Zarządzanie projektem

-25%

Zarządzanie projektem

1 ocena

Wydawca:

PWE

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,18  58,90

Format: pdf

44,1858,90

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, aby ich pozytywne rezultaty przełożyć na przyszły sukces organizacji. Zarządzanie projektami we współczesnym świecie nabrało więc szczególnego znaczenia, zwłaszcza w obliczu intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Obecnie stanowi ono rozbudowaną i kompletną dziedzinę wiedzy, charakteryzującą się m.in. sprawdzonymi w praktyce metodami oraz efektywnym systemem kształcenia. Bardzo istotna jest także rola menedżerów projektu (osób o szczególnych predyspozycjach osobowościowych), którzy muszą mieć na tyle wysokie kwalifikacje, aby sprawnie zarządzać takimi podstawowymi parametrami projektu, jak: zamierzony wynik, zakres, koszty, zasoby, czas, jakość, ryzyko. Właśnie m.in. Tym zagadnieniom jest poświęcona niniejsza książka.


Liczba stron376
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-208-2399-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wstęp
  Rozdział 1. Podstawy zarządzania projektem
  1.1. Projekt, jego istota i cechy charakterystyczne
  1.2. Historia wiedzy o zarządzaniu projektem
  1.3. Podstawowe parametry projektów
  1.4. Rodzaje projektów i ich cykl życia
  1.5. Inicjowanie projektu, rozpoznanie i opis potrzeby
  1.6. Definiowanie projektu i jego struktura logiczna
  1.7. Produkty projektu, wymagania funkcjonalne i techniczne
  1.8. Zakres projektu, struktura podziału pracy
  1.9. Procesy w cyklu życia projektu
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 2. Organizacyjne aspekty zarządzania projektem
  2.1. Rozpoczynanie projektu, kierownik projektu — obowiązki i kwalifikacje
  2.2. Dobór zespołu projektowego i podział pracy
  2.3. Interesariusze projektu i ich rola w projekcie
  2.4. Struktury organizacyjne przy realizacji projektów
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 3. Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie
  3.1. Metody zarządzania projektami (elementy teorii grafów)
  3.2. Techniki sieciowe
  3.2.1. Wyodrębnienie elementów składowych
  3.2.2. Ustalenie relacji między elementami składowymi
  3.2.3. Sieci CPM
  3.2.4. Sieci PERT
  3.3. Zarządzanie czasem
  3.3.1. Określenie czasów trwania elementów składowych projektu
  3.3.2. Wyznaczenie zapasów czasu i ścieżki krytycznej
  3.4. Zarządzanie zasobami
  3.4.1. Przydział zasobów materialnych, technicznych oraz ludzkich
  3.4.2. Zagadnienie ograniczeń w zarządzaniu zasobami projektu
  3.5. Harmonogram projektu, wykres Gantta
  3.6. Optymalizacja planu projektu
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 4. Zarządzanie finansami w projekcie
  4.1. Wprowadzenie do zarządzania finansami w projekcie
  4.2. Planowanie kosztów projektu, metody
  4.3. Budżet projektu, rodzaje budżetów
  4.4. Przepływ środków finansowych w projekcie
  4.5. Realizacja projektu w ujęciu finansowym
  4.5.1. Zabezpieczanie źródeł finansowania
  4.5.2. Ewidencja kosztów
  4.5.3. Monitorowanie i kontrola ponoszonych kosztów
  4.6. Ocena realizacji projektu
  4.6.1. Analiza wartości uzyskanej
  4.6.2. Szacunek kosztu zakończenia projektu
  4.7. Ocena efektywności finansowej realizacji projektu
  4.8. Podsumowanie
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 5. Jakość projektu
  5.1. Jakość procesu realizacji projektu
  5.2. Jakość wyniku projektu
  5.3. Metody pomiaru jakości projektu
  5.4. Zarządzanie jakością w projekcie
  5.4.1. Narzędzia i techniki
  5.4.2. Normy ISO 10006
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 6. Ryzyko w projekcie
  6.1. Istota i przyczyny ryzyka
  6.2. Identyfikacja i ocena ryzyka, macierz ryzyka
  6.3. Procesy zarządzania ryzykiem
  6.4. Reagowanie na ryzyko
  Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 7. Wdrażanie prac projektowych
  7.1. Realizacja projektu
  7.1.1. Zatwierdzenie projektu
  7.1.2. Zarządzanie postępem prac i uaktualnianie harmonogramu prac
  7.1.3. Przegląd projektu: czas realizacji projektu, pracochłonność, koszty
  7.2. Zarządzanie zmianą w projekcie
  7.2.1. Klasyfikacja zmian
  7.2.2. Zatwierdzanie zmian
  7.2.3. Dokumentacja zmiany
  7.3. Komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu
  7.3.1. Znaczenie i rola komunikacji w projekcie
  7.3.2. Planowanie przepływu informacji w projekcie
  7.3.3. Rodzaje i metody komunikacji w projekcie
  7.4. Metody sprawozdawczości podczas realizacji projektu
  7.4.1. Rodzaje dokumentów sprawozdawczych
  7.4.2. Raportowanie przebiegu projektu
  7.4.3. Raport zamykający projekt
  7.5. Ocena i zamknięcie projektu
  7.5.1. Ocena postępu prac w projekcie
  7.5.2. Weryfikacja projektu
  7.5.3. Zamknięcie projektu
  7.5.4. Przegląd powykonawczy projektu
  Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 8. Metodyki zarządzania projektami — przegląd
  8.1. Metodyka według PMBOK Guide
  8.2. Metodyka PRINCE2TM
  8.3. Metodyka ZCP
  8.4. Metodyka według IPMA
  8.5. Metodyki adaptacyjne — zwinne
  8.6. Podsumowanie
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 9. Informatyczne systemy zarządzania projektami
  9.1. Istota komputerowego wspomagania zarządzania projektami
  9.1.1. Możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami
  9.1.2. Kryteria wyboru narzędzi do zarządzania projektami
  9.2. Komputerowe wspomaganie realizacji projektu
  9.2.1. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem systemów ERP i PDM
  9.2.2. Aplikacje zarządzania projektami
  9.2.3. Kierunki rozwoju oprogramowań do zarządzania projektami
  9.3. Przykład wykorzystania oprogramowania Microsoft Project do zarządzania projektem
  9.3.1. Definiowanie zadań projektu
  9.3.2. Definiowanie zasobów w projekcie
  9.3.3. Przydzielanie zasobów do zadań
  9.3.4. Utworzenie harmonogramu projektu
  9.3.5. Definiowanie kosztów projektu
  9.3.6. Śledzenie postępów projektu
  9.3.7. Raportowanie przebiegu projektu
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 10. Konkursy i przetargi
  10.1. Wybór wniosku projektowego do dofinansowania — tryb konkursowy uruchamiania wdrażania projektu
  10.2. Procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 11. Przykłady projektów
  11.1. Projekty inwestycyjne twarde
  11.2. Projekty organizacyjne miękkie
  
  Podsumowanie
  
  Słownik ważniejszych pojęć
  
  Bibliografia
  
  Indeks
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia