Imperium tekstu

-20%

Imperium tekstu

Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,80  46,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

36,8046,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Marcin Matczak jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się teorią interpretacji prawniczej i problematyką stosowania prawa przez sądy. W najnowszej książce przedstawia koncepcję wykładni i stosowania prawa, zgodnie z którą prawo postuluje całościową wizję świata, a zadaniem prawnika jest jej pełna realizacja. Oznacza to, że prawidłowa wykładnia prawa nie może być formalistyczna, ale musi realizować całościowy cel prawa, uwzględniać zmiany, które zachodzą w naszej wiedzy o świecie i języku, a także oceniać praktyczne konsekwencje decyzji interpretacyjnej. W tej koncepcji wykładni prawnik nie jest jedynie „ustami ustawy”, ale pełni dużo ważniejszą rolę: we współpracy z prawodawcą tworzy rzeczywistość, w której chce żyć dane społeczeństwo.


Ta książka dowodzi, że o trudnych problemach można pisać w sposób jasny i komunikatywny. W połączeniu z rozległą wiedzą Autora, nie tylko teoretycznoprawną, ale również filozoficzną, oraz polemicznymi inklinacjami daje to pracę wielowątkową, i choć problemowo niełatwą, to jednak taką, którą z satysfakcją się czyta – która swoją dyskursywnością i oryginalnością formułowanych poglądów po prostu czytającego wciąga. Ponadto czytelnik ma przekonanie, że jest to praca ważna, poznawczo doniosła nie tylko z punktu widzenia osiągnięć polskiej teorii i filozofii prawa.
z recenzji prof. Andrzeja Batora


Praca jest wyrazem i pochodną niezwykłej erudycji Autora, zarówno w wymiarze teorii języka, jak i teorii prawa. Fascynująca intelektualnie jest analityczna konfrontacja zjawiska ze sfery języka i zjawiska ze sfery rezultatu jego użycia. Podkreślić pragnę znaczenie koncepcji „imperium tekstu” dla istoty wykładni prawa. To jest – z mojej perspektywy jako byłego sędziego – ten rodzaj wywodu, który powinien być przedmiotem obowiązkowej lektury każdego adepta sztuki sądzenia. Także dlatego, że kolejny raz ukazuje – nie dla każdego oczywiste – znaczenie teorii prawa dla praktyki prawniczej.
z recenzji prof. Mirosława Wyrzykowskiego


Liczba stron416
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-65390-86-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Słowo wstępne    11
  Wprowadzenie metodologiczne    17
  1. Język jako struktura kontra język jako użycie (zdarzenie)    17
  2. Internalizm semantyczny kontra eksternalizm semantyczny    24
  3. Mowa (oralność) kontra tekst (pisemność) jako modele języka    30
  4. Tekst prawny jako fundament rozważań    35
  Część I. Krytyka teorii zastanych
  Rozdział 1. Intencja prawodawcy – analiza krytyczna    41
  1.1. Wprowadzenie    41
  1.2. Paradygmat Grice’owski w prawoznawstwie    41
  1.3. Krytyka paradygmatu Grice’owskiego    44
  1.4. Niemożliwość interpretacji konwersacyjnej    57
  1.5. Nieadekwatność klasycznej teorii aktów mowy do analizy języka
  pisanego    59
  1.6. Błędy synchroniczności i adyskursywności w analizie języka prawnego    66
  1.7. Podsumowanie    71
  Rozdział 2. Intencja legislacyjna jako illokucyjna intencja minimalna    73
  2.1. Wprowadzenie    73
  2.2. Trzy aspekty aktu mowy i związane z nimi intencje    73
  2.3. Pisemność w prawie a intencja legislacyjna    76
  2.4. Intencja legislacyjna jako intencja illokucyjna    77
  2.5. Przykłady nierozróżniania trzech typów intencji    81
  2.6. Intencje a motywy    82
  2.7. Intencja legislacyjna a Arystotelesowskie pojęcie „telos”    86
  2.8. Trzy rodzaje intencji a tzw. intencja zbiorowa    88
  2.9. Intencja legislacyjna a problem z normatywnością (po raz pierwszy)    90
  2.10. Podsumowanie    93
  Rozdział 3. Prawodawca a tekst prawny    95
  3.1. Wprowadzenie    95
  3.2. Skąd się bierze znaczenie tekstu prawnego?    95
  3.3. Historia użyć jako determinanta znaczenia. Koncepcja lineaży    97
  3.4. Semioza Peirce’a i rośnięcie znaków    106
  3.5. Koncepcje Millikan i Peirce’a a prawoznawstwo    110
  3.6. Argumenty przeciwko eksternalizmowi semantycznemu    112
  3.7. Tekst prawny jako artefakt    116
  3.8. Podsumowanie    119
  Rozdział 4. Przepis prawny a norma prawna – analiza krytyczna    121
  4.1. Wprowadzenie    121
  4.2. Problem atomizmu syntaktycznego    121
  4.3. Dyskursywność reguł prawnych w koncepcji M. Zielińskiego    123
  4.4. Ontologiczny status normy prawnej: wyrażenie czy znaczenie wyrażenia?    126
  4.5. Struktura znaczenia zamiast struktury wyrażenia    132
  4.6. Norma prawna jako znaczenie zbioru przepisów prawnych a obraz świata    142
  4.7. Norma jako reprezentacja mentalna a tradycyjne ujęcie normy prawnej    148
  4.8. Podsumowanie    154
  Część II. Proponowana teoria
  Rozdział 5. Tekst prawny jako opis świata możliwego postulowanego przez
  prawodawcę    157
  5.1. Wprowadzenie    157
  5.2. Tekst prawny a przyszłość danego społeczeństwa    158
  5.3. Główne tezy koncepcji    161
  5.4. Tworzenie prawa jako opisywanie świata postulowanego    179
  5.5. Opisowość języka prawa a problem z normatywnością (po raz drugi)    192
  5.6. Podsumowanie    197
  Rozdział 6. Świat tekstu prawnego    199
  6.1. Wprowadzenie    199
  6.2. Czym jest świat tekstu prawnego – teoria światów możliwych    201
  6.3. Założenia co do cech świata możliwego postulowanego przez tekst prawny    203
  6.4. Argumentacja prawnicza a cechy świata możliwego tekstu prawnego    217
  6.5. Świat możliwy postulowany przez tekst prawny a tzw. ważenie zasad    237
  6.6. Świat tekstu prawnego a tzw. fakty instytucjonalne    242
  6.7. Podsumowanie    250
  Część III. Teoria w praktyce
  Rozdział 7. Interpretacja prawnicza jako rekonstrukcja świata tekstu prawnego    255
  7.1. Wprowadzenie    255
  7.2. Interpretacja prawa jako konstruowanie reprezentacji mentalnej świata
  tekstu prawnego    256
  7.3. Nowe ujęcie zwykłego znaczenia tekstu prawnego    262
  7.4. Tekstualizm „wyrafinowany” – nieformalistyczna wizja interpretacji
  prawniczej    276
  7.5. Wykładnia systemowa. Koherencja lokalna i koherencja globalna
  w interpretacji prawniczej    282
  7.6. Miejsce wykładni celowościowej i funkcjonalnej w omawianej teorii    288
  7.7. Dynamiczność interpretacji prawniczej    294
  7.8. Podsumowanie: hermeneutyczny charakter interpretacji prawniczej    310
  Rozdział 8. Stosowanie prawa jako urzeczywistnianie świata tekstu prawnego    315
  8.1. Wprowadzenie    315
  8.2. Etapy stosowania prawa w świetle prezentowanej teorii    316
  8.3. Praktyka prawnicza sensu stricto i sensu largo    326
  8.4. Wąskie i szerokie rozumienie praktyki prawniczej    332
  8.5. Tradycja prawnicza a proces stosowania prawa    334
  8.6. Precedensowość w języku prawnym    342
  8.7. Orzeczenia sądów zagranicznych jako precedensy niewiążące    344
  8.8. Podsumowanie    348
  Rozdział 9. Rola prawników w odtwarzaniu obrazu świata tekstu prawnego    351
  9.1. Wprowadzenie    351
  9.2. Reguła uznania jako precedensowa praktyka prawnicza    351
  9.3. Umysł prawnika a dyskrecjonalność w urzeczywistnianiu świata tekstu
  prawnego    378
  9.4. Podsumowanie    385
  Zakończenie    389
  Bibliografia    395
  Indeks nazwisk    411
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia