Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne

-20%

Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,40  48,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

38,4048,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka monografii dotyczy (...) kwestii kluczowych z punktu widzenia społeczeństwa oraz jakości jego instytucji. Kwestie dostępu do prawa były rzadko podejmowane przez polskich socjologów prawa, w odróżnieniu od socjologów ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, gdzie stanowiły one, i nadal stanowią, ważny przedmiot badań empirycznych i debaty teoretycznej, co z kolei stanowi impuls dla rozwoju socjologii prawa jako dziedziny nauki. Ponadto recenzowana monografia w sposób niezwykle obszerny i rzetelny przedstawia całość dorobku zagranicznego oraz polskiego i jest przykładem twórczej analizy tego dorobku, opartej na istotnych kompetencjach – teoretycznych i empirycznych – jej autora. Należy dodać, iż autor monografii jest jednocześnie autorem wspomnianych rzadkich badań oraz opracowań związanych z problemem dostępu do prawa.
Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej


Temat dostępu do prawa nie został do tej pory wszechstronnie opracowany w rodzimej literaturze. Mamy rozproszone, wąskie studia, które najczęściej nie pokazują złożoności nie tylko samego zagadnienia, ale też dyskusji prowadzonych na ten temat w światowej nauce. Recenzowana pozycja wyróżnia się na tym tle jako próba całościowego ujęcia tematu. Już to powoduje, że praca Jana Winczorka niewątpliwie będzie stanowiła punkt wyjścia dla następnych prób naukowych podejmowanych w tej dziedzinie. Nie mam żadnych wątpliwości, że w polskiej literaturze naukowej podobnej pracy nie znajdziemy.
Z recenzji dr. hab. Mateusza Stępnia


Jan Winczorek, dr, jest prawnikiem i socjologiem, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu teoretycznej i empirycznej socjologii prawa. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dostępu do prawa i funkcjonowania instytucji prawnych, teorii socjologicznej i teorii prawa. W tym obszarze był doradcą wielu polskich instytucji publicznych i prywatnych.


Liczba stron422
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-65390-25-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wstęp    11
  Część I. Koncepcje dostępu do prawa     19
  Rozdział 1. Aksjologia, prakseologia i ideologia     21
  Dostęp do prawa jako dostęp do tekstu prawnego     25
  Dostęp do prawa jako prawna ochrona grup mniejszościowych     30
  Dostęp do prawa jako dostęp do sądu     32
  Dostęp do prawa jako dostęp do prawników     38
  Dostęp do prawa jako prawo człowieka     44
  Dostęp do prawa jako dostęp do sprawiedliwości     47
  Instrumentalne ujęcia dostępu do prawa     50
  Krytyka, kontrola i new public management     54
  Dostęp do prawa między centralizmem a aktywizmem     58
  Rozdział 2. Narzędzia     61
  Nieodpłatne usługi prawnicze     62
  Usługi quasi-prawnicze     68
  Nietypowe formy świadczenia usług prawniczych     72
  Informowanie o prawie i edukacja prawna     76
  Finansowanie postępowań i pomocy prawnej     85
  Efektywność i jakość sądownictwa     91
  Partycypacja i deliberacja     100
  W stronę klasyfikacji     104
  Retoryka reakcji i polityka oparta na dowodach     108
  Rozdział 3. Socjologicznoprawne teorie dostępności i niedostępności     111
  Dawniejsze ujęcia dostępu do prawa     114
  Perspektywa paths to justice     126
  Ujęcia dostępu do prawa w polskiej socjologii prawa     129
  Ujęcie dostępu do prawa w teorii systemów Niklasa Luhmanna    133
  Wnioski     138
  Część II. Ścieżki do sprawiedliwości    141
  Rozdział 4. Dostęp do prawa w badaniach zagranicznych     143
  Przemiany i uwarunkowania badań nad dostępem do prawa     144
  Doświadczanie problemów prawnych     145
  Działania podejmowane w związku z problemami prawnymi     152
  Inne obszary badań     157
  Wnioski     164
  Rozdział 5. Polskie ścieżki do sprawiedliwości     165
  Doświadczanie problemów prawnych     166
  Charakterystyka problemów prawnych     169
  Podejmowane działania     172
  Okoliczności sprzyjające posiadaniu problemów prawnych     177
  Bariery korzystania z prawa     184
  KOL, kapitalizm i hegemonia prawa     201
  Wnioski     206
  Część III. Dostęp do prawa a publiczne systemy pomocy prawnej     211
  Rozdział 6. Systemy nieodpłatnej pomocy prawnej w doświadczeniach zagranicznych     213
  Wzrastające obciążenia budżetowe – przypadek Anglii i Walii     215
  Pomoc prawna a welfare state w krajach nordyckich     217
  Pomoc prawna a jakość administracji – system holenderski     221
  Zdecentralizowane mechanizmy pomocy prawnej w USA     223
  Rozproszone mechanizmy judicare w Niemczech i Francji     225
  Konstytucyjnie uregulowana pomoc prawna w Brazylii i RPA     227
  Próby modernizacji w krajach Europy Środkowej: Litwa i Chorwacja     230
  Wnioski     232
  Rozdział 7. Ubezpieczenia ochrony prawnej – próba analizy porównawczej     235
  LEI jako metoda finansowania pomocy prawnej     237
  LEI w różnych krajach Europy     239
  Teoretyczne wyjaśnienia rozpowszechnienia LEI     242
  LEI w świetle analiz statystycznych     244
  LEI w świetle jakościowej analizy porównawczej     249
  Wnioski     254
  Rozdział 8. Modelowanie pomocy prawnej. Wnioski z polskich prac legislacyjnych     255
  Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce przed 2015 r.     257
  Główne założenia badań popytu na nieodpłatną pomoc prawną     259
  Pomiary popytu w przeddzień uchwalenia ustawy     262
  Rozwiązania w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej z 2015 r.     267
  Szacunki kosztów     271
  System nieodpłatnej pomocy prawnej po trzech latach     276
  Nowelizacja z 2018 r. i dalsze kierunki rozwoju systemu     281
  Wnioski     284
  Część IV. Komunikacyjne uwarunkowania dostępu do prawa     287
  Rozdział 9. Dlaczego w Polsce nie ma mediacji?     289
  Mediacja w świetle danych zastanych i badań polskich     291
  Postrzeganie mediacji     293
  Praktyka mediacji     297
  Wnioski     307
  Rozdział 10. Komunikacja w sądzie. Dwa studia     311
  Dwa badania komunikacji     313
  Oczekiwany model komunikacji     316
  Ograniczenia i dewiacje     320
  Oczekiwany model komunikacji w praktyce     322
  Technika uzasadniania     334
  Wnioski     342
  Zakończenie. Wykluczenie, pornografia i dostęp do prawa     345
  Wykluczenie w systemach funkcjonalnych     348
  Teoria systemów a wykluczenie prawne     350
  Wykluczenie pierwotne i wtórne     352
  Socjologia i metafory wykluczenia     357
  Kilka przykładów     360
  Wykluczenie wtórne a zróżnicowanie funkcjonalne     366
  Nędza systemów i systemy nędzy     369
  Bibliografia     377
  Indeks osób     415
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia