„Chowanna” 2018. T. 2 (51): Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna

1 opinia

Format:

ibuk

Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego.


Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.


Liczba stron394
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis Treści
  
  Od Redakcji /    9
  
  Część monograficzna
  Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna (pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz)
  Wstęp (Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz) /    15
  Anna Gaweł: Współczesne dyskursy zdrowia a jego społeczne koncepcje. Konteksty pedagogiczne /    19
  Zbyszko Melosik: Socjologiczne interpretacje zdrowia – próba rekonstrukcji odmiennych rzeczywistości /    39
  Ewa Syrek: Wypadkowość dzieci i młodzieży – odpowiedzialność dorosłych za bezpieczeństwo /    61
  Anna Kowalewska: Hobby a samoocena zdrowia młodzieży w kontekście czasu /    79
  Dorota Gawlik: Diagnoza zachowań zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego (na podstawie badania Inwentarzem Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego) /    99
  Karina Leksy: Zdominowani przez technologię informatyczno-komunikacyjną – o konsekwencjach naznaczenia cyfrowym dzieciństwem /    119
  Katarzyna Borzucka - Sitkiewicz: Promocja zasobów niezbędnych do utrzymania dobrostanu psychicznego /    141
  Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz: „Jestem” – społeczne nadawanie znaczeń narracji w chorobie przewlekłej /    161
  Julia Dziukiewicz: Wychodzenie z uzależnienia. W poszukiwaniu czynników determinujących powrót do zdrowia /    177
  Maria Świątkiewicz - Mośny, Katarzyna Kowalczewska - Grabowska: Występowanie raka szyjki macicy u mieszkanek Tychów – rozpoznanie problemu oraz opinii na temat działań profilaktycznych podejmowanych w społeczności lokalnej (perspektywa socjopedagogiczna) /    201
  
  Studia i rozprawy
  Jerzy Modrzewski, Ewa Włodarczyk: Problem alkoholowy w doświadczeniu /    223
  Anna Babicka - Wirkus: Politics of Resistance in the Context of Polish /    277
  Danuta Raś: Rodzice skazani na karę pozbawienia wolności – kryzys i szansa na rozwój życia rodzinnego /    301
  Izabela Gątarek: Stałość znaczenia wybranych oddziaływań wychowawczych w kontekście dziecięcego poznawania świata /    315
  Łukasz M. Michalski: Złorzeczenie, czyli „zwrot ku rzeczom” a historia /    337
  
  Recenzje, komunikaty, polemiki
  Culture – Education – Professional Work. Polish and Vietnamese Experiences. Eds. Zdzisław Wołk, Cao Long Van, Nguyen Van Cuong, Ngo Dinh Phuong, Tran van Thuc. Zielona Góra: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 2018, 337 s., ISBN 978-83-945-714-8-1 (Andrzej Radziewicz-Winnicki) /    363
  Fundamentalna wartość zabawy oraz specyfika, rozmaitość i „chwiejność” doboru zabawek edagogicznych i niepedagogicznych (rec. Zabawa i zabawka – konteksty, wartość, znaczenia. Red. Barbara Bilewicz-Kuźnia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 281 s., ISBN 978-83-7784-980-4) (Jolanta Karbowniczek) /    371
  Poza siebie, poza czasem… Recenzja spektaklu Poza siebie (Improteatr, Katowice) (Edyta Nieduziak) /    381
  Wspomnienie. Maria Dudzikowa (1938–2018) (Łukasz M. Michalski) /    385
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia