“Be future” — Old and Modern Views on FUTURE: Typological, Diachronic, and Psycholinguistic Aspects

“Be future” — Old and Modern Views on FUTURE: Typological, Diachronic, and Psycholinguistic Aspects

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia podejmuje zagadnienie charakterystyki temporalnej zdań, a w szczególności kategorii czasu przyszłego. Jakkolwiek mogłoby się wydawać, że każda wypowiedź, z racji funkcji informowania o zjawiskach w świecie pozajęzykowym, musi przekazywać informację temporalną, spora część wypowiedzi znajduje się poza kategorią czasu. Stąd czas, ogólnie rozumiany jako kategoria zdarzeń będących treścią danej wypowiedzi, która służy określeniu relacji temporalnych pomiędzy samym zdarzeniem i momentem, który jest punktem odniesienia, od dawna stanowi przedmiot badań i sporów, zarówno w obrębie językoznawstwa, jak i innych nauk, w tym przede wszystkim filozofii. Czas przyszły zajmuje w tych debatach szczególne miejsce, bowiem w odróżnieniu od czasu przeszłego i teraźniejszego, zdania w czasie przyszłym nie są zdaniami faktywnymi i nie poddają się w momencie wypowiedzenia falsyfikacji, przez co czas przyszły jest w większym niż pozostałe czasy stopniu używany w różnych funkcjach nietemporalnych, a przede wszystkim w funkcjach modalnych. Językowym refleksem szczególnego statusu czasu przyszłego są nietypowe w porównaniu z innymi czasami wykładniki czasu przyszłego, często obserwowane w językach z kategorią czasu gramatycznego. Autorka opiera swoje badania na szerokim materiale źródłowym, uwzględniając języki nieeuropejskie, śledząc rozwój badanych konstrukcji od wczesnych etapów badanych języków po współczesność, a także sięga po eksperymenty psycholingwistyczne dla rozstrzygnięcia istotnego pytania badawczego, jakim jest pytanie o naturę oboczności formy bezokolicznikowej i imiesłowowej czasownika leksykalnego w konstrukcji złożonego czasu przyszłego w języku polskim.


Liczba stron504
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2702-1
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  List of tables     9
  List of figures     11
  Abbreviations     15
  Preface     19
  CHAPTER 1. Introduction     23
    1.1 Setting the scene     23
    1.2 Introducing the puzzles     24
    1.3 Posing research questions     29
    1.4 Developing a research plan – Or how this work is structured     31
  CHAPTER 2. TENSE (and FUTURE): An interdisciplinary and crosslinguistic perspective 33
    2.1 A short introduction to basic terms     33
    2.2 Is temporality and/or mental time travel unique to humans?     35
    2.3 Can there exist truly tenseless languages?     39
      2.3.1 Alternative means of expressing temporality     40
        2.3.1.1 Temporally unmarked verbs and their interpretation    40
        2.3.1.2 Different types of predicates and their default temporal interpretation    43
          2.3.1.2.1 Lexical aspect versus viewpoint aspect     43
          2.3.1.2.2 Pragmatic principles for default temporal interpretation    45
          2.3.1.2.3 Default temporal interpretation – Some examples    47
        2.3.1.3 The role of viewpoint (grammatical) aspect     50
      2.3.2 Tense in tenseless languages?     55
        2.3.2.1 Evidence for covert tense – Not genuinely tenseless?    56
          2.3.2.1.1 A covert nonfuture tense in St’át’imcets     56
          2.3.2.1.2 A covert instantaneous present tense in Blackfoot    60
          2.3.2.2 Arguments against covert tense – Genuinely tenseless languages?    65
      2.3.3 TP in tenseless languages?    69
    2.4 Tense as a licenser of case?    75
      2.4.1 Arguments in favor     75
      2.4.2 Arguments against     78
    2.5 Is Tense an exclusively verbal category?    81
      2.5.1 Crosslinguistic facts    81
      2.5.2 Possible analyses     85
    2.6 What counts as tense and how many different tenses are there?     90
      2.6.1 Tense as an inflectional category?     90
      2.6.2 Different tense distinctions – Graded tenses    94
    2.7 Is future a tense?     103
      2.7.1 The marked status of future tense     104
      2.7.2 The nature of future tense     112
    2.8 Chapter conclusions     130
  CHAPTER 3. FUTURE: A diachronic perspective 133
    3.1 Introduction    133
    3.2 Diachronic sources of future markers     135
      3.2.1 Primary futures – Diachronic paths of development     136
      3.2.2 Aspectual futures     139
        3.2.2.1 Imperfective futures     139
        3.2.2.2 Perfective futures     140
    3.3 Perfective presents as futures from a diachronic perspective     146
    3.4 Slavic compound future constructions from a diachronic perspective    157
      3.4.1 General overview     157
      3.4.2 Compound futures in the oldest Slavic texts     158
      3.4.3 The origin and development of compound WANT-futures in Slavic    166
        3.4.3.1 WANT-futures in non-Slavic Balkan languages     166
        3.4.3.2 WANT-futures in Slavic Balkan languages     170
        3.4.3.3 WANT-futures: Concluding remarks    174
      3.4.4 Compound BE-futures in Slavic languages     179
        3.4.4.1 General overview     179
        3.4.4.2 The origin and development of BE-futures in Slavic     182
          3.4.4.2.1 The etymology of BE     182
          3.4.4.2.2 The structural source of the Slavic BE-futures     183
          3.4.4.2.3 Early textual evidence     184
          3.4.4.2.4 Obligation/predestination as a possible pathway to future    188
          3.4.4.2.5 Change of state as a possible pathway to future     194
          3.4.4.2.6 Futurum exactum or future perfect as a possible pathway to future    196
          3.4.4.2.7 The problem of the participial imperfective future    199
        3.4.4.3 BE-futures: Concluding remarks    214
    3.5 Chapter conclusions     219
  CHAPTER 4. FUTURE: A theoretical (semantic and syntactic) perspective     227
    4.1 Introduction     227
    4.2 Syntactic differences between Bulgarian, Slovenian, and Polish futures     228
      4.2.1 Bulgarian future     228
      4.2.2 Slovenian and Polish compound futures     235
    4.3 Derivation of future time reference in Bulgarian, Slovenian, and Polish future constructions     245
      4.3.1 Futures in Bulgarian    246
        4.3.1.1 Some observations – First thoughts     246
        4.3.1.2 Towards an account     249
        4.3.1.3 A more promising account     253
          4.3.1.3.1 Some background     253
          4.3.1.3.2 A stepwise development of an analysis     255
        4.3.1.4 Concluding remarks: A possible revision/modification of the proposed account     268
      4.3.2 Futures in Slovenian and Polish    273
        4.3.2.1 Modal uses – Covert modality     273
        4.3.2.2 Deriving future time reference in the Slovenian future constructions    277
          4.3.2.2.1 Rivero and Milojević Sheppard’s (2016) suggestion    277
          4.3.2.2.2 Błaszczak and Klimek-Jankowska’s (2012; 2013a) proposal    280
        4.3.2.3 Deriving future time reference in the Polish future constructions     284
          4.3.2.3.1 Błaszczak et al.’s (2012; 2014) proposal     286
          4.3.2.3.2 Ruda’s (2014) proposal     296
        4.3.2.4 Interim summary     300
    4.4 Futures and futurates and the role of a plan     302
      4.4.1 Contexts in which perfective futures are more suitable     303
      4.4.2 Contexts in which imperfective futures are more suitable     308
      4.4.3 Futurates and the role of a plan     311
        4.4.3.1 The notion of a plan     316
        4.4.3.2 Deriving future time reference in futurates     318
      4.4.4 Putting all observations together – Providing an account of preferences in the use of futurates and ([pfv] and [ipfv]) futures    319
    4.5 Chapter conclusions: A general picture of the future    321
  CHAPTER 5. FUTURE: A neuro- and psycholinguistic perspective 335
    5.1 Introduction    335
    5.2 Two types of compound future in Polish – One or two different syntactic structures?    340
      5.2.1 The current proposal: A uniform treatment of future constructions in Polish    340
      5.2.2 An alternative proposal: A nonuniform treatment of future constructions    341
      5.2.3 Periphrastic futures: A mono- or biclausal analysis?     342
        5.2.3.1 Negation-based diagnostics for biclausality – Predictions     344
        5.2.3.2 Checking the predictions    347
        5.2.3.3 Conclusion     350
    5.3 Psycholinguistic methods – Event-related brain potentials     351
      5.3.1 Event-related brain potential (ERP) method     351
      5.3.2 Language-related ERP components     354
    5.4 ERP studies relevant for the current research questions     361
      5.4.1 ERP studies related to the processing of tense/aspect morphology     362
      5.4.2 Effects of morphological complexity on electrophysiological markers of grammatical processing    366
      5.4.3 Grammatical illusions – Some relevant observations     368
      5.4.4 Electrophysiological processing of ungrammatical sentences with two anomalies – Some relevant observations    373
    5.5 Predictions for the current ERP study     375
    5.6 The description of the current ERP study    383
      5.6.1 The experimental design     384
      5.6.2 Language material     386
      5.6.3 Participants     389
      5.6.4 Procedure    390
      5.6.5 EEG recordings     392
      5.6.6 Data processing     393
      5.6.7 Data analysis     394
    5.7 Results of the current ERP study and discussion     395
      5.7.1 Results    395
        5.7.1.1 Behavioral data     395
        5.7.1.2 ERP data     399
      5.7.2 Discussion     401
    5.8 General discussion and conclusion    424
  CHAPTER 6. Conclusions     437
  References    449
  Appendix     477
    Appendix A. ERP study on the processing of compound futures in Polish: Experimental material    477
    Appendix B. ERP study on the processing of compound futures in Polish: Grand average ERP patterns     479
    Appendix C. ERP study on the processing of compound futures in Polish: Post-hoc analyses     487
  Index of subjects    497
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia