Wybór studiów. Rola preferencji kosztów i korzyści

-20%

Wybór studiów. Rola preferencji kosztów i korzyści

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,80  36,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,8036,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Omawiana książka stanowi próbę kompleksowego, a zarazem ściśle naukowego zbadania uwarunkowań wyborów edukacyjnych związanych z podejmowaniem studiów wyższych w Polsce. Na polskim rynku jest to książka unikatowa i nowatorska ze względu na holistyczne ujęcie, rygor metodologiczny i zakres danych objętych badaniem. Warto również podkreślić, że zespół autorski, obejmujący, wraz z redaktorami naukowymi siedem osób, składa się z wybitnych badaczy rynku pracy i problemów edukacyjnych.
dr hab. Mikołaj Herbst


Pracę oceniam bardzo wysoko. Jestem przekonany, że będzie to publikacja chętnie wykorzystywana nie tylko przez ekonomistów, lecz także przez specjalistów zajmujących się systemem edukacji, rozwojem kapitału ludzkiego, politykami publicznymi i ogólnie rozwojem społeczno-ekonomicznym kraju. (…)
Cieszę się, że tematyka edukacyjna zainteresowała grono utalentowanych badaczy, w większości młodych jeszcze ekonomistów z czołowego ośrodka badań ekonomicznych w kraju, jakim jest niewątpliwie Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. (…)
W sferze edukacji zaangażowane są olbrzymie środki publiczne i prywatne. Poprawa efektywności ich wykorzystania to ważne zadanie dla ekonomistów. Temu służą między innymi wysokiej jakości badania naukowe. Omawiana książka wpisuje się w ten nurt badań i jest znakomitym osiągnięciem.
prof. dr hab. Jerzy Wilkin


Urszula Sztanderska – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor UW od 2002 roku, autorka i współautorka ponad 140 publikacji naukowych, głównie na temat funkcjonowania rynku pracy i jego związków z procesami makroekonomicznymi. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in.: bezrobocie, w tym zwłaszcza strukturalne, współzależność edukacji i rynku pracy, instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy, a od niedawna również ekonomię edukacji.
Gabriela Grotkowska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. Jest autorką ponad 60 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, kierowała kilkoma projektami badawczymi, a jej zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności empirycznej analizy funkcjonowania rynku pracy, związków rynku pracy z otwarciem gospodarki, specyfiki sektora publicznego w kontekście zatrudnienia i wynagrodzeń, a także ekonomii edukacji i powiązań decyzji edukacyjnych z karierą zawodową.
Pozostali autorzy: Mikołaj Czajkowski, Tomasz Gajderowicz, Marek Giergiczny. Jerzy Mycielski, Leszek Wincenciak


Liczba stron248
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-870-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Urszula Sztanderska, Gabriela Grotkowska
  Wprowadzenie     9
  Gabriela Grotkowska
  1. Ewolucja popytu na studia w Polsce  21
  Gabriela Grotkowska, Tomasz Gajderowicz, Leszek Wincenciak
  2. Źródła informacji i metodologiczne podstawy badań     33
  2.1. Źrodła danych zastanych wykorzystanych w badaniach     33
  2.1.1. Informacje na temat wyborow edukacyjnych na poziomie
  wyższym     34
  2.1.2. Informacje o nakładach prywatnych na kształcenie na poziomie
  wyższym     41
  2.1.3. Informacje do oszacowania kosztow alternatywnych kształcenia
  na poziomie wyższym  44
  2.2. Własne badanie terenowe     47
  2.3. Podsumowanie     54
  Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Marek Giergiczny
  3. Preferencje młodzieży dotyczące studiowania w świetle literatury
  teoretycznej i empirycznej  57
  3.1. Wprowadzenie  57
  3.2. Preferencje młodzieży wobec usług edukacyjnych w ujęciu teoretycznym    58
  3.3. Wybory Polakow dotyczące studiowania w świetle literatury empirycznej    74
  3.4. Podsumowanie     78
  Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Marek Giergiczny, Jerzy Mycielski
  4. Metody modelowania preferencji dotyczących studiów wyższych:
  zastosowane podejście     81
  4.1. Wprowadzenie  81
  4.2. Modelowanie preferencji ujawnionych w rzeczywistych wyborach
  kandydatow na studia     84
  4.2.1. Kluczowe problemy w modelowaniu preferencji ujawnionych  84
  4.2.2. Model wyboru studiow wyższych wykorzystany w badaniach
  empirycznych     86
  4.3. Modelowanie preferencji deklarowanych   99
  4.3.1. Metoda wyboru warunkowego  100
  4.3.2. Metody wyceny warunkowej  104
  4.4. Podsumowanie     107
  Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Jerzy Mycielski
  5. Preferencje ujawnione w rzeczywistych wyborach: model wyboru
  kierunków studiów     109
  5.1. Determinanty wyborow edukacyjnych w świetle danych zastanych  109
  5.2. Determinanty wyborow edukacyjnych w świetle specjalnego badania
  terenowego     111
  5.3. Podsumowanie     119
  Tomasz Gajderowicz, Mikołaj Czajkowski, Marek Giergiczny
  6. Preferencje deklarowane dotyczące studiów
  w świetle wyników badania terenowego  123
  6.1. Wprowadzenie  123
  6.2. Bezpośrednio deklarowane preferencje  123
  6.3. Preferencje dotyczące studiow wyższych na podstawie badań opartych
  na hipotetycznych sytuacjach wyboru     134
  6.4. Podsumowanie     148
  Leszek Wincenciak
  7. Wartość wykształcenia wyższego w Polsce  155
  7.1. Wprowadzenie  155
  7.2. Przegląd badań teoretycznych i empirycznych     156
  7.3. Koszty ponoszone w związku ze studiowaniem  163
  7.3.1. Koszty bezpośrednie     163
  7.3.2. Koszty alternatywne  166
  7.4. Wartość bieżąca netto oraz wewnętrzna stopa zwrotu z wykształcenia
  wyższego – analiza przekrojowa  169
  7.4.1. Założenia badawcze  169
  7.4.2. Wartość wykształcenia wyższego i stopa zwrotu w populacji
  ogołem     171
  7.4.3. Wartość wykształcenia wyższego i stopa zwrotu według płci,
  grup kierunkow kształcenia oraz rodzaju ukończonej szkoły
  wyższej     173
  7.5. Podsumowanie     182
  Urszula Sztanderska, Gabriela Grotkowska
  8. Preferencje, korzyści i koszty studiowania  185
  8.1. Przedmiot, założenia i metody prezentowanych badań  185
  8.2. Rezultaty i ich implikacje  191
  Bibliografia     201
  Dodatek. Wyniki analizy determinant wyboru kierunku studiów
  z wykorzystaniem danych zastanych     213
  Badanie Ekonomicznej Aktywności Ludności  213
  Diagnoza Społeczna     219
  Bilans Kapitału Ludzkiego  221
  Polski Generalny Sondaż Społeczny     223
  Program „Pierwsza Praca” – Absolwent  224
  Aneks statystyczny  227
  Noty o autorach     241
  Indeks nazwisk  243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia