Pompy zębate o obniżonym poziomie emisji hałasu

Pompy zębate o obniżonym poziomie emisji hałasu

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Konstrukcja pompy zębatej jest rozwijana od ponad czterech wieków. Wielowiekowy okres rozwoju mógłby wskazywać, że współczesne jednostki zębate są dopracowane w każdym detalu, a opatentowane i obecnie wdrożone rozwiązania konstrukcyjne zapewniają najniższą z możliwych pulsacji wydajności. Przedstawione w niniejszej pracy rozważania teoretyczne i wyniki pomiarów opracowanych dla jednostek modelowych i prototypowych zaprzeczają tezie kresu technicznych możliwości pomp z kołami nacinanymi obwiedniowo. Opracowana koncepcja pompy o zarysie poliewolwentowym wytycza nowe kierunki rozwoju, a co za tym idzie – i zastosowań jednostek zębatych. Innowacyjne rozwiązanie z zarysem trójewolwentowym stanowi przełom konstrukcyjny i jest jedynym tego typu rozwiązaniem. Weryfikację nowej idei profilu zęba przeprowadzono dla zarysu złożonego z ewolwenty wydłużonej oraz dwóch ewolwent zwyczajnych.
Przedstawiona w książce synteza wiedzy w zakresie projektowania i modelowania niskopulsacyjnych jednostek zębatych stanowi nowe ujęcie problemu redukcji pulsacji wydajności na tle obecnego stanu wiedzy. Wiedzę teoretyczną przedstawiono w sposób czytelny i przejrzysty dzięki licznym rysunkom i przystępnej formie. Publikacja jest przeznaczona dla konstruktorów, pracowników naukowych, ale również dla studentów chcących pogłębić wiedzę w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych.
Zaprezentowany w książce materiał jest w przeważającej większości wynikiem prac realizowanych w ramach projektu pt. Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013. Prace badawcze były realizowane w Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn Politechniki Wrocławskiej w kooperacji z firmą Hydrotor S.A. Opracowane w ramach projektu rozwiązanie o zarysie poliewolwentowym pomyślnie wdrożono dla całego typoszeregu pomp zębatych. Pompy produkowane są obecnie przez firmę Hydrotor S.A. pod nazwą handlową seria PC. Produkt cieszy się uznaniem na rynku krajowym, zdobył m.in. Złoty Medal na X Międzynarodowych Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań, Kielce 2017.


Liczba stron196
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISBN-13978-83-7493-994-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  Wykaz ważniejszych oznaczeń    7
  1. Wprowadzenie    9
    1.1. Rozwój pomp zębatych stosowanych w układach hydrostatycznych    9
    1.2. Cel i zakres pracy    25
  2. Wybrane zagadnienia z teorii kół zębatych z zarysem ewolwentowym    27
    2.1. Analityczny opis zarysu ewolwentowego    27
    2.2. Metody obróbki kół zębatych    29
    2.3. Model nacinania zębów o zarysie ewolwentowym    31
    2.4. Podcięcia stopy zęba dla narzędzia-zębatki o zarysie prostokątnym    32
    2.5. Podcięcia stopy zęba dla narzędzia-zębatki o zarysie trapezowym    41
    2.6. Toczny kąt przyporu, promień toczny    53
    2.7. Promień koła wierzchołkowego    54
    2.8. Promień wierzchołkowy czynny    55
    2.9. Wytyczne projektowe dla narzędzi skrawających zarysy poliewolwentowe    57
  3. Optymalizacja poliewolwentowego zarysu zęba z uwzględnieniem wielowartościowych struktur logicznych    61
    3.1. Wprowadzenie    61
    3.2. Logiczne wielowartościowe drzewa decyzyjne, wstęp do teorii    63
      3.2.1. Tradycyjne i decyzyjne wielowartościowe drzewa logiczne    63
      3.2.2. Wielowartościowe drzewa logiczne z uwzględnieniem współczynników wagowych    66
      3.2.3. Układy wielowartościowych równań logicznych z wagowymi iloczynami    68
    3.3. Zastosowanie wielowartościowych struktur logicznych w optymalizacji zarysu poliewol-wentowego zęba    71
      3.3.1. Opracowanie komputerowego modelu obliczeniowego dla parametrów hydraulicz-nych pomp o zarysie poliewolwentowym    71
      3.3.2. Zastosowanie wielowartościowych drzew logicznych z wagowymi współczynnikami do określenia relacji między kątami przyporu ewolwent w zarysie poliewolwentowym – mikroanaliza    77
      3.3.3. Określenie warunków kryterialnych i wybór wariantów zarysów poliewolwento-wych    83
      3.3.4. Zastosowanie wielowartościowych drzew logicznych do wyboru optymalnego wariantu zarysu poliewolwentowego – makroanaliza    87
    3.4. Podsumowanie, wybór optymalnego poliewolwentowego zarysu zęba    90
  4. Wydajność pomp zębatych    93
    4.1. Wydajność właściwa    93
    4.2. Pulsacja wydajności w pompach zębatych    96
      4.2.1. Konwencjonalne koła zębate o zarysie ewolwentowym i cykloidalnym    96
      4.2.2. Koła zębate o zarysie zoptymalizowanym, trójewolwentowe    99
    4.3. Optymalizacja jednostek wyporowych o zarysie trójewolwentowym    105
      4.3.1. Wprowadzenie do numerycznej optymalizacji    105
      4.3.2. Opis oprogramowania do numerycznej optymalizacji    107
      4.3.3. Sformułowanie zaleceń i wytycznych projektowych, technologicznych oraz wa-runków eksploatacyjnych    114
  5. Zasklepianie cieczy we wrębach kół zębatych    119
    5.1. Wiadomości ogólne    119
    5.2. Wpływ nadwyżki ciśnienia w przestrzeni międzyzębnej na emisję hałasu    123
    5.3. Odciążenie przestrzeni zasklepionej    125
      5.3.1. Rowki odciążające dla kół z zerowym luzem bocznym    125
      5.3.2. Dobór warunków zazębienia    126
  6. Kompensacja luzów w pompach zębatych    129
    6.1. Wiadomości ogólne    129
    6.2. Obliczenia kompensacji luzów osiowych    131
  7. Obciążenie łożysk w pompach zębatych o zarysie poliewolwentowym    135
  8. Optymalizacja technologii wykonania konstrukcji pomp o zarysie poliewolwentowym na sprawność całkowitą z wykorzystaniem logicznych struktur decyzyjnych    139
    8.1. Wprowadzenie    139
    8.2. Zdefiniowanie zakresu prac    141
    8.3. Metoda heurystyczna    141
    8.4. Sieć neuronowa    142
    8.5. Indukcyjne drzewa decyzyjne    144
    8.6. Algorytm genetyczny    146
    8.7. Ocena wyników przeprowadzonej optymalizacji technologii z wykorzystaniem logicznych struktur decyzyjnych    147
  9. Badania doświadczalne jednostek modelowych i prototypowych    153
    9.1. Obiekt badań    153
    9.2. Cel i zakres badań    155
    9.3. Stanowiska badawcze    156
      9.3.1. Pomiar hydraulicznych charakterystyk statycznych    156
      9.3.2. Pomiary wielkości akustycznych    158
      9.3.3. Pomiary wielkości wibracji    160
    9.4. Omówienie wyników badań doświadczalnych    162
  10. Podsumowanie    177
  Literatura    183
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia