Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce

-20%

Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Jest to pierwsza publikacja na rynku wydawniczym poruszająca w sposób kompleksowy kwestię potrzeby poszerzenia zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej o orzeczenia sądów. Dyskusja dotycząca konieczności reformowania polskiej skargi konstytucyjnej toczy się od wielu lat. W obowiązującym stanie prawnym skargę można wnieść wyłącznie w sytuacji, gdy naruszenie konstytucyjnych wolności i praw wynika z niekonstytucyjnego przepisu zastosowanego przez sąd lub organ w sprawie skarżącego. Wnoszący skargę inicjuje więc kontrolę trybunalską jedynie nad przepisem prawa, który postrzega jako niezgodny z ustawą zasadniczą. Nie jest natomiast możliwe zaskarżenie samego rozstrzygnięcia, choćby naruszało konstytucyjne prawo skarżącego.


W publikacji poddano analizie takie zagadnienia, jak:


aktualna regulacja skargi konstytucyjnej w Polsce;
problemy związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego;
efektywność poszczególnych środków ochrony prawnej.


Autorka odwołuje się do uregulowań w zakresie skargi konstytucyjnej obowiązujących w Niemczech, Hiszpanii i Czechach, gdzie istniejąca od wielu lat instytucja skargi konstytucyjnej umożliwia obywatelom podnoszenie zarzutów naruszenia konstytucji przez organy sądowe. Poruszane w publikacji zagadnienia koncentrują się również wokół aktualnej problematyki stosowania konstytucji przez sądy i ewentualnych napięć, jakie mogą powstać w relacjach między sądownictwem a Trybunałem Konstytucyjnym, zwłaszcza w kontekście możliwej reformy mechanizmu skargowego.


Adresaci:
Monografia przeznaczona jest nie tylko dla przedstawicieli nauki, lecz również dla praktyków, którzy w pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami ochrony konstytucyjnych praw i wolności.


Liczba stron320
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-867-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Skarga konstytucyjna jako środek ochrony konstytucyjnych wolności i praw według Konstytucji RP z 1997 r. | str.    25
  1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony prawnej | str.    25
  2. Modele skargi konstytucyjnej, kryteria ich wyróżniania oraz realizowane przez nie funkcje | str.    30
  3. Polski model skargi konstytucyjnej i jego ocena w poglądach doktryny prawa konstytucyjnego | str.    38
  4. Potrzeba reformowania polskiej skargi konstytucyjnej | str.    62
  
  Rozdział II
  Zakres przedmiotowy skargi konstytucyjnej | str.    79
  1. Pojęcie zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej oraz rodzaje aktów podlegających zaskarżeniu | str.    79
  2. Skarga konstytucyjna o szerokim zakresie przedmiotowym na przykładzie Niemiec, Hiszpanii i Czech | str.    85
  2.1. Niemcy | str.    85
  2.2. Hiszpania | str.    89
  2.3. Czechy | str.    95
  3. Zakres przedmiotowy polskiej skargi konstytucyjnej | str.    99
  
  Rozdział III
  Podstawowe założenia skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str.    107
  1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w drodze skargi konstytucyjnej | str.    107
  2. Istota skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu na przykładzie Niemiec, Hiszpanii i Czech | str.    111
  2.1. Niemcy | str.    111
  2.2. Hiszpania | str.    115
  2.3. Czechy | str.    121
  3. Zagadnienie rozgraniczania kompetencji w zakresie ochrony praw jednostki między Trybunałem Konstytucyjnym a sądami na przykładzie Niemiec, Hiszpanii i Czech | str.    125
  3.1. Niemcy | str.    125
  3.2. Hiszpania | str.    129
  3.3. Czechy | str.    134
  4. Założenia dla polskiego modelu skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str.    138
  
  Rozdział IV
  Przesłanki dopuszczalności skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str.    156
  1. Subsydiarność skargi konstytucyjnej i wymóg wyczerpania drogi sądowej | str.    156
  1.1. Niemcy | str.    159
  1.2. Hiszpania | str.    163
  1.3. Czechy | str.    167
  2. Wymogi formalne skargi konstytucyjnej | str.    169
  2.1. Niemcy | str.    169
  2.2. Hiszpania | str.    170
  2.3. Czechy | str.    173
  3. Termin na wniesienie skargi konstytucyjnej | str.    174
  3.1. Niemcy | str.    174
  3.2. Hiszpania | str.    175
  3.3. Czechy | str.    178
  4. Dodatkowe przesłanki dopuszczalności o charakterze selekcyjnym przewidziane dla skargi konstytucyjnej | str.    179
  4.1. Przesłanki szczególnego zagadnienia konstytucyjnego i szczególnie niekorzystnych skutków | str.    179
  4.2. Przesłanka szczególnej doniosłości konstytucyjnej | str.    182
  5. Konieczność wprowadzenia dodatkowych przesłanek dopuszczalności skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str.    188
  
  Rozdział V
  Postępowanie w sprawie rozpoznania skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str.    193
  1. Etapy rozpoznania skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu w świetle regulacji niemieckiej, hiszpańskiej, czeskiej | str.    193
  1.1. Niemcy | str.    193
  1.2. Hiszpania | str.    197
  1.3. Czechy | str.    207
  2. Przebieg postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej w świetle aktualnej regulacji polskiej | str.    214
  2.1. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym | str.    214
  2.2. Wstępna kontrola skargi konstytucyjnej | str.    216
  2.3. Właściwe rozpoznanie skargi konstytucyjnej | str.    220
  2.4. Rozstrzygnięcie skargi konstytucyjnej | str.    227
  3. Konieczne zmiany reguł postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w przypadku wprowadzenia skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu | str.    230
  
  Rozdział VI
  Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sprawach skarg konstytucyjnych na orzeczenie sądu | str.    236
  1. Rozwiązania w zakresie skutków wyroków Trybunału Konstytucyjnego występujące w Niemczech, Hiszpanii i Czechach | str.    236
  1.1. Niemcy | str.    236
  1.2. Hiszpania | str.    246
  1.3. Czechy | str.    258
  2. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procedurze skargi konstytucyjnej w świetle aktualnej regulacji polskiej | str.    261
  3. Możliwe skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego naruszenie wywołane orzeczeniem sądu | str.    280
  
  Podsumowanie i wnioski de lege ferenda | str.    283
  
  Bibliografia | str.    299
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    313
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia