Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

-20%

Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.


W opracowaniu omówiono m.in. problematykę :


statusu i składu rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
kompetencji członków rady nadzorczej,
zakazu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w określonych sytuacjach,
działalności rady nadzorczej,
wpływu rady nadzorczej na zarząd spółki, szczególnie na powoływanie i odwoływanie członków zarządu.


Autorka uwzględniła nie tylko regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania spółek handlowych na gruncie Kodeksu spółek handlowych, lecz także prawa administracyjnego. Ponadto wyjaśniła kwestię ograniczeń wobec osób pretendujących do wykonywania funkcji członka rady nadzorczej spółki komunalnej określonych w wielu regulacjach dotyczących sfery ustrojowej samorządu terytorialnego i w pragmatykach służbowych odnoszących się do pracowników samorządowych i innych osób, które wykonują zadania publiczne. Znajomość ograniczeń wobec osób wykonujących funkcje członków organu nadzorczego spółki jest niezbędna przede wszystkim dla prawidłowego ukonstytuowania się tego organu w spółce komunalnej.


Adresaci:
Książka zainteresuje sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji.


Liczba stron220
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-757-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  Rozdział    1
  Status i skład rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str.    15
  1.1. Obowiązek ustanowienia rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str.    15
  1.2. Minimalny skład rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str.    19
  1.3. Powołanie członków rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str.    21
  1.4. Kadencja członków rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str.    28
  1.4.1. Zasada kadencyjności rady nadzorczej – zagadnienia wstępne | str.    28
  1.4.2. Czas trwania kadencji członków rady nadzorczej spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego | str.    35
  1.4.3. Czas trwania kadencji członków rady nadzorczej spółek z mniejszościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego | str.    38
  1.5. Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej w związku z upływem kadencji | str.    41
  1.6. Rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej | str.    46
  
  Rozdział    2
  Kwalifikacje członków rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str.    61
  2.1. Kwalifikacje kandydatów na członków rad nadzorczych na gruncie ustawy o gospodarce komunalnej | str.    61
  2.2. Kwalifikacje kandydata na członka rady nadzorczej na gruncie Kodeksu spółek handlowych | str.    71
  2.2.1. Kodeksowe wymogi kompetencyjne wobec kandydata na członka rady nadzorczej – zagadnienia wstępne | str.    71
  2.2.2. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych jako członek rady nadzorczej | str.    73
  2.2.3. Niekaralność warunkiem wykonywania funkcji członka rady nadzorczej | str.    78
  2.2.3.1. Uzasadnienie wprowadzenia zakazu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej | str.    78
  2.2.3.2. Skutek skazania za przestępstwo określone w art. 18 § 2 k.s.h | str.    83
  2.2.3.3. Czas trwania zakazu określonego w art. 18 § 2 k.s.h | str.    88
  
  Rozdział    3
  Zakazy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str.    91
  3.1. Zakaz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego na gruncie samorządowych przepisów ustrojowych | str.    91
  3.2. Zakaz sprawowania funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy antykorupcyjnej | str.    99
  3.3. Zakaz łączenia stanowisk na gruncie Kodeksu spółek handlowych | str.    112
  3.3.1. Zakaz łączenia stanowisk na gruncie art. 214 i art. 387 k.s.h. – zagadnienia wstępne | str.    112
  3.3.2. Kategorie osób objętych zakazem łączenia stanowisk | str.    116
  
  Rozdział    4
  Sprawowanie przez radę nadzorczą stałego nadzoru nad działalnością spółki | str.    129
  4.1. Nadzór i kontrola rady nadzorczej – zagadnienia wstępne | str.    129
  4.2. Zakres czynności rady nadzorczej w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością spółki | str.    132
  4.3. Prawo badania dokumentów spółki, żądania sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywania rewizji stanu majątku spółki | str.    141
  4.4. Prawo rady nadzorczej do korzystania z pomocy osób trzecich | str.    143
  4.5. Zakaz wydawania przez radę nadzorczą wiążących poleceń zarządowi | str.    147
  4.6. Indywidualne prawo nadzoru członka rady nadzorczej w spółce z o.o. | str.    153
  
  Rozdział    5
  Wpływ rady nadzorczej na skład i funkcjonowanie zarządu spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str.    155
  5.1. Powołanie i odwołanie członków zarządu jako wyłączna kompetencja rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego | str.    155
  5.2. Wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków zarządu spółki | str.    161
  5.2.1. Uzasadnienie wprowadzenia zakazu działalności konkurencyjnej dla członków zarządu spółki | str.    161
  5.2.2. Istota zakazu działalności konkurencyjnej członka zarządu spółki | str.    163
  5.2.3. Zakres zakazu działalności konkurencyjnej członków zarządu | str.    170
  5.2.4. Wyrażenie zgody przez radę nadzorczą na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka zarządu spółki | str.    172
  5.2.5. Forma zgody na działalność konkurencyjną członków zarządu spółki | str.    176
  5.3. Prawo rady nadzorczej do reprezentacji spółki w umowach i sporach pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu | str.    177
  5.3.1. Uzasadnienie wprowadzenia szczególnych zasad do reprezentacji spółki | str.    179
  5.3.2. Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą przy zawieraniu umów przez spółkę z członkiem zarządu | str.    180
  5.3.3. Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą przy zaistnieniu sporów między członkiem zarządu a spółką | str.    183
  5.3.4. Sposób reprezentacji rady nadzorczej w umowach i sporach między spółką a członkiem jej zarządu | str.    185
  5.3.5. Skutki naruszenia reguł reprezentacji spółki | str.    199
  
  Zakończenie | str.    203
  
  Bibliografia | str.    205
  
  Wykaz źródeł prawa | str.    213
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    215
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia