Metody pomiaru realnej konwergencji gospodarczej w ujęciu regionalnym i lokalnym

Konwergencja równoległa

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor prezentuje nowatorską koncepcję równoległej konwergencji gospodarczej, proponując i omawiając alternatywne metody jej pomiaru. Konwergencję równoległą definiuje jako występowanie identycznej (nierozróżnialnej w sensie statystycznym) dynamiki procesów realnej konwergencji gospodarczej dla dwóch badanych zjawisk w analizowanym okresie. Wskazuje, że pojęcie zbieżności równoległej może być wykorzystane również w innych kontekstach, na przykład do analizy podobieństwa procesów konwergencji tego samego zjawiska w dwóch krajach, w dwóch różnych okresach lub w różnych grupach regionów. Szczegółowo omawia koncepcję i metody pomiaru konwergencji równoległej, przedstawia przykłady badań empirycznych wykorzystujących ją w zróżnicowanych kontekstach.


The author presents an innovative understanding of parallel economic convergence and proposes alternative methods of its measurement. The authors discusses examples of empirical studies that make use of the concept of parallel convergence in different contexts.


Liczba stron366
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3729-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  I. Metody pomiaru realnej konwergencji gospodarczej    17
  Rozdział 1. Konwergencja gospodarcza – alternatywne koncepcje i metody pomiaru    19
  1.1. Pojęcie realnej konwergencji w teorii ekonomii    19
  1.2. Alternatywne rodzaje konwergencji i metody ich pomiaru    24
  1.3. Region, ujęcie regionalne i lokalne, klasyfikacja NUTS    28
  1.4. Podsumowanie    34
  Rozdział 2. Konwergencja gospodarcza typu sigma, beta i rho    35
  2.1. Pomiar konwergencji sigma    36
  2.2. Pomiar konwergencji beta    43
  2.3. Pomiar konwergencji rho    46
  2.4. Identyfikacja czynników realnej konwergencji gospodarczej    46
  2.5. Pomiar konwergencji beta z wykorzystaniem danych panelowych    51
  2.6. Wady metod pomiaru konwergencji beta i sigma    53
  2.7. Przykłady zastosowania metod pomiaru konwergencji sigma i beta    55
  2.7.1. Wykorzystane dane    55
  2.7.2. Analiza zbieżności sigma    59
  2.7.3. Pomiar konwergencji sigma – scenariusz występowania konwergencji    64
  2.7.4. Pomiar konwergencji sigma – scenariusz występowania dywergencji    69
  2.7.5. Pomiar konwergencji sigma – scenariusz stabilności rozkładu dochodów    72
  2.7.6. Pomiar konwergencji beta – wszystkie scenariusze    77
  2.8. Podsumowanie    80
  Rozdział 3. Metody analizy pełnego rozkładu zmiennej w badaniach realnej konwergencji gospodarczej    81
  3.1. Wykorzystanie macierzy przejścia w analizie realnej konwergencji    82
  3.2. Estymacja jądrowa warunkowej funkcji gęstości w badaniu zbieżności    88
  3.2.1. Szacowanie warunkowej funkcji gęstości    88
  3.2.2. Wykres obszarów ufności dla rozkładu warunkowego    95
  3.2.3. Skorygowany warunkowy estymator jądrowy gęstości    97
  3.2.4. Rozkład ergodyczny dla warunkowej funkcji gęstości    98
  3.3. Przykład wykorzystania analizy pełnego rozkładu zmiennej w badaniach realnej konwergencji gospodarczej    101
  3.4. Podsumowanie    114
  Rozdział 4. Uwzględnienie efektów przestrzennych w analizie występowania realnej konwergencji gospodarczej    116
  4.1. Macierze wag przestrzennych    117
  4.2. Autokorelacja przestrzenna    119
  4.3. Przestrzenne modele regresji    121
  4.4. Podsumowanie    128
  Rozdział 5. Inne rodzaje realnej konwergencji gospodarczej    130
  5.1. Konwergencja stochastyczna    131
  5.2. Konwergencja gamma    137
  5.3. Podsumowanie    140
  II. Konwergencja równoległa    141
  Rozdział 6. Realna konwergencja równoległa i metody jej pomiaru    143
  6.1. Pojęcie równoległej konwergencji gospodarczej    144
  6.2. Pomiar równoległej konwergencji beta    147
  6.3. Testowanie równoległej konwergencji sigma    149
  6.4. Testowanie równoległej konwergencji gospodarczej z wykorzystaniem macierzy przejścia    160
  6.5. Pomiar równoległej konwergencji gospodarczej za pomocą estymatora jądrowego funkcji gęstości    165
  6.6. Przykłady wykorzystania metod pomiaru konwergencji równoległej na danych rzeczywistych i dla hipotetycznych scenariuszy    173
  6.6.1. Dane empiryczne wykorzystane w przykładach    173
  6.6.2. Analiza zbieżności równoległej sigma    173
  6.6.3. Pomiar zbieżności równoległej typu beta    177
  6.6.4. Weryfikacja zbieżności równoległej z wykorzystaniem macierzy przejścia    179
  6.6.5. Analiza zbieżności równoległej z wykorzystaniem estymatorów jądrowych funkcji gęstości    182
  6.7. Podsumowanie    186
  Rozdział 7. Równoległa konwergencja dochodu na mieszkańca i osiągnięć edukacyjnych uczniów w gminach w okresie 2003–2015    189
  7.1. Kapitał ludzki, edukacja, zamożności, konwergencja    190
  7.2. Dane statystyczne wykorzystane w badaniu    194
  7.2.1. Analiza rozkładu względnego dochodu w gminach    194
  7.2.2. Analiza rozkładu względnych wyników egzaminów    199
  7.3. Analiza równoległej konwergencji dochodu i wyników egzaminów    203
  7.3.1. Analiza równoległej konwergencja beta    203
  7.3.2. Badanie równoległej konwergencji sigma    206
  7.3.3. Analiza równoległej konwergencji w macierzach przejścia    210
  7.3.4. Równoległa konwergencja w warunkowej funkcji gęstości    219
  7.4. Podsumowanie    223
  Rozdział 8. Procesy konwergencji osiągnięć edukacyjnych w różnych ujęciach regionalnych i lokalnych w Polsce w latach 2003–2015    225
  8.1. Decentralizacja polskiego systemu oświaty a spójność terytorialna poziomu edukacji    226
  8.2. Standaryzowane egzaminy    229
  8.3. Dane statystyczne i hipotezy badawcze    230
  8.4. Analiza konwergencji osiągnięć edukacyjnych w różnych ujęciach regionalnych i lokalnych    234
  8.5. Podsumowanie    257
  Rozdział 9. Realna konwergencja dochodowa w Polsce i Hiszpanii w ujęciu regionalnym w pierwszej dekadzie po wstąpieniu do Unii Europejskiej    260
  9.1. Podobieństwa Polski i Hiszpanii    260
  9.2. Dane statystyczne i hipotezy badawcze    262
  9.3. Weryfikacja równoległej konwergencji dochodowej w Polsce i Hiszpanii    265
  9.3.1. Przegląd wcześniejszych badań    265
  9.3.2. Analiza kartograficzna    266
  9.3.3. Równoległa konwergencja typu sigma    272
  9.3.4. Równoległa konwergencja beta    278
  9.3.5. Równoległa konwergencja – macierze przejścia    281
  9.3.6. Równoległa konwergencja – estymacja jądrowa    288
  9.4. Podsumowanie    294
  Rozdział 10. Dojazdy do pracy a regionalna konwergencja dochodowa w polskich podregionach    297
  10.1. Niedoskonałości PKB na mieszkańca jako miary zamożności na poziomie krajów i regionów    297
  10.2. Metoda korekty regionalnych PKB    299
  10.3. Analiza równoległej konwergencji regionalnej dla PKB per capita przed i po korekcie    314
  10.4. Podsumowanie    329
  Podsumowanie i wnioski    331
  Bibliografia    335
  Spis rysunków    354
  Spis tabel    361
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia