Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju

-15%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

130,05  153,00

Format: pdf

130,05153,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest wszechstronnym opracowaniem najistotniejszych zagadnień z dziedziny kryminologii. Autorzy, związani z Białostocką Szkołą Kryminologii oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych, w przystępny sposób przedstawiają problemy przestępczości i patologii społecznych.


W książce opisano m.in.:


genezę oraz trendy i tendencje rozwojowe kryminologii na świecie,
rozwój kryminologii w Polsce,
metody badań w kryminologii,
teorie kryminologiczne,
wybrane zagadnienia profilaktyki kryminologicznej.


Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa, przestępczość okołotransplantacyjna, cyberprzestępczość, przestępczość stadionowa czy przestępczość na szkodę środowiska.


Atutem książki jest uwzględnienie w jej treści założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, ukierunkowanych na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska w kontekście zapobiegania przestępczości.


Prezentowane treści uzupełnione są licznymi elementami graficznymi, co pomoże zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, kryminologii, bezpieczeństwa narodowego, socjologii, pedagogiki oraz resocjalizacji, adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz praktyków zajmujących się w ramach swojej pracy zawodowej zapobieganiem przestępczości i innymi patologiami społecznymi.


Liczba stron1008
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-341-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW .....................................    11
   SŁOWO WSTĘPNE .....................................    15
   CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO KRYMINOLOGII
   ROZDZIAŁ I. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE KRYMINOLOGII JAKO NAUKI (Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik-Makaruk) ..............    21
   § 1. Nauka kryminologii .....................................    22
   § 2. Przestępstwo .....................................    40
   § 3. Przestępca .....................................    43
   § 4. Przestępczość .....................................    46
   § 5. Patologie społeczne .....................................    47
   § 6. Ofiara .....................................    49
   § 7. Relacje kryminologii z innymi naukami .....................................    53
   ROZDZIAŁ II. ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRZESTĘPCZOŚCI (Magdalena Perkowska) .....................................    67
   § 1. Statystyki kryminalne .....................................    71
   § 2. Badania sondażowe .....................................    79
   § 3. „Ciemna liczba” przestępstw .....................................    81
   ROZDZIAŁ III. GENEZA ORAZ TRENDY I TENDENCJE ROZWOJOWE KRYMINOLOGII NA ŚWIECIE (Emil W. Pływaczewski) .............    85
   § 1. Ewolucja kryminologii na świecie .....................................    86
   § 2. Kierunki i fazy rozwoju kryminologii .....................................    96
   § 3. Organizacje między narodowe i stowarzyszenia .....................................    100
   ROZDZIAŁ IV. ROZWÓJ KRYMINOLOGII W POLSCE. KIERUNKI KLASYCZNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH (Emil W. Pływaczewski) .....    123
   § 1. Polska rozbiorowa .....................................    124
   § 2. Okres między wojenny (1918–1939) .....................................    126
   § 3. Od okresu powojennego do 1969 r. .....................................    132
   § 4. Lata 1970–1989 .....................................    143
   § 5. Lata 90. do końca XX w. .....................................    151
   § 6. Kierunki klasycznych badań kryminologicznych. Nauczanie kryminologii w Polsce w XXI w. .....................................    157
   ROZDZIAŁ V. BIAŁOSTOCKA SZKOŁA KRYMINOLOGII – NOWE KIERUNKI, METODY I PERSPEKTYWY BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH (Emil W. Pływaczewski) .....................................    165
   § 1. Interdyscyplinarne badania nad bezpieczeństwem obywateli .....................................    166
   § 2. Pozbawianie sprawców owoców przestępstw .....................................    167
   § 3. Badania w zakresie problematyki medycyny transplantacyjnej .....................................    168
   § 4. Badania porównawcze w nowej między narodowej serii wydawniczej .....................................    174
   § 5. Interdyscyplinarne badania o charakterze skoordynowanym, ich etapy i poziomy .....................................    176
   § 6. Koncepcja matrycy doskonałości badań naukowych – paradygmat Białostockiej Szkoły Kryminologii .....................................    191
   ROZDZIAŁ VI. METODY BADAŃ W KRYMINOLOGII (Ewa Glińska) .....................................    197
   § 1. Uwagi wprowadzające .....................................    198
   § 2. Etapy procesu badawczego .....................................    203
   § 3. Techniki badawcze w kryminologii .....................................    220
   ROZDZIAŁ VII. TEORIE KRYMINOLOGICZNE (Emil W. Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz) .....................................    239
   § 1. Teorie biologiczne .....................................    245
   § 2. Teorie psychologiczne .....................................    255
   § 3. Teorie socjologiczne .....................................    262
   § 4. Teorie biosocjalne (biosocjologiczne) .....................................    282
   § 5. Etiologia przestępczości według wybranych polskich kryminologów .....................................    285
   ROZDZIAŁ VIII. WYBRANE ZAGADNIENIA PROFILAKTYKI KRYMINOLOGICZNEJ (Wojciech Filipkowski) .....................................    289
   § 1. Profilaktyka – zagadnienia ogólne dotyczące profilaktyki .....................................    290
   § 2. Zapobieganie przestępczości i patologiom społecznym .....................................    294
   § 3. Charakterystyka prewencji .....................................    305
   CZĘŚĆ II. WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE
   ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE (Katarzyna Laskowska) .....................................    311
   § 1. Statystyczny obraz przestępczości ujawnionej w Polsce w latach 1924–1938 .....................................    312
   § 2. Statystyczny obraz przestępczości ujawnionej w Polsce w latach 1954–1969 .....................................    314
   § 3. Statystyczny obraz przestępczości stwierdzonej w Polsce w latach 1970–2017 .....................................    316
   § 4. Geografia przestępczości .....................................    323
   ROZDZIAŁ II. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) .....................................    327
   § 1. Fenomen przestępczości nieletnich .....................................    328
   § 2. Etiologia przestępczości nieletnich .....................................    339
   § 3. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich .....................................    342
   ROZDZIAŁ III. PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET (Katarzyna Laskowska) .....................................    347
   § 1. Dynamika i struktura przestępczości kobiet .....................................    348
   § 2. Etiologia przestępczości kobiet .....................................    356
   § 3. Profilaktyka przestępczości kobiet .....................................    359
   ROZDZIAŁ IV. PRZESTĘPCZOŚĆ CUDZOZIEMCÓW (Magdalena Perkowska) .....................................    363
   § 1. Fenomen zjawiska przestępczości cudzoziemców w Polsce .....................................    365
   § 2. Etiologia zjawiska .....................................    379
   § 3. Profilaktyka przestępczości cudzoziemców .....................................    381
   ROZDZIAŁ V. PRZESTĘPCZOŚĆ OSADZONYCH (Magdalena Perkowska) .....................................    387
   § 1. Fenomen zjawiska przestępczości osadzonych w jedno stkach penitencjarnych w Polsce .....................................    389
   § 2. Etiologia przestępczości osadzonych .....................................    398
   § 3. Profilaktyka przestępczości osadzonych .....................................    401
   ROZDZIAŁ VI. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA (Magdalena Perkowska) .....................................    407
   § 1. Fenomen zjawiska przestępczości kryminalnej w Polsce .....................................    408
   § 2. Etiologia przestępczości kryminalnej .....................................    416
   § 3. Profilaktyka przestępczości kryminalnej .....................................    420
   ROZDZIAŁ VII. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA (Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Katarzyna Laskowska) .........    427
   § 1. Fenomen przestępczości zorganizowanej .....................................    428
   § 2. Etiologia rozwoju przestępczości zorganizowanej w Polsce .....................................    447
   § 3. Profilaktyka przestępczości zorganizowanej .....................................    453
   ROZDZIAŁ VIII. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA (Katarzyna Laskowska) .....................................    461
   § 1. Fenomen przestępczości narkotykowej .....................................    462
   § 2. Etiologia przestępczości narkotykowej .....................................    477
   § 3. Profilaktyka przestępczości narkotykowej .....................................    478
   ROZDZIAŁ IX. PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA (Wojciech Filipkowski) .....................................    483
   § 1. Fenomen przestępczości gospodarczej .....................................    484
   § 2. Etiologia przestępczości gospodarczej .....................................    497
   § 3. Profilaktyka przestępczości gospodarczej .....................................    502
   ROZDZIAŁ X. PRZESTĘPCZOŚĆ Z UŻYCIEM KOMPUTERÓW I ICH SIECI (Wojciech Filipkowski) .....................................    511
   § 1. Fenomen przestępczości z użyciem komputerów i ich sieci .....................................    512
   § 2. Etiologia zjawiska przestępczości z użyciem komputerów i ich sieci .....................................    525
   § 3. Profilaktyka przestępczości komputerów i ich sieci .....................................    526
   ROZDZIAŁ XI. WYPADKI DROGOWE (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) .....................................    535
   § 1. Fenomen wypadków drogowych .....................................    536
   § 2. Etiologia wypadków drogowych .....................................    581
   § 3. Przeciwdziałanie wypadkom drogowym .....................................    589
   ROZDZIAŁ XII. PRZESTĘPCZOŚĆ STADIONOWA (Wojciech Filipkowski) .....................................    595
   § 1. Fenomen przestępczości stadionowej .....................................    596
   § 2. Etiologia przestępczości stadionowej .....................................    603
   § 3. Profilaktyka przestępczości stadionowej .....................................    607
   ROZDZIAŁ XIII. PRZESTĘPCZOŚĆ MOTYWOWANA NIENAWIŚCIĄ (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) .....................................    617
   § 1. Fenomen przestępczości motywowanej nienawiścią .....................................    618
   § 2. Etiologia przestępczości motywowanej nienawiścią .....................................    658
   § 3. Profilaktyka przestępczości motywowanej nienawiścią .....................................    661
   ROZDZIAŁ XIV. PRZESTĘPCZOŚĆ SEKSUALNA (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) .....................................    667
   § 1. Fenomen przestępczości seksualnej .....................................    668
   § 2. Etiologia przestępczości seksualnej .....................................    724
   § 3. Profilaktyka przestępczości seksualnej .....................................    728
   ROZDZIAŁ XV. PRZESTĘPCZOŚĆ OKOŁOTRANSPLANTACYJNA (Ewa M. Guzik-Makaruk) .....................................    735
   § 1. Przestępczość okołotransplantacyjna – wprowadzenie do problematyki .....................................    736
   § 2. Przestępczość okołotransplantacyjna – aspekty kryminologiczne .....................................    737
   ROZDZIAŁ XVI. PRZESTĘPCZOŚĆ NA SZKODĘ ŚRODOWISKA (Ewa M. Guzik-Makaruk) .....................................    769
   § 1. Przestępczość na szkodę środowiska – wprowadzenie do problematyki .....................................    770
   § 2. Przestępczość na szkodę środowiska – aspekty kryminologiczne .....................................    773
   ROZDZIAŁ XVII. PATOLOGIE SPOŁECZNE POWIĄZANE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ (Katarzyna Laskowska) .....................................    803
   § 1. Fenomen patologii społecznych w Polsce .....................................    804
   § 2. Etiologia rozwoju patologii społecznych w Polsce .....................................    815
   § 3. Profilaktyka patologii społecznych .....................................    817
   CZĘŚĆ III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTW NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI
   ROZDZIAŁ I. MILENIJNE CELE ROZWOJU 2000–2015 I EFEKTY ICH REALIZACJI (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) .....................................    823
   § 1. Raport Milenijny .....................................    825
   § 2. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych .....................................    833
   § 3. Milenijne Cele Rozwoju .....................................    835
   § 4. Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju .....................................    836
   ROZDZIAŁ II. PRIORYTETY AGENDY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2030 (Sławomir Redo) .....................................    843
   ROZDZIAŁ III. KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW (Sławomir Redo) ......................    861
   § 1. Bieda .....................................    862
   § 2. Mniej nierówności .....................................    864
   § 3. Głód .....................................    868
   § 4. Zdrowie i jakość życia .....................................    870
   § 5. Edukacja .....................................    874
   § 6. Równość płci .....................................    879
   § 7. Prawa człowieka a bezpieczeństwo .....................................    881
   § 8. Pokój, sprawiedliwość oraz skuteczne i odpowiedzialne instytucje (samo)rządowe .....................................    884
   § 9. Kultura prawości a trendy demo graficzne 2030–2060 .....................................    887
   ROZDZIAŁ IV. KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY WZROSTU GOSPODARCZEGO (Sławomir Redo) .....................................    891
   § 1. Przemysł, innowacyjność, infrastruktura .....................................    892
   § 2. Pomoc techniczna .....................................    896
   § 3. Zrównoważone miasta i lokalne społeczności .....................................    897
   § 4. Włączanie społeczne .....................................    897
   § 5. Partycypacja w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i zagospodarowywaniu osiedli .....................................    899
   § 6. Partnerstwo na rzecz celów .....................................    900
   § 7. Inkluzywny wzrost gospodarczy i godna praca .....................................    902
   ROZDZIAŁ V. KRYMINOLOGICZNE I PROFILAKTYCZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA (Sławomir Redo) .....................................    911
   § 1. Akcja klimatyczna .....................................    912
   § 2. Ochrona zasobów naturalnych i środowiska przed degradacją .....................................    915
   § 3. Wzrost gospodarczy i podział korzyści .....................................    917
   § 4. Rozwój społeczny, zapobieganie przestępczości i „Zero tolerancji” .....................................    919
   § 5. Nowe formy polityki „Zero tolerancji” .....................................    926
   § 6. Czysta woda i warunki sanitarne .....................................    929
   § 7. Życie na lądzie .....................................    933
   BIBLIOGRAFIA .....................................    941
   SPIS TABEL .....................................    991
   SPIS DIAGRAMÓW .....................................    997
   SPIS WYKRESÓW .....................................    999
   AUTORZY .....................................    1001
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia