan obecny ruchu 132
        7.6.1. Instytucjonalizacja 134
        7.6.2. Rozwój ,,ilościowy” ruchu 137
        7.6.3. Stan obecny 137
    8. Rozwój medycyny paliatywnej 138
      8.1. Wyłanianie się społecznego świata 144
        8.1.1. Społeczny świat opieki paliatywno-hospicyjnej 146
        8.1.2. Medycyna paliatywna 148
        8.1.3. Nowa profesja 153
        8.1.4. Bitwa o morfinę 160
      8.2. Autodefinicje członków 168
        8.2.1. Opozycje 169
        8.2.2. Jeden cel – dwa nurty 171
    9. Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce 176
      9.1. Formy realizowanej opieki 176
      9.2. Jednostki organizacyjne 180
      9.3. Charakterystyka ośrodków 188
    10. Wsparcie społeczne w badanych ośrodkach 205
      10.1. Zakres deklarowanego wsparcia 206
      10.2. Sposoby wspierania pacjentów 209
      10.3. Podsumowanie 217
        10.3.1. Różnice w organizowaniu pomocy 217
        10.3.2. Rola rodziny w opiece nad chorym 219
  PROCES OPIEKI 223
    11. Fazy procesu opieki 223
      11.1. Zgłoszenie pacjenta 225
      11.2. Pierwsze spotkanie 227
      11.3. Faza wchodzenia do opieki 230
        11.3.1. Wprowadzenie wolontariusza 232
        11.3.2. Budowanie zaufania 233
        11.3.3. Miejsce rodziny w opiece nad chorym 236
      11.4. Faza ciągłości opieki 238
        11.4.1. Problemy pacjenta i rodziny 239
        11.4.2. Dostarczana pomoc 242
        11.4.3. Sposoby ewaluacji potrzeb pacjenta 244
        11.4.4. Dotyk 246
      11.5. Kryzys 251
        11.5.1. Wsparcie zespołu 251
        11.5.2. Cel opieki 253
        11.5.3. ,,Budzenie” rodziny 254
      11.6. Umieranie pacjenta 255
        11.6.1. Praca nad kontekstem świadomości 256
        11.6.2. Umieranie Józka 259
      11.7. Pożegnanie zmarłego 263
      11.8. Opieka nad osieroconymi 264
      11.9. Wyjście spod opieki 266
    12. Analiza wsparcia 268
      12.1. Warunki przyczynowe 270
      12.2. Zjawisko – dostarczanie wsparcia 271
      12.3. Kontekst 272
      12.4. Warunki interweniujące 273
      12.5. Działania i strategie interakcyjne 274
        12.5.1. Strategia oszczędzania zasobów 274
        12.5.2. Strategia wzmacniania autonomii podopiecznych 276
      12.6. Konsekwencje 276
  ZAKOŃCZENIE 278
  BIBLIOGRAFIA 284
  ANEKS 301
Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

304

Kategoria

Publikacje darmowe

ISBN-13

978-83-7171-970-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.0 / 5 (1 głosów)
0 zł

Opis

Książka jest ukłonem w stronę polskich hospicjantów i przedstawicieli opieki paliatywnej, którzy z ogromnym oddaniem poświęcają się pracy na rzecz umierających i ich rodzin. Monograficzny opis tego środowiska społecznego, poszczególnym dawcom wsparcia może dostarczać nie tylko wskazówek dotyczących pojedynczych działań czy konkretnych rozwiązań organizacyjnych w sytuacji pomocowej, ale także umożliwia szersze spojrzenie na społeczny świat hospicyjno-paliatywny i własne w nim miejsce, dostarczając ,,społecznego lustra’’, w którym mogą zobaczyć siebie na tle innych działających podmiotów.


Fenomen społecznego wsparcia ma charakter uniwersalny i sam w sobie stanowi niezwykle interesujący obszar badań. Pomysł prześledzenia go na przykładzie relacji kreowanych w obszarze działań ośrodków paliatywno-hospicyjnych, narzucał się w związku ze specyfiką tych instytucji, których praca definiowana jest właśnie w kategoriach wspierania a sami uczestnicy w dostarczaniu pomocy wykazują niezwykłą pomysłowość, zaangażowanie i szczere oddanie swoim podopiecznym. Wybór opieki paliatywno-hospicyjnej jako obiektu badań nie był więc przypadkowy. Wiązał się także z dotychczasowymi zainteresowaniami autorki oraz doświadczeniami płynącymi z kilkuletnich kontaktów ze światem opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
0
1
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!