Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim

-20%

Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

W opracowaniu szczegółowo omówiono zagadnienia odnoszące się do miejsca, metody i treści regulacji umowy przewozu w prawie krajowym oraz do sposobu określenia relacji pomiędzy regulacją krajową a aktami prawa międzynarodowego i unijnego.


Przedmiotem poszczególnych rozdziałów są problemy dotyczące m.in.:


istoty umowy przewozu osób, jej zawarcia oraz wykonania,
przewozu przesyłek bagażowych,
odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób i ustalenia wysokości odszkodowania,
istoty umowy przewozu rzeczy, jej zawarcia oraz wykonania,
odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek oraz
dochodzenia roszczeń z umowy przewozu.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, menedżerów wszystkich szczebli, pracowników firm przewozowych, spedycyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz nadawców i odbiorców przesyłek.


Liczba stron232
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-853-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    13
  Rozdział I. Ewolucja źródeł prawa dotyczących umowy przewozu pochodzących od prawodawcy krajowego    15
   1. Kodeks cywilny    15
   2. Ustawa – Prawo przewozowe    17
   2.1. Geneza ustawy – Prawo przewozowe    17
   2.2. Ewolucja ustawy – Prawo przewozowe    19
   2.3. Stan obecny – ogólna charakterystyka ustawy    23
   2.4. Ogólna ocena aktualnego stanu ustawy    25
  Rozdział II. Model regulacji umowy przewozu w prawie wewnętrznym    27
   1. Uwagi wstępne    27
   2. Miejsce regulacji    29
   3. Charakter i zakres regulacji umowy przewozu w Kodeksie cywilnym    32
   4. Unifikacja czy gałęziowy charakter regulacji?    35
   4.1. Uwagi ogólne    35
   4.2. Metoda unifikacji prawa krajowego z prawem międzynarodowym    36
   4.2.1. Przewozy drogowe dotyczące przesyłek    38
   4.2.2. Przewozy kolejowe    40
   4.2.3. Przewozy lotnicze    41
   4.2.4. Przewozy wodne śródlądowe    43
   5. Regulacja przewozów multimodalnych    43
  Rozdział III. Umowa przewozu osób – zawarcie i wykonanie    47
   1. Źródła prawa w zakresie umowy przewozu osób    47
   2. Istota umowy przewozu osób    59
   3. Zawarcie umowy przewozu osób, bilet    61
   4. Jednostronna zmiana lub odstąpienie od umowy przez podróżnego    64
   5. Wykonanie umowy przewozu osób    67
   6. Przewóz przesyłek bagażowych    70
  Rozdział IV. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób. Ustalenie wysokości odszkodowania    73
   1. Zakres regulacji    73
   2. Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia pasażera    75
   3. Odpowiedzialność za szkody w przewożonym bagażu    89
   4. Odpowiedzialność za niezachowanie terminu przewozu    103
  Rozdział V. Umowa przewozu rzeczy – zawarcie i wykonanie    115
   1. Uwagi ogólne o umowie przewozu rzeczy    115
   2. Zawarcie umowy przewozu rzeczy    116
   3. Wykonanie umowy przewozu rzeczy    117
   3.1. Czynności poprzedzające przemieszczenie przesyłki    117
   3.1.1. Przygotowanie rzeczy do przewozu    117
   3.1.2. Deklaracja wartości przesyłki    120
   3.1.3. Czynności ładunkowe i zabezpieczające    122
   3.1.4. Sprawdzenie stanu przesyłki    124
   3.2. List przewozowy    126
   3.2.1. Uwagi ogólne, obowiązek sporządzenia listu przewozowego    126
   3.2.2. Treść listu przewozowego    127
   3.2.3. Forma listu przewozowego    129
   3.2.4. List przewozowy jako dowód    130
   3.3. Sytuacja uczestników przewozu na etapie translokacji przesyłki    133
   3.3.1. Wybór trasy i czasu przewozu    133
   3.3.2. Dysponowanie przesyłką    134
   3.3.2.1. Uwagi ogólne    134
   3.3.2.2. Uprawnienia związane z dysponowaniem przesyłką    135
   3.3.2.3. Podmiot uprawniony    138
   3.3.2.4. Warunki skorzystania z uprawnienia    141
   3.3.2.5. Ograniczenia w dysponowaniu przesyłką    142
   3.4. Przeszkody w przewozie    143
   3.4.1. Uwagi ogólne    143
   3.4.2. Obowiązek zażądania instrukcji    144
   3.4.3. Likwidacja przesyłki    146
   3.4.4. Należności przewoźnika    148
   3.5. Zakończenie przewozu    148
   3.5.1. Awizacja i przedawizacja    148
   3.5.2. Sytuacja prawna odbiorcy    149
   3.5.2.1. Uprawnienia odbiorcy    149
   3.5.2.2. Obowiązki odbiorcy    150
   3.5.3. Przeszkody w wydaniu    153
   3.5.3.1. Uwagi ogólne    153
   3.5.3.2. Zakres obowiązków przewoźnika    154
   3.5.3.3. Podmiot uprawniony do wydawania instrukcji i wymogi ich skuteczności    155
  Rozdział VI. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek    157
   1. Uwagi wprowadzające    157
   2. Zakres regulacji    158
   3. Charakter przepisów o odpowiedzialności przewoźnika    160
   4. Odpowiedzialność za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie    161
   5. Odpowiedzialność z innych tytułów    169
   6. Ustalenie wysokości odszkodowania    170
   Rozdział VII. Dochodzenie roszczeń    183
   1. Uwagi wprowadzające    183
   2. Akty staranności odbiorcy    184
   3. Środki dowodowe służące wykazaniu szkody w substancji przesyłki    192
   4. Droga reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym    195
   5. Legitymacja do dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika    201
   6. Terminy przedawnienia roszczeń    207
   7. Dochodzenie roszczeń pomiędzy przewoźnikami    209
  Podsumowanie    215
  Bibliografia    223
  Autorzy    229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia