Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym

-20%

Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: pdf

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

W książce omówiono problematykę dokumentu elektronicznego jako pisma, czyli zasady jego sporządzenia, wniesienia i doręczenia, a także jako dowodu, analizując reguły oceny jego mocy i wiarygodności.


Przedstawiono:


praktyczne informacje na temat prawidłowego sposobu i zakresu wykorzystania dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym: elektronicznym oraz tradycyjnym,
zagadnienie automatyzacji czynności odnoszących się do dokumentu elektronicznego,
kwestię przekształceń i reprodukcji tego dokumentu,
konsekwencje prawne wynikające z nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym.


Adresaci:
Książka będzie szczególnie przydatna dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji publicznej, a także pracowników naukowych i studentów.


Liczba stron344
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-826-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów| str.    11
  
  Wstęp| str.    15
  
  Rozdział I
  Dokument w postępowaniu administracyjnym| str.    23
  1.1. Uwagi wstępne| str.    23
  1.2. Pojęcie dokumentu w języku potocznym| str.    24
  1.3. Zarys pojęcia dokumentu w procedurze karnej, cywilnej oraz sądowoadministracyjnej| str.    30
  1.3.1. Uwagi ogólne| str.    30
  1.3.2. Pojęcie dokumentu w postępowaniu karnym| str.    31
  1.3.3. Pojęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym| str.    35
  1.3.4. Pojęcie dokumentu w postępowaniu sądowoadministracyjnym| str.    44
  1.4. Pojęcie dokumentu w postępowaniu administracyjnym| str.    49
  1.4.1. Uwagi ogólne| str.    49
  1.4.2. Funkcje i znaczenie dokumentu w postępowaniu administracyjnym| str.    52
  1.4.3. Klasyfikacja dokumentów w postępowaniu administracyjnym| str.    56
  1.4.4. Budowa dokumentu w postępowaniu administracyjnym| str.    59
  1.4.5. Definicja dokumentu w postępowaniu administracyjnym| str.    64
  
  Rozdział II
  Charakter prawny dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym| str.    69
  2.1. Geneza dokumentu elektronicznego na tle wdrażania nowych technologii do postępowania administracyjnego| str.    69
  2.1.1. Postępowanie administracyjne w świetle kształtowania się nowoczesnej administracji publicznej| str.    69
  2.1.2. Powstanie ram prawnych informatyzacji postępowania administracyjnego| str.    74
  2.1.3. Rozwój informatyzacji postępowania administracyjnego| str.    80
  2.1.3.1. Nowelizacje prawa administracyjnego w zakresie informatyzacji w latach 2010–2013| str.    80
  2.1.3.2. Nowelizacje prawa administracyjnego w zakresie informatyzacji w latach 2014–2019| str.    84
  2.1.4. Zarys roli planowania w rozwoju elektronicznej administracji publicznej oraz informatyzacji postępowania administracyjnego| str.    93
  2.1.5. Podsumowanie| str.    96
  2.2. Definicja dokumentu elektronicznego| str.    99
  2.2.1. Dokument elektroniczny w znaczeniu ogólnym| str.    99
  2.2.2. Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym| str.    105
  2.2.2.1. Uwagi ogólne| str.    105
  2.2.2.2. Wymagania stawiane dokumentowi elektronicznemu na gruncie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne| str.    110
  2.2.2.3. Wymagania stawiane dokumentowi elektronicznemu na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego| str.    119
  2.2.2.4. Podsumowanie| str.    124
  2.3. Dokument elektroniczny a jego reprodukcje w postępowaniu administracyjnym| str.    125
  2.4. Konwersja dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym| str.    135
  2.5. Dokument elektroniczny a dokument tradycyjny w postępowaniu administracyjnym| str.    138
  
  Rozdział III
  Dokument elektroniczny a forma czynności procesowych (forma załatwienia sprawy) w postępowaniu administracyjnym| str.    143
  3.1. Forma czynności procesowych w postępowaniu administracyjnym| str.    143
  3.1.1. Uwagi ogólne| str.    143
  3.1.2. Zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym| str.    146
  3.1.3. Forma pisemna w postępowaniu administracyjnym| str.    149
  3.1.4. Forma dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym| str.    153
  3.1.5. Forma ustna, forma telefoniczna, forma za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz forma za pomocą innych środków łączności w postępowaniu administracyjnym| str.    165
  3.1.6. Automatyzacja czynności urzędowych w postępowaniu administracyjnym a dokument elektroniczny| str.    169
  3.2. Podpis elektroniczny w postępowaniu administracyjnym| str.    173
  3.2.1. Charakter prawny podpisu elektronicznego, zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego| str.    173
  3.2.2. Charakter prawny podpisu zaufanego| str.    181
  3.2.3. Charakter prawny podpisu osobistego| str.    185
  
  Rozdział IV
  Wnoszenie oraz doręczanie dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym| str.    189
  4.1. Dokument elektroniczny jako pismo (podanie) w postępowaniu administracyjnym| str.    189
  4.2. Zasady wnoszenia dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym| str.    197
  4.2.2. Metody wnoszenia dokumentu elektronicznego stanowiącego pismo w postępowaniu administracyjnym| str.    197
  4.2.2.1. Uwagi ogólne| str.    197
  4.2.2.2. Wnoszenie pisma w formie dokumentu elektronicznego drogą elektroniczną| str.    198
  4.2.2.3. Wnoszenie pisma w formie dokumentu elektronicznego drogą tradycyjną| str.    206
  4.2.3. Konsekwencje prawne nieprawidłowości we wnoszeniu oraz wad pisma w formie dokumentu elektronicznego| str.    210
  4.2.3.1. Uwagi ogólne| str.    210
  4.2.3.2. Nieprawidłowości we wnoszeniu pisma w formie dokumentu elektronicznego| str.    211
  4.2.3.3. Wady pisma w formie dokumentu elektronicznego| str.    214
  4.2.4. Potwierdzenie wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego| str.    218
  4.3. Zasady doręczania dokumentu elektronicznego stanowiącego pismo przez organ administracyjny| str.    222
  4.3.1. Warunki doręczania pisma w formie dokumentu elektronicznego drogą elektroniczną| str.    222
  4.3.2. Doręczanie pisma w formie dokumentu elektronicznego drogą elektroniczną| str.    233
  4.3.3. Konsekwencje prawne nieprawidłowości w doręczaniu pisma w formie dokumentu elektronicznego| str.    244
  4.3.4. Potwierdzenie doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego| str.    248
  
  Rozdział V
  Dokument elektroniczny jako dowód w postępowaniu administracyjnym| str.    253
  5.1. Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym| str.    253
  5.1.1. Pojęcie dowodu i jego klasyfikacja a dokument elektroniczny| str.    253
  5.1.2. Dopuszczalność dokumentu elektronicznego jako dowodu| str.    259
  5.2. Zasady przeprowadzenia dowodu z dokumentu elektronicznego| str.    268
  5.2.1. Podstawa prawna przeprowadzenia dowodu z dokumentu elektronicznego| str.    268
  5.2.2. Metody przeprowadzenia dowodu z dokumentu elektronicznego| str.    271
  5.3. Moc i wiarygodność dokumentu elektronicznego jako dowodu| str.    275
  5.3.1. Uwagi ogólne| str.    275
  5.3.2. Zasady oceny mocy i wiarygodności dokumentu elektronicznego| str.    277
  5.3.3. Dowód z dokumentu elektronicznego urzędowego| str.    282
  5.3.4. Dowód z dokumentu elektronicznego prywatnego| str.    287
  5.3.5. Podsumowanie| str.    288
  
  Rozdział VI
  Akta sprawy a dokument elektroniczny| str.    291
  6.1. Uwagi ogólne| str.    291
  6.2. Metryka sprawy| str.    292
  6.3. Zarządzanie dokumentami elektronicznymi| str.    295
  6.4. Udostępnianie akt sprawy| str.    303
  
  Wnioski końcowe| str.    311
  
  Bibliografia| str.    327
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia