Publikacja stanowi praktyczne kompleksowe omówienie przepisów kształtujących ochronę danych osobowych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej oraz europejskiej.


W opracowaniu przedstawiono problematykę ochrony danych osobowych z perspektywy poszczególnych sektorów i zagadnień szczególnych, omawiając m.in. ochronę danych osobowych w:


sektorze łączności elektronicznej,
medycynie,
oświacie,
bankowości,
sektorze ubezpieczeniowym,
samorządzie terytorialnym,
działalności literackiej, artystycznej i akademickiej.


Poruszono w nim także wybrane problemy związane z ochroną danych osobowych, takie jak: sztuczna inteligencja, blockchain, zagadnienia kolizyjnoprawne czy własność intelektualna.


Ponadto:


ilustracją omawianych zagadnień są liczne przykłady praktyczne wyraźnie wyodrębnione w tekście;
dla każdego z omawianych zagadnień wskazana jest podstawa prawna;
poszczególne tematy opatrzone są również wykazem orzecznictwa (z przytoczeniem istotnych tez);
tekst podzielono na szczegółowe części i opatrzono na marginesie numerami bocznymi;
istotne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę, zamieszczone są w ramkach z opisem „WAŻNE!”;
publikacja zawiera szczegółowy indeks rzeczowy, którego hasła – dla szybkiego odnalezienia zagadnienia w tekście – odnoszą się do numerów bocznych.


Autorami opracowania są praktycy – zarówno sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, jak i przedstawicie administracji – z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, uznani specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych, a także teoretycy z różnych ośrodków akademickich.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, podmiotów stosujących prawo we wszystkich sektorach, oraz organów administracji publicznej i sądów.


Liczba stron1072
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-799-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne | str.    11
  Wykaz skrótów | str.    13
  CZĘŚĆ I
  Rozdział I. Ochrona danych osobowych w prawie międzynarodowym | str.    19
  1. Wprowadzenie | str.    20
  2. Rada Europy – Europejska Konwencja Praw Człowieka | str.    22
  3. Rada Europy – Konwencja 108 i rezolucje | str.    25
  4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Rekomendacja z dnia 23 września 1980 r. w sprawie wytycznych dotyczących ochrony prywatności i przekazywania danych osobowych pomiędzy krajami  | str.    31
  5. Rezolucje ONZ | str.    33
  6. Podsumowanie | str.    34
  Rozdział II. Prawo do ochrony danych osobowych jako prawo podstawowe (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, europejskie prawo pierwotne i wtórne, Konstytucja RP) | str.    37
  1. Wprowadzenie | str.    38
  2. Prawo do ochrony danych osobowych w pierwotnym prawie europejskim | str.    40
  3. Dyrektywa 95/46/WE | str.    41
  4. Prawo do ochrony danych osobowych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej | str.    44
  5. Prawo do ochrony danych osobowych w Konstytucji RP | str.    45
  6. Prawo do ochrony danych osobowych jako prawo podstawowe – podsumowanie | str.    57
  Rozdział III. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) | str.    59
  1. Wprowadzenie | str.    65
  2 Zakres zastosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych | str.    70
  3. Podstawowe pojęcia | str.    76
  4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych | str.    110
  5. Przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych | str.    119
  6. Prawa osób, których dane dotyczą | str.    142
  7. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego | str.    218
  8. Współadministrowanie danymi osobowymi | str.    308
  9. Powierzenie przetwarzania | str.    323
  10. Inspektor ochrony danych | str.    334
  11. Kodeksy postępowania i certyfikacja | str.    348
  12. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych | str.    356
  13. Organ nadzorczy | str.    379
  14. Współpraca i spójność | str.    392
  15. Europejska Rada Ochrony Danych | str.    397
  16. Środki ochrony prawnej | str.    401
  17. Podsumowanie | str.    412
  Rozdział IV. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych | str.    415
  1. Wprowadzenie | str.    419
  2. Zakres zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych | str.    422
  3. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych | str.    426
  4. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych | str.    453
  5. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych | str.    475
  6. Wyznaczanie inspektora ochrony danych | str.    483
  7. Akredytacja i certyfikacja | str.    489
  8. Kodeksy postępowania | str.    504
  9. Odpowiedzialność cywilna | str.    511
  10. Administracyjne kary pieniężne | str.    531
  11. Odpowiedzialność karna | str.    540
  12. Podsumowanie | str.    547
  Rozdział V. Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z uwzględnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 | str.    549
  1. Wprowadzenie | str.    552
  2. Zakres zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości | str.    562
  3. Podstawowe pojęcia | str.    573
  4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych | str.    588
  5. Przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych | str.    602
  6. Prawa osób, których dane dotyczą | str.    612
  7. Obowiązki administratora | str.    620
  8. Współadministrowanie danymi | str.    660
  9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych | str.    662
  10. Inspektor ochrony danych | str.    671
  11. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych | str.    685
  12. Organ nadzorczy | str.    696
  13. Europejska Rada Ochrony Danych | str.    712
  14. Środki ochrony prawnej i odpowiedzialność karna | str.    716
  15. Podsumowanie | str.    727
  CZĘŚĆ II
  Rozdział VI. Ochrona danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej | str.    731
  1. Wprowadzenie | str.    732
  2. Podstawy prawne | str.    733
  3. Szczegółowe problemy | str.    736
  4. Podsumowanie | str.    747
  Rozdział VII. Ochrona danych osobowych w działalności prasowej | str.    749
  1. Wprowadzenie | str.    750
  2. Podstawy prawne | str.    750
  3. Szczegółowe problemy | str.    751
  4. Podsumowanie | str.    770
  Rozdział VIII. Ochrona danych osobowych konsumentów | str.    773
  1. Wprowadzenie | str.    774
  2. Podstawy prawne | str.    777
  3. Szczegółowe problemy | str.    780
  4. Podsumowanie | str.    800
  Rozdział IX. Ochrona danych osobowych pracowników | str.    803
  1. Wprowadzenie | str.    804
  2. Szczegółowe problemy | str.    806
  3. Podsumowanie | str.    832
  Rozdział X. Ochrona danych osobowych pacjentów | str.    833
  1. Wprowadzenie | str.    834
  2. Podstawy prawne | str.    835
  3. Szczegółowe problemy | str.    836
  4. Podsumowanie | str.    844
  Rozdział XI. Ochrona danych osobowych w sektorze finansowym i bankowym | str.    847
  1. Wprowadzenie | str.    848
  2. Podstawy prawne | str. 848
  3. Szczegółowe problemy | str.    849
  4. Podsumowanie | str.    868
  871 Rozdział XII. Ochrona danych osobowych w sektorze ubezpieczeniowym | str.    871
  872 1. Wprowadzenie | str.    872
  872 2. Podstawy prawne | str.    872
  873 3. Szczegółowe problemy | str.    873
  886 4. Podsumowanie | str.    886
  Rozdział XIII. Ochrona danych osobowych w oświacie | str.    889
  1. Wprowadzenie | str.    890
  2. Podstawy prawne | str.    891
  3. Szczegółowe problemy | str.    893
  4. Podsumowanie | str.    902
  Rozdział XIV. Ochrona danych osobowych w samorządzie terytorialnym | str.    903
  1. Wprowadzenie | str.    904
  2. Podstawy prawne | str.    905
  3. Szczegółowe problemy | str.    906
  4. Podsumowanie | str.    914
  Rozdział XV. Ochrona danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości | str.    917
  1. Wprowadzenie | str.    918
  2. Podstawy prawne | str.    918
  3. Szczegółowe problemy | str.    920
  4. Podsumowanie | str.    937
  Rozdział XVI. Ochrona danych osobowych w działalności literackiej, artystycznej i akademickiej | str.    939
  1. Wprowadzenie | str.    940
  2. Podstawy prawne | str.    940
  3. Szczegółowe problemy | str.    940
  4. Podsumowani | str.    948
  Rozdział XVII. Ochrona danych osobowych a tajemnice zawodowe | str.    949
  1. Wprowadzenie | str.    950
  2. Podstawy prawne | str.    952
  3. Szczegółowe problemy | str.    953
  4. Podsumowanie | str.    958
  Rozdział XVIII. Ochrona danych osobowych a compliance | str.    961
  1. Wprowadzenie | str.    962
  2. Podstawy prawne | str.    963
  3. Szczegółowe problemy | str.    963
  4. Podsumowanie | str.    970
  Rozdział XIX. Ochrona danych osobowych a prawa własności intelektualnej | str.    971
  1. Wprowadzenie | str.    972
  2. Podstawy prawne | str.    974
  3. Szczegółowe problemy | str.    974
  4. Podsumowanie | str.    997
  Rozdział XX. Ochrona danych osobowych a blockchain | str.    999
  1. Wprowadzenie | str.    1000
  2. Podstawy prawne | str.    1000
  3. Szczegółowe problemy | str.    1001
  4. Podsumowanie | str.    1007
  Rozdział XXI. Ochrona danych osobowych a sztuczna inteligencja | str.    1009
  1. Wprowadzenie | str.    1010
  2. Podstawy prawne | str.    1011
  3. Szczegółowe problemy | str.    1012
  4. Podsumowanie | str. 1028
  Rozdział XXII. Ochrona danych osobowych – zagadnienia kolizyjnoprawne | str.    1031
  1. Wprowadzenie | str.    1032
  2. Podstawy prawne | str.    1032
  3. Szczegółowe problemy | str.    1033
  4. Podsumowanie1045
  O Autorach | str.    1049
  Indeks rzeczowy | str.    1059
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia