Finansowanie innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii ograniczeń finansowych

Finansowanie innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii ograniczeń finansowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Realizacja polityki proinnowacyjnej zarówno w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej związana jest z zaangażowaniem znacznych środków publicznych. Zgodnie z zapowiedziami w latach 2014-2020 w Polsce miało być przeznaczone na ten cel ponad 15 mld euro, z czego około 8,5 mld euro trafić ma do przedsiębiorców, głównie małych i średnich1. Zainteresowanie innowacjami wynika przede wszystkim z przekonania, że zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego możliwe jest dzięki postępowi technologicznemu, a ten zależy od ponoszonych wydatków na prace badawczo-rozwojowe, a także od zasobów kapitału2. Drugim powodem wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest pogląd, że nie są one zwykle zdolne do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, aby zrealizować wszystkie zaplanowane projekty (zarówno zwykłe, jak i badawczo-rozwojowe). Przyczyną jest niedostępność funduszy, wynikająca z zaburzeń podaży kapitału (nieelastyczności podaży), których źródeł można doszukać się w asymetrii informacji pomiędzy potencjalnym kapitałodawcą a firmą. W konsekwencji powstaje istotna różnica pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym kosztem kapitału, a przedsiębiorstwa, które tego doświadczają, określa się jako ograniczone finansowo (liquidity constrained, financially constrained). Konsekwencją ograniczeń finansowych jest redukcja inwestycji. Wsparcie publiczne takich przedsiębiorstw, np. w formie bezpośredniej
dotacji z budżetu państwa, ma zwiększyć zakres realizowanych projektów inwestycyjnych, zbliżając je do poziomu, który przedsiębiorstwo mogłoby osiągnąć, gdyby dysponowało pełną swobodą w pozyskaniu kapitału zewnętrznego.


Liczba stron376
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-739-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział 1. Finansowanie projektów innowacyjnych – podstawowe zagadnienia 19
    1.1. Wprowadzenie    19
    1.2. Teoretyczne podstawy innowacji    20
      1.2.1. Pojęcie innowacji    20
      1.2.2. Mierniki innowacyjności przedsiębiorstw    30
    1.3. Finansowanie innowacji w świetle wybranych teorii    34
      1.3.1. Specyfika finansowania projektów innowacyjnych w świetle teorii asymetrii informacji    34
      1.3.2. Niedoskonałość mechanizmu rynkowego w alokacji kapitału dla projektów innowacyjnych    41
      1.3.3. Wybrane teorie struktury kapitału a finansowanie projektów innowacyjnych    46
      1.3.4. Ograniczenia finansowe a innowacje    54
    1.4. Podsumowanie    64
  Rozdział 2. Ograniczenia finansowe inwestycji – w poszukiwaniu adekwatnych mierników 67
    2.1. Wprowadzenie    67
    2.2. Ograniczenia finansowe na rynku amerykańskim – kluczowe badania    69
    2.3. Ograniczenia finansowe w Europie    83
    2.4. Rozwój mierników ograniczeń finansowych    87
    2.5. Podsumowanie    97
  Rozdział 3. Ograniczenia finansowe inwestycji w projekty B+R – pomiar pośredni 107
    3.1. Wprowadzenie    107
    3.2. Podstawowe modele empiryczne w badaniach ograniczeń finansowych projektów B+R    108
    3.3. Ograniczenia finansowe a projekty B+R na rynku amerykańskim – kluczowe badania    112
    3.4. Finansowanie projektów B+R w wybranych krajach europejskich    124
    3.5. Charakter systemu finansowego a ograniczenia finansowe projektów B+R    146
    3.6. Podsumowanie    155
  Rozdział 4. Ograniczenia finansowe a inwestycje w innowacje – pomiar bezpośredni    165
    4.1. Wprowadzenie    165
    4.2. Ograniczenia finansowe aktywności innowacyjnej w Europie    168
    4.3. Alternatywne mierniki ograniczeń finansowych    182
    4.4. Innowacyjność a źródła finansowania    185
    4.5. Podsumowanie    201
  Rozdział 5. Metodyka badań 210
    5.1. Cel i ogólny zarys badań    210
    5.2. Próba badawcza    212
    5.3. Syntetyczny miernik innowacyjności    221
    5.4. Statystyka opisowa próby    239
  Rozdział 6. Innowacyjność a ograniczenia finansowe – samoocena 244
    6.1. Wprowadzenie    244
    6.2. Samoocena ograniczeń – model podstawowy    247
    6.3. Specyficzne cechy małych i średnich przedsiębiorstw w modelu samooceny ograniczeń finansowych    248
    6.4. Weryfikacja modelu samooceny trudności finansowych – wybrane mierniki innowacyjności    253
    6.5. Innowacyjność a popyt na określone źródła finansowania i sukces w ich pozyskaniu    258
    6.6. Podsumowanie    271
  Rozdział 7. Ograniczenia finansowe a innowacyjność – model inwestycyjny 275
    7.1. Wprowadzenie    275
    7.2. Metodologia badań w świetle przeglądu literatury    277
    7.3. Statystyki opisowe – równanie inwestycji    293
    7.4. Modele inwestycji całkowitych a samofinanwanie innowacji    296
    7.5. Modele inwestycji w aktywa trwałe a samofinansowanie innowacji    305
    7.6. Indeksy ograniczeń finansowych a innowacyjność    316
    7.7. Podsumowanie    324
    7.8. Implikacje dla polityki proinnowacyjnej    329
  Zakończenie 337
  Załącznik    341
  Literatura    350
  Spis rysunków    361
  Spis tabel    362
  Summary    365
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia