Instytucje polityczne i proces budżetowy

-20%

Instytucje polityczne i proces budżetowy

Przeciwdziałanie tragedii wspólnych zasobów fiskalnych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,20  34,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,2034,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor przedstawia czynniki, które wpływają na politykę budżetową w państwach rozwiniętych, w tym w Polsce. Wykorzystuje koncepcje z obszaru ekonomii politycznej, odnoszące się do działania podmiotów sfery publicznej, uzupełniając je narzędziami nowoczesnej analizy instytucjonalnej. Tak ukształtowany warsztat badawczy pozwala mu odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu instytucje polityczne oraz reguły fiskalne są w stanie oddziaływać na podmioty uczestniczące w procesie budżetowym i ograniczać generowaną przez nie, zgodnie z koncepcją „tragedii wspólnych zasobów fiskalnych”, presję na zwiększanie wydatków publicznych. Analiza potwierdza, że tego rodzaju instytucje mają do odegrania niebagatelną rolę w kontrolowaniu wydatków budżetu państwa.


Książkę oceniam bardzo wysoko (…). Wnosi ona wartościowy wkład w badania nad rolą instytucji w kształtowaniu polityki fiskalnej. Problem wspólnych zasobów jest jednym z kluczowych zjawisk wpływających na negatywne postrzeganie polityki fiskalnej, mających ważne konsekwencje makroekonomiczne.
Z recenzji dr. hab. Michała Mackiewicza, prof. UŁ


Analiza przeprowadzona w książce pomaga lepiej zrozumieć kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w okresie transformacji oraz pozwala na wyciągnięcie wniosków, które mogą i powinny być wykorzystane do wzmocnienia finansów publicznych. Niesie ona istotną wartość poznawczą zarówno dla osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą, jak i ekonomistów.
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Rzońcy, prof. SGH


Liczba stron284
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-65390-21-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Podziękowania     9
  Wprowadzenie     11
  Uzasadnienie wyboru tematu  11
  Wartość dodana pracy     13
  Struktura monografii  15
  Rozdział    1
  Teorie funkcjonowania sfery publicznej w aspekcie kształtowania
  wydatków publicznych  17
  1.1. Zarys historii podejść teoretycznych do analizy sektora publicznego  18
  1.2. Czemu służą finanse publiczne – perspektywa normatywna  21
  1.3. Szkielet analizy założeń behawioralnych  23
  1.4. Tragedia wspólnych zasobów budżetowych     29
  1.5. Relacja mocodawca–pełnomocnik     42
  1.6. Działalność grup interesu oraz istota teorii politycznego cyklu
  koniunkturalnego     48
  1.7. Podsumowanie     53
  Rozdział    2
  Instytucje a wydatki budżetowe – ujęcie teoretyczne  55
  2.1. Założenia teorii nowej ekonomii instytucjonalnej w powiązaniu
  z klasyczną teorią instytucjonalizmu  56
  2.1.1. Fundamenty nowego instytucjonalizmu     56
  2.1.2. Instytucje – definicje i perspektywa integrująca     57
  2.2. Pojęcie instytucji jako reguł strukturyzujących działania podmiotów
  politycznych  60
  2.2.1. Obszar analizy instytucjonalnej     60
  2.2.2. Instytucjonalizm racjonalnego wyboru  63
  2.2.3. Instytucjonalizm historyczny  64
  2.2.4. Instytucjonalizm socjologiczny     65
  2.2.5. Problem zmiany instytucjonalnej     67
  2.2.6. Rodzaje instytucji strukturyzujących proces polityczny  68
  2.3. Instytucje jako podstawy działań politycznych – podejście nowej
  ekonomii politycznej  71
  2.4. Instytucje kreacji i legitymizacji władzy (instytucje wyborcze)  73
  2.4.1. Zasięg (wielkość) okręgu wyborczego  74
  2.4.2. Formuła wyborcza  76
  2.4.3. Struktura list wyborczych   76
  2.4.4. Selektorat i wygrywająca koalicja – wpływ względnej szerokości
  bazy wyborczej na wydatki budżetowe    78
  2.4.5. Wybrane wyniki badań nad wpływem instytucji legitymizacji
  władzy na wydatki publiczne   82
  2.5. Instytucje relacji wewnętrznych   83
  2.5.1. Systemy prezydenckie i parlamentarne     84
  2.5.2. Znaczenie podmiotów mogących blokować politykę     85
  2.5.3. Rola administracji publicznej     88
  2.5.4. Problem państwa federalnego     91
  2.5.5. Wybrane wyniki badań nad wpływem instytucji relacji
  wewnętrznych na wydatki publiczne     92
  2.6. Instytucje relacji zewnętrznych     93
  2.6.1. Rozważania ogólne     93
  2.6.2. Liczba „punktów wpływu” jako determinanta poziomu realizacji
  interesów grupowych   95
  2.6.3. Wybrane wyniki badań nad wpływem instytucji relacji
  zewnętrznych na wydatki publiczne   97
  2.7. Reguły procesu budżetowego jako instytucje niższego rzędu   97
  2.7.1. Rola instytucji determinujących układ podmiotów w ramach
  procesu budżetowego   98
  2.7.2. Standardy przygotowywania budżetu państwa  100
  2.7.3. Numeryczne reguły fiskalne     101
  2.7.4. Wybrane wyniki badań nad wpływem reguł procesu
  budżetowego na wydatki publiczne  102
  2.8. Podsumowanie – hipotezy wpływu instytucji na kształt procesu
  budżetowego     103
  Rozdział    3
  Kształt i konsekwencje funkcjonowania systemu instytucji regulujących
  proces kształtowania wydatków budżetowych w Polsce     110
  3.1. Ewolucja kształtu systemu instytucji ustrojowych potencjalnie
  wpływających na wydatki budżetowe w III RP w latach 1989–2000     111
  3.1.1. Instytucje legitymizacji władzy (mechanizmy jej wyłaniania)     111
  3.1.2. Instytucje relacji wewnętrznych     113
  3.1.3. Instytucje relacji zewnętrznych  119
  3.2. Kształtowanie się instytucji ustrojowych mających wpływ na wydatki
  budżetowe po 2000 r. i stan obecny  129
  3.2.1. Instytucje legitymizacji władzy  129
  3.2.2. Instytucje relacji wewnętrznych     133
  3.2.3. Instytucje relacji zewnętrznych  144
  3.3. System instytucji niższego poziomu ingerujących w proces budżetowy –
  reguły fiskalne  156
  3.4. Podsumowanie     166
  Rozdział    4
  Porównanie instytucji politycznych, fiskalnych i analiza ich konsekwencji
  w krajach OECD i UE oraz wnioski dla Polski  170
  4.1. Zmienne operacyjne     171
  4.1.1. Instytucje legitymizacji władzy  172
  4.1.2. Instytucje relacji wewnętrznych     176
  4.1.3. Instytucje relacji zewnętrznych  180
  4.1.4. Reguły budżetowe  182
  4.1.5. Zmienne kontrolne     183
  4.1.6. Operacjonalizacja zmiennych zależnych     184
  4.1.7. Generalne założenia metodologiczne  184
  4.2. Analiza eksploracyjna zmiennych oraz ich relacji
  do wydatków budżetowych     186
  4.2.1. Zmiany wydatków budżetowych jako przybliżenie intensywności
  działań państwa     186
  4.2.2. Instytucje ustrojowe (legitymizacji władzy, relacji wewnętrznych
  i zewnętrznych)     191
  4.2.3. Centralizacja procesu budżetowego  201
  4.2.4. Instytucje niższego rzędu (reguły fiskalne)  209
  4.2.5. Zmienne kontrolne     226
  4.3. Analiza determinant wydatków budżetowych  228
  4.3.1. Metodyka badania panelowego     228
  4.3.2. Wyniki badania panelowego  230
  4.4. Wnioski dla Polski  235
  4.4.1. Typologia reżimów finansów publicznych i miejsce Polski  237
  4.4.2. Instytucjonalne podobieństwa i różnice w porównaniu z innymi
  krajami  240
  4.4.3. Wzajemna kompatybilność funkcjonujących instytucji z punktu
  widzenia przeciwdziałania tragedii wspólnych zasobów     245
  4.5. Podsumowanie     247
  Zakończenie  249
  Bibliografia     254
  Załącznik 1. Charakterystyka zmiennych wybranych do pierwotnej
  analizy eksploracyjnej     269
  Spis rycin  274
  Spis tabel  277
  Indeks nazwisk  279
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia