Kierunki wpływu funduszy unii europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający

-20%

Kierunki wpływu funduszy unii europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,80  36,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,8036,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka odpowiada m.in. na pytania:
• Czym jest rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny i jakie jest jego miejsce w teorii ekonomii?
• Jak można mierzyć rozwój oraz jaka jest pozycja Polski i jej regionów w tym zakresie?
• Jak dotychczasowe wykorzystanie funduszy UE (w latach 2007–2015) wpływało na rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny w Polsce i jej regionach i jakie można z tego wyciągnąć wnioski na lata 2014–2020?


Dorota Murzyn zaprezentowała nowatorskie ujęcie problemu wpływu funduszy unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy krajów i regionów. Podjęła się oceny poziomu rozwoju inteligentnego, inkluzywnego oraz zrównoważonego w sposób syntetyczny, przy uwzględnieniu wszystkich polityk UE, określonych zgodnie z pozycjami jej budżetu. (…)
Bardzo ciekawa, przejrzyście, zrozumiale i konsekwentnie skonstruowana monografia. Imponująca jest dyscyplina i konsekwencja w realizacji założonych celów.
Z recenzji wydawniczej prof. UEK dr hab. Joanny Kudełko


Tematyka wybrana przed Autorkę stanowi niewątpliwie interesujący i ważny obszar badań naukowych zarówno w Europie, jak też w Polsce. Korzyści wynikające z inwestycji z budżetu UE, koncentrujących zaledwie około 1% dochodu narodowego Unii Europejskiej, są bowiem rejestrowane w wielu sferach i lokalizacjach, czasami odległych od miejsca i sfery interwencji podejmowanej ze środków UE. Efekt mnożnikowy, demonstracyjny oraz związany z rozpowszechnianiem najlepszych praktyk jest także znaczący. (…)
Zaproponowana przez Autorkę struktura pracy jest zgrabna. Oczywiście gros wartości dodanej jest zawarte w rozdziale czwartym, rozdział trzeci budzi szacunek ze względu na przedarcie się przez wszystkie tytuły (kierunki) aktywności Unii Europejskiej.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jacka Szlachty


Dorota Murzyn – doktor nauk o polityce, magister ekonomii, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe obejmują: politykę gospodarczą, rozwój społeczno-gospodarczy, finanse publiczne, integrację europejską, politykę spójności Unii Europejskiej. Opublikowała m.in. książki: Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski (2010), Politics, Society and the Economy in Contemporary Poland: An Introduction (wspólnie z D. Kasprowicz i G. Forysiem, 2016).


Liczba stron360
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-969-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie     7
  Rozdział 1. Inteligentny, zrównoważony, sprzyjający włączeniu
  społecznemu rozwój a teoria rozwoju gospodarczego     13
  1.1. Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego     13
  1.1.1. Wzrost i rozwój gospodarczy w ujęciu krajowym
  i regionalnym     13
  1.1.2. Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego     16
  1.1.3. Teoria rozwoju regionalnego     27
  1.2. Rozwój inteligentny     35
  1.3. Rozwój zrównoważony     47
  1.4. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inkluzywny)     56
  1.5. Pomiar rozwoju gospodarczego i społecznego na poziomie
  kraju i regionów     67
  Rozdział 2. Budżet UE jako narzędzie realizacji strategii na rzecz
  inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
  włączeniu społecznemu     77
  2.1. Strategia Europa 2020 – nowy plan rozwoju dla Unii Europejskiej     77
  2.2. Budżet Unii Europejskiej     88
  2.3. Budżet UE jako instrument realizacji polityki wspólnotowej     100
  2.4. Perspektywa finansowa 2014–2020     108
  2.5. Budżet UE a Polska     113
  Rozdział 3. Fundusze i polityka UE dla rozwoju inteligentnego,
  zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu     129
  3.1. Fundusze polityki spójności     129
  3.1.1. Cele i zasady polityki spójności     129
  3.1.2. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności jako instrumenty
  polityki spójności UE     146
  3.1.3. Fundusze polityki spójności w Polsce     154
  3.2. Fundusze polityki rolnej     161
  3.2.1. Cele i zasady wspólnej polityki rolnej UE     161
  3.2.2. Fundusze wspólnej polityki rolnej     166
  3.2.3. Fundusze WPR w Polsce     170
  3.3. Europejski Fundusz Morski i Rybacki     177
  3.3.1. Cele, zasady i instrumenty polityki rybołówstwa UE     177
  3.3.2. Wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce     181
  3.4. Fundusze i programy w obszarze konkurencyjności     184
  3.5. Fundusze i programy w obszarze bezpieczeństwa i obywatelstwa     194
  3.6. Fundusze i programy w obszarze „Globalny wymiar Europy”     204
  3.7. Pozostałe instrumenty     208
  Rozdział 4. Realizacja celów strategii Europa 2020 w Polsce
  i jej regionach     214
  4.1. Kierunki wpływu funduszy UE na rozwój inteligentny w Polsce     214
  4.1.1. Pomiar inteligentnego rozwoju i pozycja Polski
  w tym zakresie     214
  4.1.2. Pozycja regionów Polski w zakresie rozwoju inteligentnego     230
  4.1.3. Kierunki wpływu funduszy UE na inteligentny rozwój
  regionów Polski     234
  4.2. Kierunki wpływu funduszy UE na rozwój zrównoważony
  w Polsce     244
  4.2.1. Pomiar zrównoważonego rozwoju i pozycja Polski
  w tym zakresie     244
  4.2.2. Pozycja regionów Polski w zakresie rozwoju
  zrównoważonego     253
  4.2.3. Kierunki wpływu funduszy UE na zrównoważony
  rozwój regionów Polski     258
  4.3. Kierunki wpływu funduszy UE na rozwój inkluzywny w Polsce     268
  4.3.1. Pomiar rozwoju inkluzywnego i pozycja Polski
  w tym zakresie     268
  4.3.2. Pozycja regionów Polski w zakresie rozwoju inkluzywnego     282
  4.3.3. Kierunki wpływu funduszy UE na inkluzywny rozwój
  regionów Polski     285
  4.4. Wnioski i rekomendacje     295
  Zakończenie     301
  Bibliografia     307
  Wykaz skrótów     337
  Wykaz rycin     342
  Wykaz tabel     344
  Indeks nazwisk     349
  Indeks rzeczowy    356
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia